Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 2. veebruar 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Demokraatia ja õiglus Rumeenias (arutelu)
 3.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia (arutelu)
 4.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (arutelu)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Tervitus
 7.Hääletused
  7.1.Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) (hääletus)
  7.2.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  7.3.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) (hääletus)
  7.4.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) (hääletus)
  7.5.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  7.6.Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017) (hääletus)
  7.7.Programmi „Erasmus+“ rakendamine (A8-0389/2016 - Milan Zver) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)
  8.2.Lapsendamiste piiriülesed aspektid (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.3.ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.4.Välispüügilaevastike jätkusuutlik majandamine (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)
  8.5.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud: Gruusia (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel)
  8.6.Õigusriigi kriis Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Gabonis (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017)
  8.7.Programmi „Erasmus+“ rakendamine (A8-0389/2016 - Milan Zver)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 12.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 13.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika