Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 13 lutego 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 3.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 4.Skład delegacji: Patrz protokól
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 6.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 10.Porządek obrad
 11.Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (debata)
 12.Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju (debata)
 13.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (debata)
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (krótka prezentacja)
 16.Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (krótka prezentacja)
 17.Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (krótka prezentacja)
 18.Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności