Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 13 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultaţi procesul-verbal
 3.Componența Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 4.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Pesticidele biologice cu risc redus (dezbatere)
 12.Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea (dezbatere)
 13.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu (dezbatere)
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică (prezentare succintă)
 16.Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (prezentare succintă)
 17.Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei (prezentare succintă)
 18.Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE (prezentare succintă)
 19.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate