Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 13. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 6.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 8.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 10.Käsittelyjärjestys
 11.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (keskustelu)
 12.Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 13.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit (keskustelu)
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (lyhyt esittely)
 16.Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (lyhyt esittely)
 17.Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (lyhyt esittely)
 18.Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (lyhyt esittely)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö