Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 13 februari 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 6.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 10.Arbetsplan
 11.Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (debatt)
 12.Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling (debatt)
 13.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (debatt)
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning (kortfattad redogörelse)
 16.Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission (kortfattad redogörelse)
 17.Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper (kortfattad redogörelse)
 18.Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy