Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 2 lutego 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Demokracja i sprawiedliwość w Rumunii (debata)
 3.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) (debata)
 4.Transgraniczne aspekty adopcji (debata)
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Powitanie
 7.Głosowanie
  7.1.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) (głosowanie)
  7.2.Transgraniczne aspekty adopcji (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  7.3.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) (głosowanie)
  7.4.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) (głosowanie)
  7.5.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  7.6.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017) (głosowanie)
  7.7.Wdrażanie programu Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)
  8.2.Transgraniczne aspekty adopcji (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.3.Dwustronna klauzula ochronna i mechanizm stabilizacyjny dotyczący bananów zawarte w umowie o handlu UE - Kolumbia i Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.4.Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)
  8.5.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel)
  8.6.Kryzys praworządności w Demokratycznej Republice Konga i w Gabonie (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017)
  8.7.Wdrażanie programu Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 12.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 13.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności