Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 2 februari 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Democratie en rechtvaardigheid in Roemenië (debat)
 3.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië (debat)
 4.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (debat)
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Welkomstwoord
 7.Stemmingen
  7.1.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) (stemming)
  7.2.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  7.3.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) (stemming)
  7.4.Duurzaam beheer van externe vissersvloten (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) (stemming)
  7.5.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  7.6.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017) (stemming)
  7.7.Uitvoering Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Een geïntegreerde aanpak van het beleid voor de sport: goed bestuur, toegankelijkheid en integriteit (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)
  8.2.Grensoverschrijdende aspecten van adopties (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.3.Bilaterale vrijwaringsclausule en stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst EU-Columbia/Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.4.Duurzaam beheer van externe vissersvloten (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)
  8.5.Derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum of waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld: Georgië (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel)
  8.6.Crisis van de rechtstaat in de Democratische Republiek Congo en in Gabon (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017)
  8.7.Uitvoering Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 12.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 13.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid