Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 2 februari 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättsstatsprincipen i Rumänien (debatt)
 3.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) (debatt)
 4.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (debatt)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  7.1.En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) (omröstning)
  7.2.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  7.3.Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) (omröstning)
  7.4.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) (omröstning)
  7.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  7.6.Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017) (omröstning)
  7.7.Genomförandet av Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)
  8.2.Gränsöverskridande aspekter av adoptioner (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka)
  8.3.Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.4.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)
  8.5.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) (A8-0260/2016 - Mariya Gabriel)
  8.6.Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon (RC-B8-0120/2017, B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017)
  8.7.Genomförandet av Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy