Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

15. Η κατάσταση στη Δυτική όχθη, με έμφαση στο θέμα των εποικισμών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zur Lage im Westjordanland und in den Siedlungen (2017/2527(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President-in-Office of the Council, on behalf of the Vice—President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, once again I am stepping in on behalf of Vice-President/High Representative Mogherini since she was indisposed and could not be here today.

Thank you for focusing your attention once again on the situation in the West Bank and particularly on settlements. The international context may be evolving, but the European Union’s position is not bound to change. We still believe that the only possible solution is the two-state solution, and we still believe that the current settlement policy, including the regularisation law, threatens the viability of the two states. You heard it directly from the High Representative last November and then again during the debate in the Committee on Foreign Affairs with EU Special Representative Fernando Gentilini and the French Special Envoy Pierre Vimont.

We still believe in what the Middle East Quartet wrote last summer, that the two-state solution is in great danger, and urgent action is needed to stop and reverse the current trends. The Quartet identified three major threats against the viability of the two states. First, continued settlement expansion, demolitions and the denial of Palestinian development. Second, violence and incitement to violence which inflict terrible suffering and deepen the mistrust between the communities, and third, the dire situation in Gaza, the continued militant activity and the lack of Palestinian unity.

It is very clear that the situation is not improving and on some issues it is deteriorating. Last November the High Representative said in this Hemicycle that the regularisation bill, if approved, would contradict very openly the Quartet’s recommendations. Consistent with this position, at the beginning of February we condemned the new Israeli settlement announcements and the adoption of the regularisation law by the Knesset.

With this new law, the Israeli Parliament has legislated on the legal status of land within the occupied Palestinian Territory, which is an issue that remains beyond its jurisdiction. Should it be implemented, the law would further entrench a one-state reality, a reality of unequal rights, perpetual occupation and conflict. For these reasons, the High Representative has called on Israel to refrain from implementing the law. On 8 February the High Representative discussed the situation in a phone call with Palestinian President Mahmoud Abbas. She told him that the European Union will continue to work with the two parties, but also with international and regional partners, on the two-state solution. This is the only way to end the conflict and move the peace process forward. In fact, as we face such a difficult situation on the ground, it is essential to preserve international unity both on the fundamental coordinates of the two-state solution and on the way to get there.

International unity has led the Quartet’s report. International unity has led the UN Security Council Resolution 2334 last December, which condemned the Israeli settlements in the occupied Palestinian territory and reaffirmed that the 1967 lines can only be modified through an agreement between the parties. Resolution 2334 also condemned all acts of incitement, violence and terror and called on both sides to take steps to advance the two-state solution on the ground in line with the recommendations of the Quartet report. Such consensus was confirmed at the Middle East Peace Conference in Paris on 15 January and the need for international unity was also central to the discussion in the last two Foreign Affairs Councils.

Just days ago, High Representative Mogherini headed to the United States for a first round of meetings with the new administration. She met among others with Secretary of State Rex Tillerson, National Security Adviser Michael Flynn, and the President’s senior adviser Jared Kushner. With all of them the High Representative stressed that the Quartet report must continue to be the bedrock of international action concerning the Israeli-Palestinian issue.

She also stressed very clearly, in line with the messages conveyed also by leaders from the region, that any move of the US Embassy to Jerusalem could have a very negative and destabilising impact in the entire Middle East at a time when the region needs all the stability it can get. She confirmed that the European Union stands by the international consensus on Jerusalem embodied in United Nations Security Council Resolution 478 of 1980. It is clear that the new US administration is still in the process of defining its foreign policy. We have a duty then to engage with them on the basis of our values and our interests, working to preserve international unity and to avoid any inflammatory moves.

The situation in the region is incredibly delicate and fragile. A peaceful solution to this conflict, or even progress in that direction, could set a whole new paradigm for cooperation in the region, including on security. So our regional partners can play a major role in promoting a solution. The Arab peace initiatives provide key elements for a comprehensive settlement of the conflict, and we hope that we can develop even further the cooperation between the European Union and the Arab League, and between the Quartet and the Arab states.

The current lack of a peace process is no excuse for not trying. There are things that both sides can do today independently of each other that would advance a peaceful two-state reality on the ground. So it is essential to say loud and clear that we do not give up. The European Union and the world do not give up on peace between the Israelis and the Palestinians. We simply cannot afford for tensions to rise again.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, au nom du groupe PPE. – Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord mentionner que notre groupe a soutenu la proposition des conservateurs d’avoir un titre plus général pour notre débat d’aujourd’hui. Il en a été décidé autrement hier et je le regrette. D’abord, parce que nous faisons un bond en arrière dans la discussion que nous avions déjà eue au mois de novembre sur la Cisjordanie et les colonies. Ensuite, parce que ma conviction profonde est que nous faisons fausse route. Les raisons en sont très simples. Encore une fois, on s’engage dans cette voie à sens unique qui nous conduit à nous concentrer sur un aspect seulement du conflit israélo-palestinien, c’est-à-dire la colonisation, alors que nous le savons très bien, c’est un conflit compliqué avec de multiples facettes que l’on ne saurait réduire à un seul aspect.

Tout aussi pertinentes sont les questions comme la sécurité, les frontières, Jérusalem et les réfugiés, ... ; or, nous n’en disons pas un mot.

Nous faisons doublement fausse route puisque cela ne nous mènera qu’à aliéner Israël, qui reste tout de même un de nos partenaires importants et, il faut le souligner encore une fois, la seule démocratie de la région. Sans compter le fait que nous amenuiserons ainsi nos chances d’être un acteur crédible qui pourrait contribuer à trouver des solutions à ce conflit qui n’a que trop duré.

Il faut regarder de près comment le rapport du Quartet est mis en œuvre dans toutes les recommandations et tout faire pour que des négociations directes reprennent. Je dois dire que je regrette le fait que Mme la Haute représentante ne soit pas présente, mais notre commission des affaires étrangères s’est rendue en Israël, en Palestine et en Jordanie et durant ces trois jours de visite, personne n’a prononcé le nom de la Haute représentante. C’est malheureux, mais c’est une réalité.

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE), blue-card question. – My understanding is that you and your Group support the decision by the VP to prepare for an Association Council meeting aimed at strengthening EU bilateral relations with Israel. Given the unprecedented steps to accelerate settlement construction whilst destruction of EU humanitarian assistance continues unabated, do you not think that holding a meeting in this sort of climate is likely to be perceived by the Israeli Government as supportive of the current status quo? And will it not undermine the EU’s credibility by moving away from its previous decision not to upgrade bilateral relations with Israel due to the stalemate in the peace process?

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE), réponse «carton bleu». – Je trouve qu’il faut dissiper l’illusion que, si l’on est pro-palestinien à 100 %, on va résoudre quelque chose. Notre position est perçue comme étant biaisée dans toute cette région, et c’est pour cela que notre rôle est mineur. Comme je viens de le mentionner avec grand regret, on ne sent pas le poids de l’Europe dans cette région, ni à Jérusalem, ni à Ramallah, ni à Amman. C’est une réalité que nous avons pu constater, nous, la délégation de la commission des affaires étrangères. Nous le regrettons, il faut être plus subtil, je crois, et abandonner cette illusion que, si l’on est à 100 %, parfois à 200 % pro-palestinien, on résout quelque chose.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I have the feeling that the situation on the ground has worsened, that both parties are dealing with their own internal politics and that the peace process is not a priority for anyone. The current lack of a peace process is not an excuse for not trying, as you rightly indicated, Mr President-in-Office. There are things that both sides can do today, independently of one another, that would advance the peaceful two-state reality on the ground.

There is no doubt that we need to communicate with Israel and Palestine. We have to influence the processes and ensure that the Middle East process remains credible for the sake of the whole region. We need to be firm, critical when needed, and, most of all, constructive. So it is essential to say, loud and clear, today that the European Union and the world will not give up on the peace process between the Israelis and Palestinians.

We simply cannot afford for tensions to rise again. The two-state solution, with the state of Israel and the state of Palestine living side by side in peace and security, and mutual recognition of the 1967 borders with the mutually agreed land swaps and Jerusalem as a capital of both states, remains the only hope for peace and the cornerstone of our political position and action. This is our priority.

On settlement construction, this is a clear violation of international law. The S&D Group opposes and condemns the adoption of the law which retroactively legalises some 4 000 settler homes built on privately owned Palestinian land in the occupied West Bank. This law goes against the vision of a just and lasting peace and against the values of our partnership with Israel. This detrimental decision follows Israel’s announcement last week that it plans to build new settlements in the West Bank despite the UN Security Council resolution 2334 in December condemning Israeli construction.

Please allow me, on behalf of the S&D Group, to call on the High Representative to convene as soon as possible an urgent meeting of the Quartet in order to decide on the steps to be taken.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, over illegale bouwpolitiek op de Westelijke Jordaanoever gesproken. Daar moet de EU zelf weet van hebben want de EU financiert sinds jaar en dag bouw- en infrastructuurprojecten in delen van de Westelijke Jordaanoever, die onder Israëlisch bestuur staan, zonder deze handelwijze met Jeruzalem af te stemmen. Daarmee gaat Brussel niet alleen in tegen geldend recht, maar brengt de EU ook nog eens een keer de veiligheid van de Joodse staat in gevaar.

Daarnaast wil ik een kardinale denkfout van het Midden-Oostenbeleid van de EU benadrukken. De grens tussen Israël en een toekomstige Palestijnse staat vormt een noodzakelijk onderdeel van het onderhandelingsproces tussen beide partijen. Die grens kan derhalve niet het object zijn van een EU-verklaring die een tijdelijke wapenstilstandlijn van 1948-49 op magische wijze in een bindende politieke grens verandert. Kortom, in plaats van een politiek vergelijk tussen Israëli’s en Palestijnen te bevorderen is de EU mede verantwoordelijk voor de slepende impasse van wat cynisch genoeg nog een vredesproces heet.

 
  
MPphoto
 

  Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie. – Voorzitter, ik richt mij graag tot mevrouw Mogherini die er vandaag helaas niet bij kan zijn. Ik zou haar heel graag willen feliciteren met de verklaring die ze vorige week heeft afgelegd. Haar boodschap was sterk en duidelijk. De regularisatiewetgeving die op 6 februari door het Israëlisch parlement werd aangenomen moet veroordeeld worden. Ook hier door ons. Het is een gevaarlijke stap in de foute richting en het overschrijdt de regels van het internationaal recht.

Maar er is meer nodig. De laatste ontwikkelingen tonen heel duidelijk aan dat woorden niet volstaan. In april 2003 stelde het kwartet zijn Roadmap for Peace voor. Vandaag, bijna veertien jaar later, is de tweestatenoplossing verder weg dan ooit. De afgelopen maanden hebben de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen en de afbraak van Palestijnse huizen en Europees gefinancierde projecten zorgwekkende proporties aangenomen. Mensenrechtenorganisaties wordt systematisch de mond gesnoerd. Enkel door middel van concrete maatregelen kunnen we daar verandering in brengen. We moeten duidelijk stellen dat het internationaal recht door beide partijen gerespecteerd moet worden. Indien dit niet gebeurt, worden vrede en een tweestatenoplossing een complete utopie.

Graag zou ik een paar heel concrete vragen aan u voorleggen. Gezien de situatie, hoe bent u van plan de bilaterale relaties met Israël verder te verdiepen, en met name de partnerschapsakkoorden vorm te geven? Twee, welke gevolgen zal u verbinden aan de éénstaatrealiteit? Drie, wat zullen de concrete stappen zijn om het differentiatiebeleid tussen Israël en het bezet Palestijns gebied nog verder te verfijnen? En tot slot, een vraag die ik hier al meermaals heb gesteld, hoe ver staan we met de terugbetaling van de Europese projecten die vernield werden?

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη χειροτερεύει συνεχώς και τα ευχολόγια δεν βοηθούν. Απαιτείται να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί με ειλικρίνεια· πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Οι εποικισμοί επεκτείνονται διαρκώς, υπονομεύοντας κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για επίτευξη λύσης δύο κρατών. Οι κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από τους εποίκους και από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις συνεχίζονται. Η ανοχή που επιδείχθηκε, οδήγησε στην απαράδεκτη απόφαση της Knesset να νομιμοποιήσει αναδρομικά 4.000 σπίτια εποίκων που χτίστηκαν παράνομα σε ιδιοκτησίες Παλαιστινίων. Αυτή η απόφαση αντιστρατεύεται το διεθνές δίκαιο και κάθε σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τορπιλίζει επίσης κάθε προσπάθεια για επικράτηση της ειρήνης. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων ενάντια στον παλαιστινιακό λαό, συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις σχολείων και σπιτιών, οι φυλακίσεις παιδιών, οι δολοφονίες και οι διωγμοί. Πώς αναμένετε να υπάρξει προοπτική για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών εάν δεν αλλάξει πρώτα στάση το Ισραήλ; Το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο αναγνωρίζει ως παράνομους τους εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ζητά τον άμεσο τερματισμό της πολιτικής του εποικισμού, είναι ένα σημαντικό θετικό βήμα. Επίσης, η Διεθνής Διάσκεψη του Παρισιού για τη Μέση Ανατολή έστειλε το μήνυμα ότι το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει τη στρατιωτική κατοχή της Παλαιστίνης. Φτάνουν πια τα λόγια, συνάδελφοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ασκήσει άμεσα πιέσεις προς το Ισραήλ ώστε να τερματίσει τον εποικισμό, να άρει την κατοχή, να δεσμευτεί σε ένα οδικό χάρτη για την ειρήνη και τη λύση δύο κρατών. Πρώτο βήμα, να παγώσει άμεσα η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ!

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Jeg vil også tale direkte til fru Mogherini, selv om hun ikke er her. Fru Mogherini, i sidste uge sagde du, at reguleringsloven, hvis den blev implementeret, ville – og jeg citerer dig – ”yderligere cementere en enstatskonflikt med ulige rettigheder, evig besættelse og konflikt”. Dine ord svarer helt til international lovs definition af apartheid. Israels præsident Rivlin har selv sagt, at implementeringen af denne lov vil få Israel til – jeg citerer igen – ”at ligne en apartheidstat”. Når både du og Rivlin mener, at Israel risikerer at blive en apartheidstat, hvorfor vil du så nu for første gang i fem år indkalde til møde med Israel i EU’s associeringsråd? Det vil blive set som en belønning af Israels bosættelsespolitik. Her vil jeg godt minde om, at afdøde premierminister Rabin allerede i 1976 kaldte bosættelserne for ”en kræftsvulst”. Fru Mogherini, jeg har fire spørgsmål: Hvornår begynder du at forsvare nogle af de få tilbageværende forkæmpere for fred, f.eks. Breaking the Silence? Hvornår vil du sikre, at EU anerkender Palæstina som stat og dermed sende det palæstinensiske folk et ordentligt budskab om håb? Hvorfor lever du ikke op til EU’s politik om en ægte adskillelse af Israel og de ulovlige bosættelser? Og endelig, hvornår kræver du erstatning for Israels ødelæggelse af EU-støttede projekter på Vestbredden, som du har lovet her i Parlamentet?

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Neppure Newton avrebbe potuto prevedere quanto il suo terzo principio della dinamica sarebbe stato drammaticamente perfetto per illustrare il conflitto israelo-palestinese.

Partiamo da un dato: la risoluzione numero 2334 del Consiglio di sicurezza ha condannato severamente gli insediamenti, definendoli una flagrant violation della legge internazionale. Le colonie non hanno validità legale. Il sostegno è stato quasi unanime, solo gli Stati Uniti si sono astenuti. La reazione israeliana purtroppo non si è fatta attendere. Prima ha richiamato gli ambasciatori dalla Nuova Zelanda e dal Senegal, verso il quale ha cancellato anche gli accordi di cooperazione. Poi ha ammonito quelli di ben altri dieci paesi. Infine, ha dichiarato di non voler rispettare i termini della risoluzione e di ritirare la quota annuale di 6 milioni di dollari dalle Nazioni Unite. Il 24 gennaio, poi, l'annuncio di 2 500 nuove case nel West Bank e 566 a Gerusalemme, mentre il 6 febbraio la Knesset ha approvato la famigerata Regularization Law che permetterà la legalizzazione di ben 4 000 insediamenti israeliani in Cisgiordania.

E ancora un'altra reazione, quella del Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, che ha avvertito Israele che l'adozione di questa legge avrà conseguenze legali. Dall'altro lato, Hamas ha scelto un nuovo leader per Gaza. Si tratta di Yahya Sinwar, 55 anni, falco tra i falchi. Senz'altro la peggiore scelta possibile per il popolo israeliano, ma forse non così negativa per il suo attuale governo.

Io non so voi, colleghi, ma non voglio assistere a quello che sembra essere un percorso già segnato con l'escalation dell'ennesimo sanguinoso conflitto come unico possibile esito. Dopo il sostanziale fallimento dello sforzo francese, definito un matrimonio senza sposi, è tempo di dare un segnale deciso, in primis alla potenza occupante, cui spetta il primo passo. Mettiamo quantomeno giuridicamente le due parti sullo stesso piano. L'Alto rappresentante chieda formalmente a tutti gli Stati membri e all'Unione di riconoscere la Palestina come Stato. All'orizzonte si profila una posizione americana tutt'altro che neutrale. Avremo noi il coraggio di sostenere, anche da soli se necessario, non ciò che è facile ma ciò che è giusto?

 
  
MPphoto
 

  Marcus Pretzell, im Namen der ENF-Fraktion. – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nur einen Tag, nachdem Frau Merkel die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen abgesagt hat, versuchen Sie, sich hier in einem Tribunal gegen Israel zu erheben. Israel baut in Judäa und Samaria Wohnungen. Damit hat Israel mit der Europäischen Union etwas gemeinsam, denn auch die Europäische Union baut ohne rechtliche Grundlage in Judäa und Samaria und beschwert sich dann darüber, dass das teuer wird, wenn es abgerissen wird, was man dort illegal errichtet hat. Insofern wäre es vielleicht angezeigt, dass die Europäische Union beginnt, bei sich selbst an den rechtlichen Maßstäben einmal zu drehen. Und wenn Sie den Vorwurf erheben, dass Israel damit eine Einstaatenpolitik befördert – nun, damit haben Sie vermutlich Recht. Das nennt man wohl Real- und auch Sicherheitspolitik für Israel.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, συνεχίζεται το έγκλημα διαρκείας στην Παλαιστίνη με την κλιμάκωση της καταστολής του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού. Δολοφονίες, τραυματισμοί, συλλήψεις, ξερίζωμα Παλαιστινίων, ακόμα και από τις εστίες τους εντός του Ισραήλ και, τώρα, εντεινόμενοι καινούργιοι εποικισμοί 4.000 κατοικιών που γίνονται με την ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και των συμφωνιών τους με το Ισραήλ, παρά τις δήθεν καταγγελίες. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης Trump για εκκίνηση της διαδικασίας μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ αποθρασύνουν την ισραηλινή κυβέρνηση. Προετοιμάζεται το έδαφος για νέα κλιμάκωση των ανταγωνισμών στην περιοχή που, για μια ακόμα φορά, θα πληρώσουν με το αίμα τους οι λαοί. Η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όχι μόνο διατηρεί αλλά προκλητικά αναβαθμίζει τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με το εγκληματικό κράτος του Ισραήλ. Η θέση του ΚΚΕ παραμένει αποφασιστικά αλληλέγγυα υπέρ του αγώνα του λαού της Παλαιστίνης για τη δημιουργία δικού του ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δίπλα στο Ισραήλ.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού.)

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Nie wiem, czy Pan wie, że miesiąc temu delegacja Komisji Spraw Zagranicznych z naszego Parlamentu była w Jerozolimie i kilka dni po naszym wyjeździe bardzo blisko miejsca, gdzie się zatrzymywaliśmy, doszło do zamachu, w którym na ulicy zginęło duże grono młodych osób z rąk terrorysty powołującego się na sprawę palestyńską. Czy naprawdę nie uważa Pan, że jeżeli mówimy o pokoju i bezpieczeństwie, to nie powinniśmy mówić o budowach, dlatego że same władze palestyńskie też nielegalnie obudowują Jerozolimę, ale powinniśmy mówić o życiu i bezpieczeństwie ludzi?

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), απάντηση σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα. – Το έχουμε βρει, όλα αυτά τα χρόνια, να μιλούμε για ένα λαό που αγωνίζεται για το δικαίωμα να έχει πατρίδα, να τον θεωρούμε τρομοκράτη αυτόν τον λαό. Τρομοκράτης είναι το κράτος του Ισραήλ, τρομοκρατία είναι οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Βεβαίως υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μεγάλα συμφέροντα και αυτά τα κρύβετε, συμφέροντα ενεργειακών δρόμων, συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με τους δρόμους μεταφοράς, με μεγάλα μονοπώλια. Αυτά κρύβονται, για αυτά αιματοκυλιούνται οι λαοί. Έχουν μεγάλες ευθύνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και αυτά τα περί τρομοκρατίας έχουν απορριφθεί από τους λαούς.

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). – Madam President, yes, emotions are running very high in this Chamber, but Mr Papadakis has just called the State of Israel a terrorist state. Will you be taking action in regard to that?

 
  
MPphoto
 

  President. – I can tell you that I took note of it and that we will have a debate on it in the Bureau.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – Señora presidenta, señorías, Oriente Medio es uno de los agujeros negros de la política internacional. Yo pienso que la Unión Europea no debe vacilar, no debe poner en cuestión su política hacia la región simplemente porque haya nuevos desarrollos en los Estados Unidos.

Creo que debemos perseguir el objetivo de dos Estados independientes, soberanos, viables que coexistan en paz y que se respeten mutuamente, y creo, señora presidenta, que cualquier decisión que frustre ese objetivo no se sitúa en el horizonte de la paz, sino que simplemente la complica.

Israel se siente orgulloso de ser un Estado democrático y por eso estamos impacientes de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la legalidad o no de esta ley de asentamientos. Mientras tanto, creo que debemos estar atentos, creo que debemos ser coherentes con nuestra política y, en estos tiempos difíciles, no complicar y no frustrar el largo, difícil y tortuoso camino hacia la paz.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Természetesen nincs abban vita kettőnk között, kedves Kolléga, hogy az Európai Uniónak kell, hogy legyen egy nagyon világos saját álláspontja, de én azért ebből nem szakítanám ki az amerikai kontextust. Én nagyon is azt gondolom, hogy Trump felelőtlen politikája volt az, ami ezt a mostani helyzetet is tulajdonképpen kiprovokálta. Ön kitart amellett, hogy ebben az amerikai ügyeket ne vegyük figyelembe?

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), respuesta de «tarjeta azul». – Creo que es evidente que a nosotros, querido colega, nos corresponde determinar nuestra propia política, y a los americanos determinar la suya. Eso no quiere decir que tengamos que vacilar en la línea coherente —y eso es lo que he sostenido en mi intervención— de la política tradicional que, desde Oslo, ha venido manteniendo la Unión Europea. Por lo tanto, creo que tenemos que tomar nota de las circunstancias de la realidad y seguir avanzando con arreglo a la coherencia que nos dictan nuestros principios.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señora presidenta, yo comparto la necesidad de que la Unión Europea mantenga el rumbo, y el rumbo que hemos definido es el de la paz. Y, para la paz, hemos definido la necesidad de la solución de los dos Estados.

El problema, lo que aquí venimos a denunciar, es que esta práctica del Gobierno israelí va a hacer de facto imposible la solución de los dos Estados y, por lo tanto, la hoja de ruta de la Unión Europea no va a poder mantenerse. Este es el problema.

El problema es que legalizar estos asentamientos viene a ser ni más ni menos que abrir la posibilidad de la ocupación definitiva de Cisjordania y de, por lo tanto, impedir la solución de los dos Estados, que es justamente la solución que la Unión Europea apoya. Este es el problema.

Por lo tanto, decía el señor Salafranca, tomamos nota. Tomamos nota y condenamos el hecho de que se estén legalizando asentamientos condenados por toda la comunidad internacional. Es decir, que Israel ha empezado a legislar ya sobre un territorio que no es el suyo.

¿Qué es lo que me preocupa? Que el avance de esa política haga imposible la paz. Eso es lo que debería preocuparnos a todos.

Yo no quiero, de ninguna manera, mantener una posición equidistante, porque creo que el pueblo palestino es el pueblo principalmente oprimido por un ocupante. No voy a dejar tampoco de condenar los atentados terroristas contra civiles israelíes, pero es indudable que la política de Netanyahu está llevándonos a un callejón sin salida: siempre es una política de hechos consumados que impide justamente el camino para la paz, y el responsable en este momento es el señor Netanyahu.

En la Knéset algunos diputados se han levantado contra esta política de regularizar asentamientos. Eso demuestra que en Israel también hay una posición distinta que nos llena de esperanza.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Herr Belder, ich habe gesehen, dass Sie eine „blaue Karte“ für Frau Valenciano wollen. Aber da wir in der Zeit schon fortgeschritten sind, nehme ich „blaue Karten“ nur von Personen, die noch nicht gesprochen haben und die noch keine „blaue Karte“ hatten. Danke für Ihr Verständnis.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Madam President, given the conflict and oppression that afflicts so many countries in the greater Middle East, I must say I find it extraordinary that this Parliament should be debating a resolution that puts in the dock the one example in the region of exceptional stability, democracy, freedom of religion and economic vitality. In spite of all the negative pressures, Israel has gone from strength to strength.

It seems that Israel’s very success is the focus of violent and frustrated envy. If we look at the Palestinian Authority, half of its territory, Gaza, is under the oppressive rule of Hamas and out of the political reach of the Palestinian leadership in Ramallah. Hamas is becoming increasingly popular in the West Bank with a young population fed a diet of hateful propaganda towards Israel.

It need not be like this. I do not fall into the trap of imagining that settlements policy, unhelpful as it is, is the real obstacle to peace. We saw how Israel evacuated its settlements in the Sinai to facilitate peace with Egypt, and in Gaza to facilitate the ill-fated handover of that territory to the Palestinians. Of course, if there was goodwill, the elements of the two-state solution are ready and available.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE ), otázka položená zvednutím modré karty. – Já bych se vás chtěl zeptat: Jaké tedy vidíte konkrétní řešení celého problému? Vy jste celkem pozitivně mluvil ve prospěch Izraele, ale chtěl bych vědět: Jak vy byste viděl celou situaci, jak bychom ji mohli řešit, a jak vidíte sám za sebe řešení dvou samostatných států? Jeden na jedné straně Palestiny a druhý na straně Izraele. A ještě, jestli byste se vyjádřil k otázce, že Evropská unie nadržuje Izraeli. Myslíte si to také?

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), blue-card answer. – We could open up a very long debate there, of course. A two-state solution, yes: a State of Israel living in security as a largely Jewish state, and a State of Palestine living without terrorism and recognising the State of Israel. That is the sort of way ahead I would see there. But if we want to be helpful, then the European Union should use the enormous financial leverage that it has to get the Palestinians back to the conference table instead of encouraging them in false dreams.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). – To razpravo bi po prvotni zamisli morali posvetiti predvsem zidavi nezakonitih izraelskih naselij na okupiranem ozemlju bodoče palestinske države.

Zaradi običajnega razmerja sil v tej hiši, ko gre za odnose z Izraelom, zaradi črno-belega obravnavanja vseh vprašanj, ki so v zvezi s problemom Palestine, smo to razpravo dali v širši vsebinski kontekst.

To ne more zamegliti dejstva, da je pospešena gradnja naselij škodljiva za perspektivo miru, prihodnost mladih Izraelcev in Palestincev in v krajni posledici za varnost države Izrael. Varnosti in priznanje si bo Izrael, enako kot vse države sveta, zagotovil s spoštovanjem pravic drugih, s ponujeno roko sodelovanja sosedom in s spoštovanjem mednarodnega prava.

Veseli me, da je zadnje dni tudi ameriški predsednik dal previdno vedeti, da sodi, da je to edina pot k miru tako za Izrael in k stabilnosti regije na Bližnjem vzhodu.

Nerešeno palestinsko vprašanje je stalna grožnja in hrana za ekstremiste vseh barv in narodnosti.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). – Madam President, the Middle East peace process and the two—state solution has been suffocated. It is buried alive under the concrete slabs of thousands of illegal Israeli settlements. They are war crimes under the Fourth Geneva Convention. These settlements are an absolute outrage. Every time Israel announces new settlements or demolishes more Palestinian homes, the international community just wags its finger and the EU merely condemns. The recent UN Security Council resolution 2334 was without doubt an improvement. But Israel says ‘take a hike’, more or less, and increases the rate of illegal settlements and land theft. Israel must be stopped from acting with impunity. When Member States breach EU law, they are faced with sanctions and infraction proceedings, but when Israel breaches EU law, it does not face sanctions. We must suspend the EU-Israel Association Agreement, which is predicated on EU law, and Member States must implement the labelling guidelines for settlement goods.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, quand les discussions tournent trop à la passion, il est parfois bon d’avoir la lucidité et le courage de s’en tenir aux règles de droit et, finalement, cela peut être une solution.

Alors permettez—moi juste une petite lecture du Journal officiel de l’Union européenne – nous sommes le 12 novembre 2015: «Puisqu’en vertu du droit international, le plateau du Golan et la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) ne font pas partie du territoire israélien, l’indication «produit en Israël» est considérée comme fausse et susceptible d’induire en erreur au sens de la législation». Vous savez qu’au-delà des mots dont nous nous payons régulièrement, le Parlement européen et la Commission ont demandé que soit interdite l’importation de produits sur lesquels ne figure pas l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés depuis juin 1967.

Monsieur le Ministre, je ne vous proposerai pas de partager avec moi cette bouteille, car vous vous rendriez coupable d’une infraction. Voici un produit acheté en France et en Belgique, d’importation libre, qui est produit à Katzrin (Israël). Katzrin se trouve sur le plateau du Golan, c’est un territoire occupé: ce produit n’a pas le droit de porter la mention «produit en Israël». Quand ferez-vous respecter la loi?

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). – Madam President, it seems that some people in the European Union, including Ms Mogherini and others, love to criticise Israel. Many people in the EU would love to have a Palestinian state in the West Bank and they denounce any Jewish settlement there.

Of course, it is okay to criticise any country and to wish anything, but one should be fair, and the EU is not fair in its policy towards Israel. First, we should recognise that Israel is our best friend and closest ally in the Middle East. Second, the EU should recognise that, in this Israeli-Palestinian conflict, there are competing claims over the West Bank, and it makes no sense to stand on the Palestinian side of the conflict. The EU should recognise that both Palestinians and Jews live in the area and the EU should be neutral at least.

And third, the conflict cannot be resolved from the EU, in the EU or by the EU without Israel and without Palestinians. This conflict can be resolved only through direct talks between Israel and Palestinians. Therefore, the EU should not discriminate against Israelis in this conflict. Since the EU has abolished all tariffs on Palestinian goods from the West Bank, it should abolish tariffs on Jewish goods as well.

I want to invite all of you to a conference entitled ‘Israel and the West Bank, myths and facts’, which I am organising in Brussels on 28 March. Please feel free to come and listen to arguments.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF). – Madame la Présidente, depuis des années, l’État israélien viole le droit international en occupant et en colonisant les territoires palestiniens.

L’adoption d’une résolution, en décembre dernier, par le Conseil de sécurité de l’ONU est très claire: les implantations en Cisjordanie sont illégales au regard du droit international. Sans doute M. Nétanyahou pensait-il avoir en la personne du nouveau président américain un soutien inconditionnel à sa politique d’expansion, mais Donald Trump vient de déclarer que les colonies sont un obstacle à la paix. Mon collègue M. Aliot le disait aussi il y a quelques semaines: «les colonisations ne sont pas utiles à la recherche de la paix».

La seule solution viable qui soit est celle de deux États souverains avec des frontières sûres et reconnues. Israël a droit à la sécurité et le peuple palestinien a droit à sa souveraineté. En outre, la reconnaissance d’un État permettrait aux Palestiniens de disposer de moyens nécessaires à la lutte contre le terrorisme.

Notre responsabilité est de ne pas contribuer à mettre de l’huile sur le feu, en œuvrant pour le respect de cette résolution de bon sens de l’ONU.

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI). – Frau Präsidentin! Es wurde heute dreimal über Realpolitik gesprochen.

Die Realpolitik ist in der Tat die Zweistaatenlösung und diese Lösung verdient Ihre volle Unterstützung. Der heutigen Debatte ist eine völkerrechtswidrige Abstimmung im israelischen Parlament vorausgegangen. Dadurch wird eine friedliche Lösung im Nahen Osten immer unwahrscheinlicher. Wieder einmal wurde der rechtswidrigen Siedlungspolitik Israels ein Schein der Legalität verliehen und fremdes Land und fremdes Eigentum annektiert.

Kein Geringerer als der israelische Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit hatte kurz vor der Abstimmung öffentlich erklärt, er könne ein solches Gesetz juristisch nicht verteidigen – es verstoße gegen israelisches und internationales Recht. Den selbsternannten Verteidigern der radikalen völkerrechtswidrigen Siedlungspolitik hier in diesem Hause sage ich: Überprüfen Sie Ihre bisherigen Positionen im Interesse des Friedens, denn die viel beschworenen westlichen Werte gelten auch für Israel.

 
  
MPphoto
 

  Lars Adaktusson (PPE). – Madam President, just like the Attorney General of Israel, I believe there are reasons for criticising the so—called Regulation Bill. It is very likely that it will be deemed unconstitutional by the Israeli Supreme Court. That being said, it is imperative to realise that the settlement policy and the occupation are symptoms, not reasons, when it comes to the Israeli—Palestinian conflict. Looking back in history, neither Israeli concessions nor the return of land have led to dialogue and peace. The EU should be a guardian of international law. The EU should also defend Israel’s right to exist. Therefore, we must work for a negotiated two—state solution and Islamists must abandon their aim of having Israel wiped off the map. That, not Israeli settlements, is the main obstacle to peace.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). – Fru talman! Vad vi ser på Västbanken är en skrämmande eskalering, med israeliska planer på över 6 000 bosättarbostäder på ockuperad mark och ett beslut från Knesset om att illegalt konfiskera privatägd palestinsk mark. Det är väldigt svårt att se detta som annat än en följd av det amerikanska presidentvalet, en Trump-effekt eller en Trump-/Netanyahu-effekt, och den är farlig.

EU, FN och den så kallade kvartetten har vid upprepade tillfällen uppmanat Israel att upphöra med sin bosättningspolitik och börja verka för en meningsfull fredsprocess. Nu går utvecklingen istället åt rakt motsatt håll.

Viktigare än någonsin är att EU nu agerar för fred och inte ger upp målet med en tvåstatslösning. Jag vill också påminna Mogherini om vår uppmaning om att gå vidare med kraven om ersättning för förstörelsen utav EU-finansierade biståndsprojekt i exempelvis Gaza. Vi kan inte skicka dubbla budskap och tillåta denna förstörelse utan att agera. Att i nuläget istället återuppta ett associeringsråd med Israel, till exempel, som det pratas om vore dessutom att verkligen ge dubbla signaler. Här krävs klarhet, här krävs bestämdhet och här krävs uthållighet.

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). – Fru formand! ECR-Gruppen og Dansk Folkeparti havde ønsket, at dagens debat skulle handle om, hvordan vi genstarter fredsprocessen. I stedet har et flertal her i huset – som de efterhånden har fået for vane – valgt, at vi endnu engang skal debattere ud fra den præmis, at alt, hvad Palæstina gør, er rigtigt, og alt, hvad Israel gør, er forkert. Sandheden er, at der ikke kommer nogen samlet fredsløsning eller nogen reel løsning på dette problem, før alle disse enkeltelementer tages under ét. Politikken her i huset om at anerkende en palæstinensisk stat, før en fredsløsning ligger, angribe bosættelserne gang på gang og i det hele taget promovere terroraktiviteter med EU-midler i det palæstinensiske selvstyreområde er kun med til at spille EU af banen som neutral aktør og ikke til at skabe fred i Mellemøsten eller mellem israelere og palæstinensere. Hele debatten her er kontraproduktiv, men jeg er sikker på, at vi vil have den igen og igen, og jeg er sikker på, at vi bare vil spille EU længere og længere væk som en mulig konfliktmægler i konflikten.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Mr President, there is very good reason to be critical of the Israeli policy on settlements. There is equally good reason to be critical of the inability of the Palestinian Administration to administer Gaza.

(Aside to Ms Auken ‘I did not interrupt you, you do not have to interrupt me’)

There are a number of issues we may have vis-à-vis any of the authorities involved, and we can continue to have debates of this kind. This debate is very similar, if not identical, to the previous ones and we will continue and continue, and what is the contribution really?

I think that the only way out is to agree that we put the weight of the European Parliament behind a motion seeking, in interaction with Ms Mogherini, serious unconditional negotiations on peace, on a peace settlement, on the resumption of the talks.

That is the only way. Otherwise, in a month or two months, we will again have a joint resolution which will be critical of either one side or the other, and that is not the way out. If we are serious about it, and we do not want the Russians again to enter with their influence in a way that will have extremely negative effects, there is only one course of action. Let us try to agree on that point. That is what I would propose.

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD). – Mr President, most agree that the two-state solution to the Israel-Palestine issue is the best way forward. Indeed, many international actors are signed up to this approach. My issue is not with strategy, but with the rhetoric and anti—Israeli and anti-Semitic statements that continue to emanate from parts of this Chamber. The Israeli Government is on record as being committed to the two-state answer, but they have also said this is presently impossible due to the lack of trust between Israeli and Palestinian leadership, and indeed the two peoples. Israel has asked the international community to help build up trust so that progress can be made, but their plea is often ignored, especially in this place. It is, of course, much easier to grandstand than offer anything constructive; much easier to criticise than offer a balanced approach. Let’s just for once consider the reality – Israel has understandable security concerns, and indeed concerns for its very survival. Many neighbours call for her destruction at the very time that Hamas sits on Israel’s borders fomenting death and destruction. There are constant terrorist attacks against Israel’s civilian population and a recognised rise of anti—Semitism around the world, not least in this place. Thus, Israel pursues policies to safeguard her people and interests, and until until a Palestinian authority can be trusted and Hamas desists from pushing an agenda of extinction, it is unreasonable to expect the Israeli Government to enter into agreements with a dysfunctional enemy. I recognise that Israeli settlements are a major obstacle to a lasting agreement, but the international community must do more to give her government the necessary sense of security to make tough decisions.

Finally, I hope this Chamber can actually be even-handed and desist from anti-Israeli settlement sentiment, which may play well here but in reality costs both Israeli and Palestinian lives. However, judging by what has already been said during this debate, I do not think that is likely to happen.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). – Señor presidente, el proceso de paz en Oriente Medio pasa por un momento muy difícil. La política de asentamientos en Cisjordania dificulta la reanudación de las negociaciones y también llega a poner en peligro la viabilidad de la solución de los dos Estados. El distanciamiento entre las partes se ha incrementado por unos asentamientos que están aumentando, desgraciadamente, en los últimos tiempos, desoyendo las llamadas de la comunidad internacional. Baste con señalar la reciente Resolución 2334 del Consejo de Seguridad y también los consejos incluso de la propia Administración Trump.

La Unión Europea no se puede desentender de esta situación. Debemos desempeñar un papel activo y constructivo hablando, intensificando los contactos con las partes y también nuestros contactos con el Cuarteto, la ONU, la Administración Trump y los países árabes.

Termino. El impulso y el acompañamiento internacionales no podrán sustituir a unas negociaciones directas. Será precisa, en última instancia, la voluntad de israelíes y palestinos para alcanzar una solución justa, duradera y global basada en el principio de los dos Estados, solución ―tengo que recordarlo― que no va en detrimento de nadie, sino, creo, en beneficio de las dos partes.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, è già stato detto che, con l'approvazione della legge sulla regolarizzazione da parte della Knesset, Israele ha superato un limite che non aveva mai oltrepassato, compromettendo di fatto la soluzione dei due Stati.

Di fronte a questo, l'Unione europea deve uscire da una contraddizione. Se da un lato, infatti, c'è la condanna dell'Unione europea rispetto a questo atto, invitando le autorità israeliane a non attuare la legge, dall'altro si prepara all'avvio dei negoziati del Consiglio di associazione con Israele. Due azioni che rendono evidente tutte le ambiguità della politica estera europea. Proprio perché tutto questo sta avvenendo in un contesto geopolitico completamente nuovo e turbolento, non abbiamo bisogno di un insensato realismo politico. Da parte dell'Unione europea è necessario, ora più che mai, uno sforzo di coerenza, quella coerenza che le impone moralmente e giuridicamente di rimanere fedele ai propri principi e ai valori costitutivi, condizionando qualsiasi tipo di accordo con i paesi terzi al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Si chiede cosa bisogna fare, cosa può fare il Parlamento europeo. Certo non troviamo qui la soluzione del processo di pace, ma una cosa la possiamo fare sicuramente e mi sembra semplice: bisogna sospendere e posticipare il Consiglio di associazione fino a quando Israele non avrà chiarito definitivamente le proprie intenzioni nei confronti dei territori colonizzati. Questo rappresenterebbe nei confronti della comunità internazionale un chiaro segnale di maturità politica dalla nostra Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Arne Lietz (S&D). – Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der nachträglichen Legalisierung illegaler Siedlungen hat das israelische Parlament einen Präzedenzfall geschaffen.

Dies könnte der erste Schritt hin zu einer völligen Annektierung der besetzten Gebiete sein. Eine Zweistaatenlösung rückt damit in eine immer weitere Ferne. Ich begrüße daher die Entscheidung, den bislang für den 28. Februar geplanten Assoziierungsrat zwischen Israel und der EU zu verschieben. Eine Wiederaufnahme der Gespräche sollte erst erfolgen, wenn die israelische Regierung von ihrer kontraproduktiven Siedlungspolitik abrückt.

Die Europäische Kommission sollte konkrete Maßnahmen vorschlagen, wie die EU zukünftig konsequenter zwischen dem Staat Israel und den illegalen Siedlungsaußenposten unterscheiden kann. Eine Differenzierung durch die Mitgliedstaaten und die daraus folgenden Konsequenzen, zum Beispiel durch die Kennzeichnung von Produkten aus besetzten Gebieten, könnte hier in der Praxis und müsste noch schneller und stärker stattfinden.

Ich hätte mir auch eine Entschließung des Europäischen Parlaments in Anlehnung an die UN-Sicherheitsresolution 2334 vom Dezember 2016 gewünscht, in der wir die Siedlungspolitik klar verurteilen. Leider wurde dies bisher unter anderem von der EVP-Fraktion verhindert.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, la loi sur la régularisation des colonies ainsi que la décision d’étendre celles-ci – plus de 6 000 nouveaux logements rien que sur le mois de janvier 2017 – sont tout simplement à considérer comme une nouvelle annexion du territoire palestinien par les Israéliens.

Les déclarations et les condamnations ont montré leurs limites à l’égard du gouvernement israélien. L’Union doit maintenant agir. Allons-nous attendre l’annexion totale de la Cisjordanie pour pouvoir agir?

Dans le cadre de l’accord d’association, dont beaucoup de mes collègues ont parlé, il est tout à fait possible de prendre des mesures concrètes. L’article 2 de l’accord UE-Israël dit – je cite: «les relations entre l’Union européenne et Israël sont basées sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques». On peut donc dire que cet article 2 n’est tout simplement pas respecté, ce qui doit permettre de remettre en question cet accord d’association, voire de le conditionner à de nouvelles discussions.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Freund (S&D). – Herr Präsident! Es ist wohl ein reiner Zufall, dass wir gerade heute über dieses heiße Thema diskutieren, denn morgen treffen der neue amerikanische Präsident und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammen – zum ersten Mal übrigens. Bis jetzt hat es in der Siedlungsfrage zwischen der EU und den USA kaum größere Meinungsunterschiede gegeben. Jetzt freilich stehen wir einem US-Präsidenten gegenüber, der seine Sympathie für die radikale Politik Netanjahus nicht verhehlt.

Wir müssen ganz klar artikulieren, dass jede weitere Siedlung in der Westbank und viele Neubauten davor dieser unserer Politik zuwiderlaufen, nämlich dass nur ein eigenständiges, existenzfähiges Palästina und ein Israel, dessen Grenzen sicher sind, dauerhaften Frieden im Nahen Osten schaffen können. Wir können natürlich weiter einfach zusehen, wie sich die Situation von Tag zu Tag verschlimmert, oder wir können aktiv als Europäische Union Druck auf die Streitparteien ausüben. Das zu tun, ist höchste Zeit.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, è necessario condannare nuovamente la politica del governo di Netanyahu sugli insediamenti, culminata con l'approvazione da parte della Knesset della legge sulla regolarizzazione retroattiva di migliaia di essi. Ciò in spregio alla risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza dell’ONU e in spregio alle condanne internazionali, tra cui la nostra. La soluzione a due Stati non è mai stata così a rischio come oggi. Dobbiamo dunque intervenire come Unione, assieme alla comunità internazionale, su quello che ormai si può considerare un processo di annessione della Cisgiordania, come apertamente affermato da alcuni esponenti della destra israeliana.

Sappiamo che il grande popolo d'Israele e le forze di opposizione non sono Netanyahu. Ribadiamo a loro la nostra assoluta vicinanza e amicizia e facciamo appello a loro e la prossima settimana lo faremo di persona con una delegazione del Parlamento europeo, affinché continuino a contrastare e denunciare la gravissima situazione che danneggia per primo Israele stesso. Vogliamo ancora credere che una pace sia possibile, nel rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). – Pane předsedající, vztahy Evropské unie s Izraelem musí vycházet z toho, že Stát Izrael je právní demokratický stát, který je naším spolehlivým partnerem v regionu a spojencem v boji proti terorismu.

Izraelsko-palestinský konflikt nelze redukovat na otázku osad na Západním břehu. Chceme-li dosáhnout životaschopného řešení v podobě dvou států, musíme podporovat hlavně bilaterální dialog Izraelců a Palestinců. Takový dialog z mého pohledu předpokládá, že palestinské vedení nejen odsoudí terorismus z palestinské strany, ale také proti těmto teroristům bude aktivně bojovat.

Za současné komplikované mezinárodní situace musí Evropská unie postupovat rozvážně a přispět k vytvoření podmínek, za kterých obě strany budou moci opět zasednout k jednacímu stolu.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, la construcción de asentamientos es contraria al Derecho internacional y, por tanto, ha sido objeto de una condena clara en la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin que tuviese lugar el veto de uno de sus miembros permanentes, los Estados Unidos, lo que significa muchísimo. En la práctica, predetermina la impracticabilidad de la solución de los dos Estados, y esto es lo más grave de todo.

Y por eso, es imprescindible hablar con claridad al Gobierno de Netanyahu, no solamente porque sus políticas se hayan escorado hacia la derecha ultraortodoxa y ultranacionalista, que niega, a través de una política de hechos consumados, la política necesaria para restablecer el diálogo bilateral con la Autoridad Palestina y perpetúa la situación de ocupación de los territorios palestinos, sino, sobre todo, porque perjudica la causa de la amistad de la Unión Europea con las comunidades judías en Europa y, también, la de la amistad de la Unión Europea con el Estado de Israel.

Es imprescindible que la Unión Europea emita una señal inequívoca de rechazo a esos asentamientos en el Consejo de Asociación de la Unión Europea con Israel y por tanto, los socialistas hemos insistido muchísimo en que la señora Mogherini tenga toda la autoridad para lanzar ese mensaje claro de rechazo a la política de asentamientos que viene practicando como hecho consumado.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή Βουλή, σε αντίθεση και με τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την απαγόρευση των εποικισμών, τελικά υπερψήφισε τη συνέχιση των εποικισμών με την ανοικοδόμηση χιλιάδων κατοικιών μέσα στο παλαιστινιακό έδαφος, στη Δυτική Όχθη και στην Ιερουσαλήμ. Φέτος μόνο ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει ολοσχερώς περίπου τετρακόσια οικήματα και άλλα κτίρια στη Δυτική Όχθη ενώ παράλληλα προχωρά στην κατάσχεση των εδαφών των Παλαιστινίων και περιορίζει τις κινήσεις των Παλαιστινίων που ζουν στα κατεχόμενα εδάφη. Αντί να δοθεί λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα, η ισραηλινή κυβέρνηση εμμένει ακόμη περισσότερο στους μέχρι τώρα εποικισμούς στη Ιουδαία και στη Δυτική Όχθη και τονίζει ότι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πρέπει, κατά την άποψή μας, το Ισραήλ να συμμορφωθεί πλέον με τις αποφάσεις του ΟΗΕ στο σοβαρό αυτό ζήτημα και να σταματήσουν οι εποικισμοί, οι οποίοι είναι παράνομοι.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, πήρα το λόγο μόνο και μόνο για να εκφράσω τη βαθιά μου δυσαρέσκεια διότι άκουσα συναδέλφους, κι ας ήταν λίγοι, που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στους εποικισμούς, στην παράνομη ανοικοδόμηση πάνω στα εδάφη των Παλαιστινίων, συναδέλφους που υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει, που προσποιούνται πως δεν βλέπουν κατοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα δεχόταν κανείς από σας να συμβαίνει στην πόλη σας αυτό που συμβαίνει στη Βηθλεέμ; Μια πόλη των 170.000 κατοίκων, με 17 οικισμούς πάνω στα χώματα των Παλαιστινίων που μπαίνουν σαν το καρκίνωμα μέσα στην πόλη, με 100.000 κατοίκους. Και ποιο είναι το πιο παράδοξο: δεν πληρώνουν καν τέλη, ως δημότες της Βηθλεέμ, έχουν ξεχωριστούς δρόμους που πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ ή αλλού, για να πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχει πιο απαράδεκτο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε ένα λαό; Θέλω να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ εργάζεται για λύση δύο κρατών. Εργάζεται για ένα κράτος με δύο συστήματα, δυστυχώς.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Mr President, over my years in this House, I have participated in many debates on the Middle East peace process. These debates always have the same tone: largely anti-Israel, largely pro—Palestinian. When we have Members in this House referring to Israel as a terrorist state, is it any wonder that – as one EPP Member pointed out – the European institutions are largely seen as irrelevant to a peaceful solution? Indeed, given the election of President Trump, this is likely to be increasingly the case.

Settlements are a huge issue and the current handling of them is unhelpful, but so too is violence against the State of Israel. When will this Chamber recognise that Israel is an important economic partner, an important partner in the fight against terrorism, and the only fully functioning democracy in the Middle East? This Chamber needs to be more even—handed in its handling of these very sensitive issues.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo già ricordato, noi come gruppo avremmo preferito il titolo originale della discussione, che era molto più ampio, perché siamo convinti che tentare di ridurre il conflitto ad un unico aspetto non aiuti, per quanto sia un aspetto importante come quello degli insediamenti.

Come è stato ricordato, la situazione è estremamente delicata e fragile, ma con certe prese di posizione noi rischiamo di allontanare le due parti. Se invece vogliamo facilitare il dialogo di pace, dobbiamo fare in modo di trovare un approccio costruttivo e bilanciato che porti beneficio ad entrambe le parti, con negoziati bilaterali e diretti senza precondizioni, che sono l'unico modo per raggiungere e mantenere la pace basata su una soluzione per due Stati, come è stato più volte menzionato.

Per quanto riguarda poi la legge di regolarizzazione, vorrei ricordare che ogni legge della Knesset, in caso di contestazione, può essere rivista dall'Alta Corte di giustizia e questa probabilmente verrà contestata. Vorrei ricordare che il governo di Israele, anche recentemente, ha dimostrato di volersi attenere alle decisioni dell'Alta Corte. Quindi noi dobbiamo muoverci in accordo con ambo le parti, se vogliamo essere d'aiuto, e concentrare le nostre energie su iniziative costruttive per facilitare veramente il dialogo.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il processo di pace con la Palestina rischia di arenarsi definitivamente a seguito degli ultimi interventi legislativi in Israele. La Regulation Law, che mira a regolarizzare la situazione di circa 4 000 insediamenti israeliani in Cisgiordania, e il via libera alla costruzione di 2 500 nuove unità abitative per i coloni hanno provocato reazioni internazionali e numerosi appelli al rispetto del diritto internazionale, che molti ritengono violato da quella che può configurarsi come una vera e propria annessione. Israele dovrebbe dar prova di moderazione ed astenersi dall'adottare misure che favoriscono un'escalation del conflitto.

L'Unione europea, per contro, ha l'importante e decisivo compito di promuovere la realizzazione di un accordo di pace duraturo. È necessario perciò continuare a cooperare con le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e i partner arabi per raggiungere questi obiettivi. L'Unione europea deve riuscire nel difficile lavoro di ripristino di un orizzonte politico, favorendo la ripresa del dialogo. Solo così sarà possibile recuperare un percorso di pace e bloccare le posizioni oltranziste.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Herr Präsident! Wieder Westjordanland und Siedlungen –voll blinder Einseitigkeit.

Bitte keine Pauschalbehauptungen wie: Die Siedlungen sind illegal oder gar Besatzung. Internationales Recht zur Westbank ist äußerst umfangreich und bietet keine Lösung für Israel. Israel ist ein souveräner Rechtsstaat, das schließt das Westjordanland und Ostjerusalem mit ein. Weder die EU noch die Vereinen Nationen können da ohne die ausdrückliche Zustimmung Israels rechtlich aktiv werden. Wir machen uns als EU lächerlich, wenn wir mit Menschen verhandeln, die sich eine Terrororganisation zur Regierung gemacht haben, die jegliche Friedensverhandlungen verweigert oder mit Waffengewalt torpediert.

Israel kann sich nur durch Gegengewalt oder schützende Zäune und Mauern wehren. Die Palästinenser tragen die Verantwortung. Sie sind seit Jahrhunderten zu einem gemeinsamen Miteinander mit den Israelis nicht in der Lage, denn seit Mohammed sieht die Religion der Muslime Gewalt als eine Lösung. Für uns Europäer gilt unumstößlich: Palästina und die Welt müssen den Staat Israel anerkennen.

Ein Letztes: Die Siedlungen stehen im C-Bereich der Westbank. Sie sind also nicht illegal, sondern laut dem Osloer Friedensvertrag legale Siedlungen zugunsten Israels.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, budování osad je dlouhodobým problémem pro izraelsko-palestinské vztahy, ale není to klíčový problém a řešení mírového procesu na Blízkém východě.

Odkud odcházejí miliony uprchlíků, z Izraele? Anebo naopak v Izraeli nacházejí uprchlíci své útočiště? Izrael je právní stát a vyspělá demokracie, je to náš strategický partner v tomto regionu. A přece stále čelí jednostranným opatřením, jako je například vyhlášení statutu Jeruzaléma nebo povinné označování zboží ze Západního břehu. Hlavním bezpečnostním problémem přece není demokratický Stát Izrael, ale mocnosti, které zde budují svůj vojenský nukleární arzenál. A v tomto ohledu jsme s Izraelem na stejném břehu.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Mr President, I would like to join the many colleagues here in expressing dismay at the situation in Israel and Palestine. The so-called regularisation bill that was adopted recently retroactively expropriates privately owned Palestinian land, in gross violation of international law. Whilst demolitions of Palestinian houses continue, the Israeli Government has announced the construction of thousands of new settlement houses – a move which is obviously part of an attempt to annex parts of the West Bank.

We approach a point of no return. This far-right Israeli Government has put the existence of both Palestine and Israel at grave risk. My colleagues and I will continue to support the civil-society and political organisations that stand up on both sides for peace and human rights. In the meantime I must ask: what has the High Representative been doing on our behalf? Please do not condone these dangerous moves. Call off the upcoming Association Council meeting with the Israeli Government. Demand compensation for humanitarian aid that has been destroyed and make clear that a line has been crossed.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). – Señor presidente, acabamos el año 2016 con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que enviaba un mensaje muy claro a Israel y calificaba de ilegales los asentamientos que se estaban produciendo en Cisjordania. Pues bien, hemos visto la respuesta que ha tenido el Gobierno de Netanyahu: una ley intolerable que viola la normativa internacional, que de forma retroactiva legaliza los asentamientos en Cisjordania y que imposibilita —no solo dificulta, imposibilita— la única solución para el conflicto: la solución de los dos Estados.

Un Gobierno, el de Netanyahu, que es rehén de los extremistas y que hoy se encuentra ante un espejismo como el de tener a Trump, otro extremista, en la Casa Blanca. Sus nuevas relaciones con la Casa Blanca solo van a tapar el aislamiento que está viviendo Israel de la comunidad internacional, del resto de países.

Por eso, la Unión Europea tiene que utilizar sus herramientas —el acuerdo de asociación, el etiquetaje en los productos hechos en las zonas ocupadas— para presionar a las partes y encontrar una solución segura y duradera para la paz en la zona.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill, f’isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. – Naħseb illi kien interessanti li assistejt għal dan id-dibattitu u nirringrazzja lill-Onorevoli Membri tal-kontribuzzjoni tagħhom. Naħseb li fid-diskors li qrajt għan-nom anke tar-Rappreżentant Għoli li kien pjuttost ċar, kien hemm il-maġġor parti ta’ dak diskuss minnkom indirizzat hemmhekk u fil-fatt l-interventi kienu reazzjoni għal dak ir-rigward.

Però xtaqt illi nippreċiża anke fuq il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael, u iva, kif qalet ir-Rappreżentant Għoli, wara l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin fi Frar, se jibdew issa l-preparazzjonijiet għal dan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni. Il-kontenut u l-iskop ser ikunu diskussi mill-Istati Membri u jkunu deċiżi, b’unanimità, bejn it-28 Stat Membru. Din tagħtina l-opportunità sabiex nisimgħu u niddiskutu flimkien u anke, jekk Alla jrid, insibu pożizzjoni komuni f’dan ir-rigward. Waqt illi nibqgħu kommessi sabiex “nengejġjaw” maż-żewġ naħat.

U biex nikkonkludi, għalkemm il-pożizzjonijiet huma diverġenti u anke l-mod ta’ kif intom tħarsu lejn dan kollu, xorta waħda nemmen li hawn “support” wiesa’ f’din il-Kamra favur is-soluzzjoni taż-żewġ Stati u l-proċess ta’ paċi. U allura naħseb illi, jekk xejn, dan huwa pożittiv il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija magħquda wara dan l-għan wieħed. Ukoll, magħqudin fuq il-fatt illi, iva, l-espansjoni tas-“settlements” hija illegali u tikser il-liġi internazzjonali. U allura issa rridu nibnu fuq dawn il-pożizzjonijiet sabiex, anke, tiżdied l-unità internazzjonali sabiex, jekk Alla jrid, ikun hemm soluzzjoni aħħarija ta’ paċi dawn bejn iż-żewġ Stati, kif aħna konna qegħdin niddiskutu matul dan id-dibattitu. U jekk xejn, nappella wkoll sabiex intom, bħala parlamentari, tagħmlu dak li huwa possibbli, bil-kontribuzzjoni tagħkom, speċjalment mal-“counterparts” tagħkom fil-Knesset sabiex anke jkun hemm, possibbilment, bidla fid-direzzjoni, mhux anqas fir-rigward tal-politika tas-“settlements”.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek 16 lutego 2016 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Nuestro Grupo ha conseguido frente a la derecha del Parlamento devolver a este punto su título sobre la «situación en Cisjordania, incluidos los asentamientos» aunque su mayoría ha impuesto que no se haya podido debatir y aprobar una resolución. Estamos alarmados por la situación en Cisjordania. Todavía más tras la posición del recién elegido presidente estadounidense descartando un Estado en Palestina. Israel no hace nada para ayudar a la paz en Oriente Medio ni por la solución definitiva del conflicto con Palestina. De imponer la presencia armada en otro país e imponer el control sobre el movimiento de personas en otro país; de levantar un muro para separar vidas y esperanzas en otro país, Israel legisla ahora sobre territorio ajeno. Eso es inaceptable. La ley que regulariza los asentamientos israelíes en tierras palestinas, prepara el camino para la anexión de Cisjordania y destruye —poco a poco— la solución de los dos Estados. En los últimos veinte días, Israel ha autorizado 5 800 asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén oriental. Por el camino de la colonización, la expansión ilegal, la discriminación, la exclusión y los hechos consumados, Israel se pone a las puertas de un nuevo conflicto.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), in writing. – The title of this debate was changed from ‘Prospects for resuming peace talks in the Middle East’ into ‘Situation in the West Bank, in particular settlements’, drawing us backwards to the debate we held in November last year even though the conflict is not exclusively about that, but also covers other issues such as security, borders, Jerusalem, water and refugees. In the case of the Israeli-Palestinian conflict we are facing a complex situation which cannot face only one-issue affair, such as the settlements. Therefore, if we want, in our capacity of the European Parliament, to facilitate peace talks between Israelis and Palestinians, we should try and find a constructive and balanced approach that would benefit the two sides alike. The European Union shall focus its resources, in due diligence, on initiatives and projects that could play a constructive role in creating a positive atmosphere in which Israel and the Palestinians could increase their bilateral cooperation and dialogue, while averting any projects which might alienate one of the sides and push cooperation and peace further away. All these projects should be done in line with existing agreements, and in coordination with both sides.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa D'Amato (EFDD), per iscritto. – L'Alto rappresentante ha preannunciato l'imminente Consiglio di associazione, indetto con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali tra l'UE e Israele.

Questo è avvenuto in contemporanea all'annuncio da parte di Israele di voler costruire 5 808 nuove abitazioni negli insediamenti in Cisgiordania e proprio nel periodo in cui la Knesset ha approvato il cosiddetto regularisation bill, che ha legalizzato retroattivamente l'accaparramento e l'occupazione della terra detenuta da privati palestinesi. In questo modo si è dunque spalancata la porta verso ulteriori annessioni ed occupazioni, garantendo, in totale spregio del diritto internazionale, la libera confisca del terreno palestinese da parte israeliana.

Nel frattempo proseguono le demolizioni di case e strutture palestinesi (ricoveri per animali, pannelli solari, cisterne per l'acqua, latrine), oltre a incidenti dovuti a interferenze illegali durante la distribuzione degli aiuti umanitari a Gerusalemme Est e nell'area C della Cisgiordania.

Mi spiace di non poter ottenere risposte dall'Alto Rappresentante, perché ci sono interrogativi che urgono attenzione. Perché ha deciso di agire per il rafforzamento delle relazioni bilaterali con un Paese che viola apertamente il diritto internazionale? Perché invece non pretende il blocco della politica degli insediamenti e non reclama la riparazione del danno derivante dalla distruzione di aiuti umanitari finanziati dall'UE?

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. – Nuestro Grupo ha conseguido frente a la derecha del Parlamento devolver a este punto su título sobre la «situación en Cisjordania, incluidos los asentamientos» aunque su mayoría ha impuesto que no se haya podido debatir y aprobar una resolución. Estamos alarmados por la situación en Cisjordania. Todavía más tras la posición del recién elegido Presidente estadounidense descartando un Estado en Palestina. Israel no hace nada para ayudar a la paz en oriente medio ni por la solución definitiva del conflicto con Palestina. De imponer la presencia armada en otro país e imponer el control sobre el movimiento de personas en otro país; de levantar un muro para separar vidas y esperanzas en otro país, Israel legisla ahora sobre territorio ajeno. Eso es inaceptable. La ley que regulariza los asentamientos israelíes en tierras palestinas, prepara el camino para la anexión de Cisjordania y destruye —poco a poco— la solución de los dos Estados. En los últimos veinte días Israel ha autorizado 5 800 asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén oriental. Por el camino de la colonización, la expansión ilegal, la discriminación, la exclusión y los hechos consumados, Israel se pone a las puertas de un nuevo conflicto.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. – Nuestro Grupo ha conseguido frente a la derecha del Parlamento devolver a este punto su título sobre la «situación en Cisjordania, incluidos los asentamientos» aunque su mayoría ha impuesto que no se haya podido debatir y aprobar una resolución. Estamos alarmados por la situación en Cisjordania. Todavía más tras la posición del recién elegido Presidente estadounidense descartando un Estado en Palestina. Israel no hace nada para ayudar a la paz en oriente medio ni por la solución definitiva del conflicto con Palestina. De imponer la presencia armada en otro país e imponer el control sobre el movimiento de personas en otro país; de levantar un muro para separar vidas y esperanzas en otro país, Israel legisla ahora sobre territorio ajeno. Eso es inaceptable. La ley que regulariza los asentamientos israelíes en tierras palestinas, prepara el camino para la anexión de Cisjordania y destruye —poco a poco— la solución de los dos Estados. En los últimos veinte días Israel ha autorizado 5 800 asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén oriental. Por el camino de la colonización, la expansión ilegal, la discriminación, la exclusión y los hechos consumados, Israel se pone a las puertas de un nuevo conflicto.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Wzywam palestyńskie władze do zaprzestania szerzenia nienawiści oraz podburzania do przemocy zarówno w szkołach jak i na przestrzeni areny publicznej. Wzniecanie niepokoju nie prowadzi do rozwiązania konfliktu i nawiązania dialogu. Dlatego też zwracam się do Palestyńczyków zamieszkujących Zachodni Brzeg, którzy pójdą w tym roku do urn wyborczych, aby głosowali rozsądnie wykazując wsparcie dla polityki bez przemocy. W tym kontekście chciałbym również zwrócić się do palestyńskich władz o to, by dołożyły wszelkich starań w celu ochrony chrześcijan Zachodniego Brzegu, których liczba w ciągu ostatnich dekad nieustannie spada. Jest to spowodowane zastraszeniami, kradzieżą ziemi, a także marginalizacją społeczną. Bezpośrednie dwustronne rozmowy bez stawiania wstępnych warunków są jedyną realną drogą dla zapewnienia istnienia dwóch państw dla dwóch narodów, a także dla pokojowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Aby zapewnić Unii wiarygodną pozycję, wzywam Wysoką Przedstawiciel do wzięcia pod uwagę izraelskiego stanowiska oraz bezpieczeństwa podczas wszelkich działań związanych z procesem pokojowym.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. – Despite the recent UN Resolution condemning Israel’s expansion policy, the government has announced a new plan for housing units in the West Bank and East Jerusalem. Residential settlements in the Occupied Palestinian Territories are both in breach of international law and an obstacle to the peace process. How can the continuous demolition of Palestinian households and a disposition such as the Regularisation Law help the two—state solution? Is this Israel’s recipe to reach stability? These provocative acts will only drag the region into more violence and extremism. With Donald Trump now in the White House, I fear that Israel’s prime minister will seize his chance to open a forceful new phase of Israeli expansion into the Palestinian land. We need the EU to use its leverage as Israel’s first economic partner. If we do not act now, the prospect of a two—state solution – just like Palestinian land – will vanish before our eyes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (PPE), in writing. – Instead of the envisaged debate on peace dialogue perspectives in the Middle East, we end up debating only one aspect related with the tensions and conflicts in region, and that is the settlements issue. The approach chosen by the EP, to act in a partisan manner, the continuous criticism towards Israel and the deliberate avoidance of any mention of the problems posed by the Palestinian Authority are disappointing. If we want to be helpful, it is important and necessary to have a parliament acting as a true balanced and fair mediator and to encourage bilateral negotiation between Israel and Palestine for peace based on a ‘two states for two peoples’ solution. The Palestinian Authority should put its effort on ending the policy of incitement to violence and use the European Funds for the benefit of its citizens. And Israel should continue to respect the Supreme Court decisions with regard to settlements, as it already happened in the case of Amona.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. – Nehéz lenne letagadni, hogy mióta Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, s kilátásba helyezte az Egyesült Államok Izraellel kapcsolatos politikájának a megváltozását, ismét felerősödtek az Izraellel szembeni ellenérzések. Ebben persze szerepet játszik a jelenlegi izraeli kormány telepítési politikája is, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa is elítélt. Ugyanakkor mindez nem jelenthet ürügyet arra, hogy itt, az Európai Parlamentben is automatikusan megismételjük az Izraelt elítélő szlogeneket. Nem lehet kétségbe vonni, hogy az újabb telepek létrehozása Ciszjordániában nem szolgálja a békét, a megegyezést. De az sem segíti a békét, ha egyoldalú határozatokat hozunk, s egyoldalúan csak Izraelt okoljuk a jelenlegi helyzetért.

Nem lehet megfeledkezni arról, hogy a telepépítéseknek Izraelben is jelentős ellenzéke van. Nem lehet megfeledkezni arról, hogy a Hamasz, a palesztin terrorizmus állandó veszélyt jelent Izrael számára, s erről sokkal kevésbé veszünk tudomást, mint a telepépítésekről. Nem lehet megfeledkezni a palesztin hatóságok békét nem szolgáló politikájáról sem. Az Európai Parlamentnek nem az a feladata, hogy egyoldalú állásfoglalásokban ítélje el Izraelt, hanem az, hogy kiegyensúlyozott politikával segítse elő a béke megteremtését. Az ilyen viták, mint a mai, nem feltétlenül szolgálják ezt a célt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. – Kao što smo već mnogo puta isticali, cilj europskih institucija nije preuzimanje vodeće uloge u rješavanju spora koji ne pripada nama, nego pružati prijateljsku podršku u potencijalnom rješavanju sukoba i nestabilnosti koji traju već predugo. Pozdravljam viziju EU-a i cijele međunarodne zajednice o ponuđenom rješenju poznatijem po izričaju „dvije države za dva naroda”, koje je još u Oslu izraženo kao najbolje za sve. Pretjerano uplitanje u politike i unutarnje zakonodavstvo nije zadaća EU-a.

Radi se o sukobu čiji su korijeni duboki, a rješenja teška za postići, posebno kad se sukobu priključe i treće strane stoga naš cilj bi prvenstveno trebao biti pomoć pri stvaranju plodnih uvjeta za uspješan dijalog bez kojeg je nemoguće postići dogovor. Judeja i Samarija područja su koja su Židovi naseljavali tisućama godina, ona čine koljevku židovske civilizacije stoga bi se, prilikom pregovaranja o budućnosti ovih područja, trebalo uzeti tu činjenicu u obzir kao i dobrobit svih ljudi koji gravitiraju tom području.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Nuestro Grupo ha conseguido frente a la derecha del Parlamento devolver a este punto su título sobre la «situación en Cisjordania, incluidos los asentamientos» aunque su mayoría ha impuesto que no se haya podido debatir y aprobar una resolución. Estamos alarmados por la situación en Cisjordania. Todavía más tras la posición del recién elegido Presidente estadounidense descartando un Estado en Palestina. Israel no hace nada para ayudar a la paz en oriente medio ni por la solución definitiva del conflicto con Palestina. De imponer la presencia armada en otro país e imponer el control sobre el movimiento de personas en otro país; de levantar un muro para separar vidas y esperanzas en otro país, Israel legisla ahora sobre territorio ajeno. Eso es inaceptable. La ley que regulariza los asentamientos israelíes en tierras palestinas, prepara el camino para la anexión de Cisjordania y destruye —poco a poco— la solución de los dos Estados. En los últimos veinte días Israel ha autorizado 5 800 asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén oriental. Por el camino de la colonización, la expansión ilegal, la discriminación, la exclusión y los hechos consumados, Israel se pone a las puertas de un nuevo conflicto.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου