Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2096(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0380/2016

Teksty złożone :

A8-0380/2016

Debaty :

PV 13/02/2017 - 15
CRE 13/02/2017 - 15

Głosowanie :

PV 14/02/2017 - 8.10
CRE 14/02/2017 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0028

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg Wersja poprawiona

9.4. Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
zapis wideo wystąpień
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa (ECR). – Głosowałam przeciwko dokumentowi, mimo że propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych jest interesujące. Jednak sprawozdanie wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Ponadto, mimo że podkreślono w dokumencie holistyczne ujęcie zdrowia psychicznego, brakuje mi podstawowego dla zdrowia w ogóle odniesienia do przestrzegania zasad etycznych, czyli bazy wartości kształtujących duchowość człowieka. Niezauważanie aspektów duchowych degraduje człowieka, powodując utratę tożsamości, epidemię depresji, uzależnień, samobójstw. Chociaż najbardziej alarmujące w tym dokumencie są wskaźniki zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci, pozostawionych samych sobie z niedostatkiem miłości rodzicielskiej, gdyż rodzice zajęci są robieniem kariery. Warto, zwłaszcza w Europie, która unika odniesienia do wartości chrześcijańskich, przypomnieć, że chrześcijaństwo ukazało najwyższy poziom rozwoju osobowego człowieka.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido la ratio della relazione sulla promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca clinica e salute mentale ed evidenzio soprattutto quanto contenuto nei paragrafi 41 e 51.

Nella mia regione e nella mia città, Taranto, è in corso da anni la battaglia per la tutela delle donne affette da endometriosi. In questa battaglia un comitato, Taranto Lider, dal basso, ha promosso una legge approvata dalla Regione Puglia nel 2014, la cui attuazione prevede in queste settimane l’elaborazione di un protocollo diagnostico terapeutico assistenziale per la diagnosi precoce e il raggiungimento di una buona qualità di vita delle donne.

È necessaria una visione di largo respiro delle malattie, che concili le terapie esistenti, non sempre efficaci, con le ultime scoperte scientifiche riguardo al collegamento con l’immunologia, l’alimentazione e l’aspetto psicologico per un miglior funzionamento del sistema immunitario. Ricordo che è accertato l’eccesso di rischio correlato all’esposizione di inquinanti come diossine, pcb e anidride solforosa nei territori inquinati, e di questi territori Taranto ne è il simbolo.

L'Europa dovrebbe accelerare la realizzazione di linee guida a livello europeo su questa problematica. L’Europa può e deve fare la sua parte a tutela delle donne affette da questa patologia che condiziona la loro vita quotidiana e che nel 50 % dei casi provoca infertilità. Da donna tarantina, che dal primo momento ha partecipato alla battaglia con il comitato, non posso che votare a favore.

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). – Gospođo predsjednice, Drago mi je da je ovo izvješće prihvaćeno. Zabrane ne smanjuju broj pobačaja već dovode žene u ranjivu poziciju. U Hrvatskoj se sve češće protestira ispred bolnica dok djevojke i žene idu izvršiti pobačaj. Uz to, povjerljivi podaci o terminu ili o njima osobno dolaze do udruga za zabranu pobačaja. Sve više liječnika u Europskoj uniji poziva se na priziv savjesti, u Italiji čak 70%. Upravo zbog toga tražila sam da se u bolnicama osigura minimalan broj liječnika koji su spremni izvesti pobačaj.

Da preduhitrim kolegice s desnice, znam da je zdravstvo u ingerenciji država članica, znam što je pobačaj, koje su njegove posljedice na zdravlje žena. Liječnica sam. Ipak, mislim da je to pitanje iznimno važno i da Europska unija mora pokazati progresivne smjernice za države članice u najboljem interesu naših građana. Kolegice s desnice tvrde i da izvješće ima previše elemenata vezanih za LGBTI osobe. Nedavno su LGBTI osobe u Zagrebu napadnute suzavcem u noćnom klubu. Zar ćemo zbilja tvrditi da taj napad nema nikakve veze s njihovim mentalnim zdravljem?

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr, fontos, hogy az Európai Unió foglalkozik a nők mentális egészségével, csak az a baj, hogy nem tárja fel azokat az okokat a nők mentális egészségének megromlására, ami pontosan az Európai Unió gyarmatosító, vadkapitalista természetéből adódik, és ami különösen is sújtja az ún. új tagállamok, volt szocialista országok női polgárait, akiknek a helyzete össze sem hasonlítható, mondjuk egy magyar nőnek a helyzete tőle 200 km-re élő osztrák nőnek a helyzetével. Miről is van szó? Ugye most jöttek ki nemrég a statisztikák, hogy akár tízszeres különbségek is vannak az Európai Unió leggazdagabb és legszegényebb országa között. Nos, ha nem vették volna észre, akkor a legszegényebb országokból, így például saját hazámból, Magyarországról is tömegesen vándorolnak el ugye a gyarmatosító országokba, a nyugati országokba, nők is nagyon sokszor, sokszor kénytelenek hátrahagyni a gyermekeiket. Rettenetesen sok mentális nyomás van rajtuk, vagy éppen a devizahitelek miatt, amit voltak szívesek az Európai Unió fogyasztóvédelmi hatóságai eltűrni, segítség nélkül hagyni a devizahiteles áldozatokat. Nézzük már meg végre az okait is ezeknek a mentális problémáknak, és ne csak a gyógyszergyárak által diktált jelentéseket írjuk arról, hogy meg kell gyógyítani a mentálisan sérültté vált nőket és férfiakat.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, tuto zprávu jsem nemohl podpořit i přesto, že si myslím, že diskriminace žen je stále rozšířený fenomén, a je potřeba na tento fenomén neustále systematicky upozorňovat a bojovat proti němu.

Předkládaná zpráva však zachází v některých odhledech do extrémů a přesahuje kompetence Evropské unie. Nachází se v ní totiž body, které dle mého názoru by měly spadat do kompetencí členských států, a to jak v rámci principu subsidiarity, tak vzhledem k jejich samotné podstatě. Je třeba si uvědomit, že přílišné snahy o posilování práv žen mohou ve svém důsledku vést k absurdnostem ve vzájemném vztahu mezi oběma pohlavími.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já chci konstatovat, že jsem proti jakékoliv diskriminaci žen, že jejich kvalita života by měla být samozřejmě co nejvyšší, a dovoluji si vyslovit hlubokou úctu k ženám. Nicméně pokud jde o konkrétní zmiňovaná témata v této zprávě, jako jsou sexuální práva, reprodukční zdraví a další témata, já cítím, že pokaždé, pokud se tady toto téma zdvihne, tak narazíme právě na téma subsidiarity evropského práva a role členských států. Zmínila to zde i kolegyně Borzanová, která sdělila, že si je vědoma toho, že tato témata jsou v kompetenci národních států, a já trošku nerozumím tomu, proč neustále někteří i mí kolegové jsou vlastně s ohledem na své výhrady svědomí tak trochu nuceni hlasovat proti těmto zprávám. Nerozumím tomu, proč se tato témata nadále objevují, a dovolil jsem si vyjádřit svůj nesouhlas s takto násilným nucením mých kolegů, aby opět znásilňovali své výhrady svědomí tím, že jsem se tedy zdržel u této zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – ...predsedajúcim! Ja dnes prijaté uznesenie navrhujem premenovať na podvrhnuté a falošné vyjadrenia z dielne rodovej ideológie.

Plne sa stotožňujem s názorom, že duševné zdravie je náročnou témou hodnou výskumu a odbornej diskusie, ale je skutočne smutné, že namiesto snahy o skutočné zníženie počtu duševne chorých osôb, sme dnes hlasovali o skutočne veľmi zlej správe v tomto pléne.

Tvrdiť, že transrodové identity nie sú patologické alebo že medzi sexuálne a reprodukčné práva patrí legálny a bezpečný prístup k potratom, sa nedá inak nazvať ako len propagandou a určite nie legislatívnym návrhom postaveným na vedeckom výskume. Skutočný výskum by sa mal predsa stať nestranným a nespolitizovaným. Ako politici nesmieme diktovať obsah zdravotných učebníc.

To si naozaj dovoľujeme zákonmi miasť naše deti tým, že ich povzbudzujeme, aby si vyberali vlastné pohlavie? Veď práve toto je príčina časti duševných problémov medzi mladými ľuďmi. Skutočným dôvodom duševných problémov nie je stereotypizovanie, teda zaškatuľkovanie si predstáv o obidvoch pohlaviach. Problémom je kultúra, ktorá prináša zmätok do Bohom daných a prirodzených daností podstaty života. Preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu.

Ďakujem.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności