Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/2248(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0016/2017

Debates :

PV 14/02/2017 - 18
CRE 14/02/2017 - 18

Balsojumi :

PV 15/02/2017 - 7.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0040

Debašu stenogramma
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

18. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums - Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Președinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind:

– raportul lui Gunnar Hökmark, în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2306(INI)) (A8–0039/2017),

– raportul Yanei Toom, în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2307(INI)) (A8–0037/2017) și

– raportul lui Antonio López-Istúriz White, în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (2016/2248(INI)) (A8–0016/2017).

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, rapporteur. – Mr President, I would like to thank the Commissioner for the Annual Growth Survey, and my thanks go too to the shadow rapporteurs as we have had very fruitful and open-minded discussions and have achieved a good compromise. We are saying that, in order to secure economic growth, one can have a positive fiscal stance but it must be limited by the rules of the Stability Pact: positive in order to stimulate, stable in order to secure the preconditions for growth.

I would like to thank the Commission for its presentation of the growth situation in Europe, and, in the main, we can share its view. Growth is slow and it is fragile, largely because of the unique monetary policy, and this means that we need to make it more robust and to ensure that low growth can be transformed into high growth. That requires, of course, demand, but it also requires investment, it requires structural reforms and it requires stability. There are a number of key issues on which we need to move forward in order to be successful.

First of all, we need to recognise that the growth is uneven, it is different in the different Member States, which is why, at the same time, it is interesting and important to look at the aggregated development of the economy. We need, too, to recognise the different situations in different Member States and that requires flexibility in the policy mix as well as different reforms and different reform strategies.

However, it is important to note, first of all, that we have a tax load very much greater than that of any other competitive economy. We need to reform public services, to reform the labour market, to reform the rules for entrepreneurship – and we can see, in the differences between different Member States, that more can be done. We need to do more about qualitative budgeting because, at the same time as we have higher taxes than most other competing economies, we are not achieving the spending that we need from our public incomes.

The simple fact is that Member States need to start with the most important spending before dealing with things that are less important. We need to ensure that there are fewer hindrances to investment. We need to secure a responsible fiscal policy, creating certainty and stability. By that I mean qualitative budgeting, allowing for investments but also allowing for and securing the stability of our economies. And we need to ensure that we follow the rules. Following the rules entails two different dimensions: first of all, it opens the way for the positive fiscal stance the Commission is talking about, and it also ensures that the rules of the Stability Pact must be respected, because if they are not respected we will undermine the stability and the credibility of the European economy.

We have every opportunity to move ahead, and we need to do that on a platform involving all these different policies.

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom, raportöör. – Austatud istungi juhataja, head kolleegid! Kuigi alates 2013. aasta teisest poolest on töötuse määr Euroopa Liidus aeglaselt vähenenud ja tänaseks on loodud umbes 8 miljonit uut töökohta, ei saa me kuidagi loorberitele puhkama jääda. Töötuse määr on hetkel 8,6 protsenti. Need on septembri andmed. Kuid paljudes liikmesriikides püsib see endiselt veel kõrgem. Näiteks Tšehhis oli töötuse määr detsembris 3,7 protsenti, Kreekas aga 23,1 ja Hispaanias 19,2.

Lisaks kõrgele töötusemäärale hakkab silma ka naiste suhteliselt madal tööhõive. Aastal 2015 oli see 64,3 protsenti, mis on paraku oluliselt väiksem strateegia „Euroopa 2020“ peamisest eesmärgist, milleks on 75%. Ka siin on riigiti suured erinevused. Näiteks Kreekas töötab 42,5% ja Rootsis koguni 74% naistest. Nii et statistika puhul on paraku tegemist n.ö haigla patsientide keskmise palavikuga. Mis tähendab, et antud raportis on suur roll ka riikidepõhistel soovitustel, mille väljatöötamisega hakatakse õige pea pihta. Meie töö selle dokumendiga oli siiski n.ö universaalsete meetmete kooskõlastamine. Pärast ühiseid arutelusid kõigi fraktsioonide vahel leppisime kokku, et nendeks on.

1. Aktiivne tööhõivepoliitika ja vajadus edendada tööturul sotsiaalselt õiglasi reforme.

2. Selge eesmärk peab olema ebavõrdsuse ja palgavaesuse vähendamine.

Kuigi üks strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke on vähendada vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste arvu vähemalt 20 miljoni võrra, siis eelmisel aastal kahanes see arv vaid 3–3,5 miljoni võrra. Samas aastal 2015 elas Euroopa Liidu 28 liikmesriigis 119 miljonit inimest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus.

3. Haridusvaldkonnas peame me eeskätt likvideerima lõhe hariduse ja tööturu vajaduste vahel. 15–29aastaseid mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori on praegu Euroopa Liidus peaaegu 15% ja see rühm on tööturult kõrvalejäämise ohus. Siin on suur tähtsus mitteformaalse ja informaalse õppimise vormis omandatud teadmiste ja kogemuste valideerimise süsteemil. Paindlik haridustee saab olla abiks eeskätt haavatavate gruppide esindajatele, kelleks on noored, kolmandate riikide kodanikud ja pagulased.

4. Tööhõivenäitajad, nagu näiteks tööjõus osalemise määr, noorte töötus ja pikaajaline töötus, peavad olema osa iga-aastasest majanduskasvu analüüsist. Enamgi veel, need näitajad muudetakse võrdseks olemasolevate majanduslike näitajatega, mis võimaldaks teha liikmesriikides süvaanalüüsi ja hinnata olukorda põhjalikumalt.

5. Antud raportiga teeme sammu Euroopa sotsiaalstandartide kehtestamise suunas, mille väljatöötamisel tuleb tugineda riigipõhistele soovitustele.

6. Raportis rõhutatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rolli, mis on ülioluline sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks. Samas me osutame tõsiasjale, et fondi töös tuleb pöörata rohkem tähelepanu n.ö territoriaalsele kaetusele, sest hetkel on toetusesaajate seas enam rikkamaid riike.

Viimaks tahaksin ma siiralt tänada kõiki variraportööre. See oli väga meeldiv ja konstruktiivne koostöö ning loodan, et me jätkame samas vaimus ka edaspidi.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White, ponente. – Señor presidente, saludo al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y a todos los colegas presentes. Valoramos hoy, en este debate, la gobernanza del mercado único. Valoramos todo lo que hemos realizado, que no es poco, y todo lo que queda todavía por hacer en este proyecto político único que es la Unión Europea.

Independientemente de las tormentas políticas que nos pueden sacudir, brexit, nuevos nacionalismos, o mejor dicho, oportunismos políticos de cariz populista a la derecha y a la izquierda, hay algo incontestable de lo que podemos estar orgullosos, el mayor logro de Europa, que es su mercado único. Un mercado de 500 millones de personas que, en los últimos cincuenta años, ha generado economías de escalas inimaginables para las empresas europeas, ayudándonos a crear una competitividad trasnacional, nuevas oportunidades de negocio y nuevos puestos de trabajo. Un mercado único que ha contribuido, más que cualquier otra política adoptada en esta casa o en el Consejo, a integrar mejor a las empresas europeas ofreciéndoles cadenas de valor internacionales y, por ende, una competitividad a escala mundial.

El mercado único europeo ha aumentado la oferta de los consumidores, ofreciéndoles precios más reducidos, y ha permitido que los ciudadanos vivan, trabajen y estudien en el lugar que deseen. El entorno cambiante de la Unión, los efectos externos decurrentes de la globalización son desafíos permanentes para el mercado único, al que este se tiene que adaptar. Nosotros, como legisladores y cumpliendo el mandato político que nos fue otorgado por los ciudadanos, tenemos que permanentemente optimizar las políticas destinadas a consolidar la recuperación económica y a fomentar la convergencia hacia quienes obtienen los mejores resultados.

Los obstáculos detectados en los mercados de bienes y servicios son un freno para la productividad y la competitividad de la economía europea. Las empresas se sienten asfixiadas a menudo por normas desfasadas y excesivamente gravosas. En mi informe he querido destacar la necesidad imperiosa de eliminar barreras al mercado único y crear el entorno adecuado al crecimiento de nuestras economías. Al mismo tiempo, tenemos que estar especialmente atentos a la innovación y a las cadenas de valor mundiales que están creando nuevas e importantes oportunidades. Las tecnologías digitales están transformando muchos sectores industriales, permitiendo una producción más eficiente y unos modelos empresariales nuevos e innovadores. Cada vez más, los servicios y la industria se unen en ofertas empresariales limpias e inteligentes que aportan un mayor valor añadido a sus clientes.

Sin embargo, esta innovación también supone un reto para los modelos empresariales tradicionales y las relaciones entre consumidores y empresas. En este sentido, y para mejorar el modelo económico europeo y restablecer la competitividad, se requiere una combinación global de recursos públicos, reformas estructurales e inversiones selectivas. Todas las instituciones y Estados miembros de la Unión han de actuar conjuntamente si se quiere alcanzar una recuperación sostenible y revitalizar el proceso de convergencia. Para ello se requiere una intervención cercana al Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, las autoridades nacionales, regionales, locales y la sociedad civil en su conjunto.

Ya está operativo el Plan de Inversiones, destinado a movilizar al menos 315 millones de euros en nuevas inversiones durante tres años y devolver la inversión a niveles sostenibles anteriores a la crisis. Este plan, anunciado e implementado en tiempo récord, tiene por objetivo estimular la financiación de la inversión, suprimir los obstáculos, incrementar la innovación y profundizar el mercado único. Europa pone el dinero, pero, como siempre, los Estados miembros desempeñan un papel fundamental en la consecución de estos objetivos, y debo decir que no siempre con éxito.

El informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, del cual fui ponente, presenta un texto consensuado entre las fuerzas políticas proeuropeas, que se identifican con una Europa mejor y más eficaz. En este sentido, IMCO focaliza su atención en tres aspectos fundamentales: fortalecimiento del pilar del mercado único dentro del proceso del Semestre Europeo, aprovechar el potencial del mercado único en los ámbitos fundamentales del crecimiento y reforzar la gobernanza del mercado único.

Pedimos a la Comisión Europea fortalecer el pilar del mercado único a través de un sistema de seguimiento periódico de determinación de las barreras específicas de cada país al mercado único y de evaluación de la integración y competitividad en el mercado único. Pedimos aprovechar el potencial del mercado recogiendo y trabajando la información obtenida de los Estados miembros, para remodelar, incorporar, aplicar y hacer cumplir el marco normativo del mercado único con el objetivo último de ofrecer resultados muy concretos a los ciudadanos.

A nuestro juicio, la Comisión Europea debe supervisar sistemáticamente la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único mediante recomendaciones específicas por país, en especial cuando estas normas contribuyen a reformas estructurales. En este contexto, recuerdo que entre los objetivos del Plan de Inversiones para Europa, el Plan Juncker, se cuenta la supresión de los obstáculos, el incremento de la innovación y la profundización del mercado único. Quiero destacar, a este respecto, que mejorar el entorno de inversión implica fortalecer el mercado único aumentando la previsibilidad normativa, reforzando la igualdad de condiciones de competencia dentro de la Unión y eliminando los obstáculos a la inversión dentro y fuera de la Unión.

A pesar de la supresión de las barreras arancelarias en el mercado único, persiste un gran número de diversas barreras no arancelarias, y considero que el fortalecimiento del mercado único exige una actuación urgente a nivel nacional y de la Unión para eliminar este tipo de barreras.

Quiero agradecer, evidentemente, a mis compañeros y a los ponentes alternativos el buen trabajo realizado: creo que es para nuestra comisión motivo de orgullo que estemos trabajando en este sentido.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Denanot, rapporteur pour avis de la commission des budgets. – Monsieur le Président, j’appelle aujourd’hui notre Parlement à intégrer dans sa réflexion trois axes particulièrement importants.

Premièrement, la question des dépenses des États, engendrées par les politiques liées à l’aide à l’alimentation, à la défense européenne et aux coopérations internationales, par exemple, devrait pouvoir être sortie des critères de convergence pour permettre de nouveaux investissements.

Deuxièmement, les politiques économiques de l’Union européenne, et en particulier de la zone euro, ne peuvent se cantonner au strict respect des critères aujourd’hui obsolètes et inefficaces. La réduction du déficit public doit se faire par la hausse des recettes fiscales en luttant contre la fraude fiscale, précisément, et en taxant davantage les transactions financières.

Troisièmement, aujourd’hui, il est temps pour l’Union européenne d’envisager la mutualisation des dettes souveraines excédant les 60 % fixés par les critères de convergence. Imaginons, par exemple, un fonds financier commun aux 19 pays de la zone euro qui permettrait alors de pouvoir, au moins partiellement, renégocier leurs dettes communes.

Jean Monnet disait dans ses mémoires: «Quand les hommes se trouvent dans une situation nouvelle, ils s’adaptent et changent. Mais aussi longtemps qu’ils espèrent que les choses pourront rester en l’état ou faire l’objet de compromis, ils n’écoutent pas volontiers les idées neuves». Écoutons les paroles de ce grand homme.

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill. – President, Viċi President Dombrovskis, Onorevoli Membri, l-ewwel nett xtaqt nirringrazzjakom tal-opportunità sabiex nagħmlu l-intervent tagħna hawnhekk, dwar it-tema tas-Semestru Ewropew għal din is-sena.

Il-Kunsill jagħti importanza kbira lill-proċess tas-Semestru bħala qafas għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Il-koordinazzjoni hija ta’ importanza partikolari matul żminijiet ta’ inċertezza meta l-Unjoni hija ppreżentata bi sfidi konsiderevoli.

Sabiex nibda fuq nota pożittiva, l-evidenza tissuġġerixxi li l-kundizzjonijiet ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea qed jitjiebu b’mod kostanti. L-irkupru qed jinfirex f’setturi differenti u madwar il-pajjiżi. Il-livelli tal-impjiegi qed jiżdiedu u għamilna progress sinifikanti f’termini ta’ tnaqqis tad-defiċit. Madanakollu, huwa ċar illi għad fadal ħafna sfidi, it-tkabbir fl-Unjoni Ewropea għadu modest u l-attività tal-investiment għadha ma laħqitx il-livelli li qed nimmiraw għalihom. Barra minn hekk, l-irkupru ma kienx imqassam b’mod ugwali fost l-Istati Membri u ċ-ċittadini. Livelli għolja ta’ dejn u r-rati tal-qgħad jibqgħu sors ta’ tħassib. Għalkemm rajna ħafna progressi f’xi Stati Membri, oħrajn għadhom qed jiffaċċjaw sfidi strutturali kbar. Fl-aħħar nett, l-iżviluppi internazzjonali reċenti qed jiġġeneraw inċertezza interna kif ukoll esterna għall-Unjoni Ewropea tagħna. F’dawn iż-żminijiet ta’ inċertezza u ta’ sfida jeħtieġ li nikkoordinaw il-politika tagħna u li ningħaqdu sabiex nippromwovu t-tkabbir sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa.

Ejjew ningħaqdu sabiex nagħtu spinta lill-investiment, sabiex nippromwovu rkupru aktar robust u sabiex niżguraw rati tat-tkabbir tajba fit-tul. L-estensjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, kemm f’termini ta’ żmien u anke ta’ kapaċità finanzjarja, hija pass importanti lejn il-kisba ta’ dan il-għan. Il-Kunsill qed jistenna b’interess in-negozjati li jmiss tagħna u nittamaw li nilħqu qbil tajjeb dwar dan id-dossier malajr kemm jista’ jkun.

Apparti l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, jeħtieġ ukoll li naħdmu flimkien sabiex noħolqu ambjent favorevoli għall-investimenti billi nindirizzaw ukoll l-ostakoli għall-investimenti u billi ngħinu lill-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju sabiex jiksbu aċċess għall-fondi li huma jeħtieġu. U għal dan il-għan, il-Presidenza ser tkompli tmexxi ’l quddiem il-pjan ta’ azzjoni dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali.

Barra minn hekk, jeħtieġ li ningħaqdu flimkien sabiex nappoġġaw it-tkabbir f’politika fiskali intelliġenti, filwaqt li nagħtu attenzjoni mill-qrib lis-sostenibbiltà fit-tul tal-baġits u tad-djun tagħna. Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u l-flessibbiltà li jipprovdi għandu jkun il-gwida tagħna f’dawn l-isforzi.

Jeħtieġ ukoll li nimplimentaw ir-riformi strutturali neċessarji fis-swieq tal-prodotti u tax-xogħol tagħna sabiex inħejju lill-ekonomiji tagħna għall-isfidi li ġejjin. Aħna għandna nipprovdu l-edukazzjoni ta’ kwalità għolja liċ-ċittadini żgħażagħ tagħna u ninvestu fil-ħiliet tagħhom illum. L-investiment fil-ħiliet taż-żgħażagħ tagħna llum ifisser investiment fl-Ewropa li tkun iktar ta’ prosperità u produttiva għada pitgħada. Fi żminijiet ikkaratterizzati minn aktar protezzjoniżmu għandna niftakru li s-suq uniku huwa l-akbar vantaġġ tal-Unjoni Ewropea u li għandna ningħaqdu favur l-iżvilupp ulterjuri tiegħu, it-tkomplija tiegħu. Matul il-Presidenza nippjanaw li nagħmlu progress b’rabta mas-suq uniku diġitali u s-suq intern tal-enerġija li t-tnejn li huma ser iġibu benefiċċji tanġibbli għall-ekonomiji tagħna, għan-negozji tagħna u, fuq kollox, għaċ-ċittadini tagħna.

Aħna u nimplimentaw din il-politika kollha, huwa kruċjali li nagħtu attenzjoni speċjali lill-inklużjoni soċjali, li hija kwistjoni ta’ importanza partikolari għall-Presidenza Maltija. Aħna u nfasslu l-pakketti ta’ rifoma, jeħtieġ li nżommu f’moħħna liċ-ċittadini tagħna kollha kemm huma, u li niżguraw li t-tkabbir ekonomiku, li qed nagħmlu ħilitna sabiex niksbu, ikun ta’ benefiċċju għal kulħadd. F’dan il-kuntest il-ħidma fuq il-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali ser ikun ta’ importanza partikolari għalina.

Wara li qrajt bir-reqqa tliet rapporti tagħkom dwar is-Semestru Ewropew jiena nilqa’ bi pjaċir il-fatt li għandna bosta prijoritajiet komuni. U issa huwa importanti li niffukaw fuq l-implimentazzjoni sħiħa tar-riformi ssuġġeriti fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi u li nissorveljaw b’attenzjoni l-progess li jkun qed isir f’kull Stat Membru. L-Istati Membri għandhom ukoll jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jużaw eżempji tal-aħjar prattika sabiex jitgħallmu jappoġġaw lil xulxin fl-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi. U f’dan il-kuntest ninsabu kburin li flimkien, il-ġimgħa li għaddiet, ilħaqna l-ftehim dwar il-programm ta’ appoġġ għar-riformi strutturali. Il-programm ser itejjeb il-kapaċità amministrattiva u istituzzjonali tal-Istati Membri sabiex jiffaċilita implimentazzjoni aħjar tar-rakkomandazzjonijiet u sabiex jiżgura użu aktar effiċjenti tal-fondi tal-Unjoni Ewropea.

Fil-qosor, u biex nikkonkludi hawnhemm l-intervent tiegħi, mhux ser ikollna suċċess fit-tisħiħ tal-klima soċjoekonomika għal Ewropa aħjar jekk ma naħdmux id f’id u dan huwa l-prinċipju gwida li ntgħażel mill-Presidenza Maltija għad-dibattiti ministerjali li jmiss dwar is-Semestru Ewropew. Grazzi ħafna.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Maltese Presidency, honourable Members, I am pleased to have this opportunity to discuss the European Semester with you. Already, earlier this month, the European Parliamentary Week provided valuable exchanges. Events like this are important to enrich our dialogue and further improve the ownership and efficiency of the European Semester. Since its inception the European Semester has proven instrumental in fostering, guiding and supporting the reform process in the Member States and in improving their economic and social performance. This was true both during the crisis and in a more recent context of a moderate recovery.

Yesterday the Commission released the winter economic forecast. It shows the resilience of the European economy despite increased uncertainty. Growth at the end of the last year was better than expected and is expected to continue at a moderate but firm pace. For the euro area we see GDP growth of 1.6% in 2017 and 1.8% next year. The EU as a whole should follow a similar pattern, and is forecast to expand by 1.8% this year and the next. The EU’s GDP is now higher than before the crisis and all Member States are set to grow for the next two years. The situation in public finances is also improving. The average budget deficit in the euro area is expected to go down from 1.7% of GDP in 2016 to 1.4% of GDP this year. The average public debt is also going down while remaining at still high levels: around 90% of GDP in the euro area and 85% of GDP in the EU as a whole.

Recently there have been some labour market gains that have supported the expansion of private consumption. Investment still remains relatively weak. Private consumption will remain the main driver of growth, supported by sustained improvements in employment and a nominal wage growth. The global economic context is also improving with global growth reaching 3.4% this year compared with 3% last year.

However, these positive trends go together with a number of challenges and uncertainties, both internal and external, that we need to tackle. Internally there are clear economic and social challenges such as continuously high unemployment and poverty levels, income disparities across and within countries, low productivity growth, and increasing divergence in productivity performance across firms and sectors. Public and private debt levels remain high. There are also persistent pockets of weakness in the banking sector, including high non-performing loans in several Member States.

The upcoming country reports will zoom in on where problems occur and where more determined strategies to deal with this issue are needed. The ongoing work to build a true capital markets union is also important in this respect as it aims at widening and diversifying companies’ financing sources. And more integrated capital markets would also contribute to the development of a secondary market for non-performing loans. These challenges remain a drag on our immediate growth prospects, and long-term growth might also be affected as unused labour force and a relatively low level of productive investment can permanently impact our economic growth potential.

The over-arching message from the Commission’s 2017 annual growth survey of last November is that we have to redouble efforts amongst a virtuous triangle of investment, structural reforms and responsible fiscal policies. In doing so we have to keep focus on social fairness and delivering an economic recovery that benefits all, notably the weaker parts of our societies. To strengthen the potential inherent in our economies, we need to continue in particular to strengthen investment in education, training and skills as well as in research and development and infrastructure. More efficient public procurement and full absorption of available EU funds can contribute to these objectives. Guaranteeing well-functioning product services and labour markets and promoting an effective uptake and integration of new business models should also remain priority areas for policy makers. National reforms and making the most of the single market in all sectors are essential. Sustainable public finances and remaining alert to the emergence of imbalances in the private sector are the foundation on which to build a sustainable growth.

All this is a sizeable agenda and the work on it continues. Next week the Commission will present its country-specific analysis in the country reports prepared by the Commission services. We will then have a sharper image of the challenges and progress made in each Member State. During the period of publication of the country reports, we will strive to make the most of our strengthened dialogue with Member States at all levels, notably through high-level visits to Member States. We have taken particular care to better include them in the writing phase of the country reports as well, and this continued dialogue is of utmost importance in order to come to a common understanding of the most pertinent policy issues.

For the 13 countries identified in the 2017 Alert Mechanism Report the country reports will include an in-depth review, analysing the presence and nature of macroeconomic imbalances. On the whole we can expect continued progress with imbalances gradually being worked out.

Also next week we will issue an Article 126(3) report for Italy. As you know there is a need for additional structural adjustment of at least 0.2% of GDP in order to achieve broad compliance with the preventive arm of the Stability and Growth Pact this year. The Italian Government has since made a clear and public commitment to adopt the additional measures by the end of April.

The Commission is expecting the national reform programmes and the stability and convergence programmes by mid-April. This year again the Commission encourages the close involvement of national parliaments, social partners, local authorities and all stakeholders in the preparation of national programmes. We will present as usual in May the 2017 set of the country-specific recommendations.

The Commission welcomes the European Parliament’s active involvement in the debate on the European Semester; we pay close attention to your views. So I welcome the work done by the committees and Members of the European Parliament involved in the drafting the own-initiative reports and I look forward to a constructive debate on these reports today.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman, autor projektu opinii Komisji Rozwoju Regionalnego. – Panie Przewodniczący! Zgodnie z roczną analizą wzrostu gospodarczego na rok 2017 możemy zauważyć w Unii Europejskiej pozytywne sygnały wzrostu gospodarczego i pobudzenia zatrudnienia, co oczywiście cieszy. Musimy jednak pamiętać, że ów wzrost w dalszym ciągu jest niestabilny i musimy zrobić wszystko, co możliwe, by go systematycznie zwiększać, jak również zwalczać wciąż wysokie bezrobocie. W tym kontekście chciałbym podkreślić ogromny potencjał polityki spójności, będącej główną polityką inwestycyjną Unii Europejskiej. Aby jednak ów potencjał mógł być w pełni wykorzystany, należy kontynuować i intensyfikować pracę w celu jej uproszczenia i usuwania niepotrzebnych barier dla beneficjentów. Konieczne jest również zwiększenie elastyczności we wdrażaniu funduszy, jak również likwidowanie obciążeń wynikających ze zbyt drobiazgowych i licznych audytów.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward, rapporteur for the opinion of the Committee on Culture and Education. – Mr President, as rapporteur for the opinion of the Committee on Education and Culture I would like to recall that the EU and its Member States must refocus the delivery of the Europe 2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth, paying more attention to social education and employment targets, as well as properly recognise the contribution of culture in reaching the so-called AAA for the development and well-being of individuals and societies.

The Commission has already acknowledged that austerity has increased inequalities, social injustice and poverty in Europe. Children are among the most impacted and remain the group at the highest risk of poverty and social exclusion. If this situation is not properly addressed through decisive political action we risk excluding a great part of the next generation.

I am a proud co-founder of the parliamentary Intergroup on Children’s Rights and I am proud that the European Semester report we are about to adopt includes a call to create a child guarantee in line with the ‘Investing in Children’ recommendations that will ensure that every child in Europe at risk of poverty, including refugees, has access to free health care, free education, free childcare, decent housing and adequate nutrition. Commission, do not let us down.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro, em nome do Grupo PPE. – Senhor Presidente, o PPE dá nota positiva ao crescimento verificado por todos os Estados-Membros da União Europeia, bem como à diminuição do desemprego e, particularmente, do desemprego jovem.

Sendo estes os objetivos definidos pelo processo do Semestre Europeu, podemos congratular-nos com os resultados que estamos a obter. No entanto, esta satisfação não pode dar lugar a qualquer tipo de acomodação. Para além de continuarmos a prosseguir estes objetivos, temos de desenvolver políticas ambiciosas que se traduzam em maior coesão social e no reforço da sustentação económica da União Europeia e dos seus Estados-Membros, potenciando a nossa autonomia relativamente a possíveis choques externos que venham a surgir.

Esta ambição tem de passar pelo investimento no capital humano como forma de potenciar a produtividade, de adequar as competências dos trabalhadores às necessidades das empresas e de garantir a integração social dos mais desfavorecidos. Não esqueçamos, neste âmbito, o papel fundamental que a economia social desempenha.

Passa igualmente por uma abordagem individualizada dos desempregados a nível dos Estados-Membros, em especial os de longa duração, garantindo o apoio adequado no que respeita à formação e a mecanismos de reintegração profissional, trabalhando para que não redundem em processos de aproveitamento de mão de obra barata.

Implica ainda a definição de políticas que se sustentem no triângulo virtuoso do investimento, que traga retorno económico e social, na definição de reformas estruturais que garantam a sustentação do modelo económico e social europeu e a consolidação fiscal, garantindo um futuro decente para as futuras gerações.

Por muito tentador que seja focarmo-nos nos resultados atuais, temos de ser capazes de perspetivar o futuro. Por mais que sejamos politicamente tentados a dar respostas positivas momentâneas, temos o dever de garantir o modelo de desenvolvimento social que caracteriza a União Europeia e os seus Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, Senhor Comissário Dombrovskis, Caros Colegas, este é um momento importante para a legitimidade democrática do Semestre Europeu, o momento em que o Parlamento eleito pelos cidadãos se pronuncia sobre as orientações da política económica e orçamental e quero cumprimentar o relator, o Sr. Gunnar Hökmark, pela forma como cooperámos na elaboração do seu relatório, que é um bom compromisso entre as posições políticas divergentes neste Parlamento.

A questão central é clara: a política monetária do Banco Central Europeu não chega, nem para assegurar o crescimento sustentado da economia e do emprego, nem para promover um novo impulso para a prosperidade e para a convergência de que a Europa precisa.

Por isso, neste relatório, o Parlamento apoia uma estratégia que, não apenas nas palavras mas na realidade, assente num triângulo virtuoso de investimento público e privado, designadamente em infraestruturas, em reformas estruturais socialmente equilibradas e respeitadores dos direitos sociais e em finanças públicas responsáveis, com pleno respeito pela flexibilidade permitida pelas regras.

Mas há uma questão ainda que deve ser assumida: a proposta, a grande novidade da Comissão é a defesa de uma política orçamental moderadamente expansionista. Ora, esta novidade depois de anos de austeridade não é coisa pouca. O grupo socialista apoia esta proposta da Comissão e registamos com satisfação que o Parlamento vá, no seu relatório, declarar que este é um desenvolvimento importante, que permite a coordenação das políticas económicas e que aponta as oportunidades de que os Estados que têm margem orçamental dispõem para promover estímulos orçamentais, para fazer crescer a procura interna e a economia europeia.

Não faltará apoio à Comissão neste Parlamento para uma política orçamental mais expansionista.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Hoc, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Doceniając wielkie znaczenie europejskiego semestru, jako unijnego kalendarza koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wskazać, że w ostatecznym raporcie pojawiły się – w mojej ocenie – pewne kwestie problematyczne. To są zapisy, które naruszają kompetencje państw członkowskich, na przykład wprowadzenie kwestii równości płci do narodowych programów reform, czy też kwestia równości płci wpisana do raportu w sposób nakazowy: gender w programach reform, gender w programach konwergencji, gender w programach na rzecz stabilności itd. Problematyczne są też zapisy promujące uchodźstwo jako siłę roboczą i czynnik wpływający na poprawę demografii w państwach Unii. W mojej ocenie należy dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej stworzyć obowiązek prowadzenia aktywnej, konkretnej i kompleksowej polityki prorodzinnej: stworzenie nowych miejsc pracy i budowy mieszkań dla młodych ludzi, z dewizą dla każdego państwa Unii Europejskiej, że dzieci to nie koszt, to radosna inwestycja.

 
  
MPphoto
 

  Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie. – Ik wil de rapporteur en mijn collega's bedanken voor de goede samenwerking. We hebben een goed evenwicht en dit ondersteunt het rapport van de Europese Commissie.

Enkele punten die voor ons belangrijk zijn: ten eerste moeten we duidelijk zijn over het economisch en budgettair beleid. We hebben stabiliteit nodig, zeker in het huidige economische en politieke klimaat. Daarom is het belangrijk dat de regels niet alleen op papier staan maar ook nageleefd en afgedwongen worden. Dit is essentieel voor het vertrouwen van bedrijven en investeerders en voor het vertrouwen van de burger in Europa.

Ten tweede herhalen we het belang van de hervormingen en het moderniseren van economieën. We vragen de lidstaten om de landspecifieke aanbevelingen beter op te volgen. Het potentieel voor economische groei, innovatie en investeringen is nog te beperkt. De eengemaakte markt is nog niet af en de regels worden niet overal op dezelfde manier toegepast. Onze bedrijven hebben hier last van. Zij moeten toegang krijgen tot risicokapitaal. We moeten blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg om in de wereld beter te kunnen concurreren.

Mijn laatste punt gaat over compromis X, dat het gisteren net niet gehaald heeft in ECON. Dit compromis voegt een nieuw element toe aan het verslag. Het vraagt meer aandacht voor de duurzaamheid van de budgetten. We zien vaak dat er een conflict is tussen politieke doelstellingen op de korte en lange termijn. Het doorschuiven van schulden naar de volgende generatie uit politieke kortetermijnoverwegingen vind ik economisch maar ook ethisch onverantwoord. Om dit tegen te gaan vragen wij aan de Commissie om een indicator te ontwikkelen dat het effect van het budget op de toekomstige generaties meet. Wij hopen dat deze transparantie helpt om betere budgettaire beslissingen te nemen, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. ALDE heeft inmiddels gevraagd het compromis opnieuw in stemming te brengen in de plenaire vergadering met een hoofdelijke stemming.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo, en nombre del Grupo GUE/NGL. –Señor presidente, hay dos formas de hablar de las rentas mínimas: como un derecho individual y subjetivo a una vida digna para que ninguna familia quede por debajo del umbral de la pobreza —un objetivo al que la Unión Europea puede contribuir mediante la armonización al alza de la protección social, por ejemplo, mediante una directiva marco de rentas mínimas, como la que reclama el CESE—; o podemos hablar de rentas mínimas vinculándolas con el desmantelamiento de los derechos laborales, sin combatir la desigualdad económica y las políticas neoliberales que la causan, sino legitimando un sistema injusto al disimular sus efectos más graves.

De esto trata el Semestre Europeo y sus pretendidas recomendaciones sociales, condicionadas a reforzar el poder del capital sobre la economía, desde las privatizaciones hasta las desregulaciones. Es un debate que ilustro con la renta mínima, pero que es transversal a todos los debates de gobernanza y constitucionalismo europeo que hemos tenido hoy, de si es mejor añadir un pilar social a la eurozona o refundar Europa sobre elementos como la Carta Social, por ejemplo.

La socialdemocracia sigue defendiendo políticas económicas neoliberales a cambio de mínimos avances en la protección social, pero ambos objetivos son incompatibles en el largo plazo. Nosotros, sin embargo, sabemos que, sin situar los derechos sociales por delante de las libertades económicas, no hay espacio para mejorar la vida de los europeos.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I want to focus mainly on the report from the Committee on Employment and Social Affairs, not least because my Group is not going to be supporting the Committee on Economic and Monetary Affairs report. We felt that the general message that if only we follow the Growth and Stability Pact all will be well, fails to give some real weight to the need to ensure we have balance between the economic development that we need and the social dimension of our considerations, given that we want to improve the quality of life and future prospects for many people within the European Union. And it is not just, I think, a question, as has been said earlier, about the pursuit of growth. It is a lot as well about its distribution, whether it is inclusive, whether it is actually reducing those gaps that we have, as well, of course, as its environmental effect.

We welcome the progress made on achieving a better balance between the economic and social dimensions. It is something that this Parliament has pushed for from the very start of this process. But we still want to assert that employment and economic indicators have to be on an equal footing, because this triggers an in-depth analysis and the corrective action that is necessary in relative Member States. There is certainly a need for corrective action if we are to tackle the gross inequalities that still exist in too many places: inequality of income, inequality of opportunity and too much of that lack of opportunity is still based on social class and discrimination. And some of us in this House, in fact I feel a majority, still think it is shocking that we actually have a gender pay gap and that so many people are unable to use their talents because of discrimination.

So we need to reduce those gaps to ensure that our social security systems can meet the needs of changing societies and our changing work patterns and provide a genuine work-life balance. We need to provide relevant lifelong learning, not least in STEM and digital skills so that people can find new employment in decent jobs that pay a living wage. And we still have too many people in poverty even if they are in work. So we really do need to take seriously the question about adequate minimum income schemes at whatever stage of life you are in.

As we have also been hearing, we still have far too many children disadvantaged from the very beginning of their lives and we do need to deliver on the child guarantee. And we also need to deliver on decent housing. This is an investment: it provides jobs, it provides social stability, better health and an important basis from which those that can find work can do so. And we would certainly agree about the engagement of stakeholders being crucial and this is something which Member States have yet to really improve.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (NI). – Mr President, today’s Annual Growth Survey report clearly warns that the eurozone’s recovery is extremely fragile. Unemployment is declining modestly and growth is rising slowly, but dangerous economic conditions are not far away: EUR 1 trillion in non-performing bank loans, sky-high national debt and weak investment; and Italy is weak, while Greece is once again on the verge of collapse.

The United Kingdom is a vital trading partner essential to the jobs of millions of Europeans. Therefore, it is of vital importance that those involved in the Brexit negotiations seek an agreement that frees free trade and empowers the Europeans to pursue growth, rather than taking the line of those in this House, like Mr Verhofstadt and his followers, who wish to punish the UK for daring to leave the EU, or demand that Scotland leave too. These are the kamikaze messengers willing to sacrifice European jobs and prosperity on the dream of a failed ideology.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). – Herr Präsident! Die Stellungnahme zum Jahreswachstumsbericht 2017, die nun dem Plenum vorliegt ist, eine gelungene Stellungnahme.

Der Wirtschafts- und Währungsausschuss fordert darin, dass die Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft weiter reformieren und wettbewerbsfähiger aufstellen, dass die Arbeitsmärkte offener und flexibler gestaltet werden, dass die Mitgliedstaaten ihren Einsatz zur Schulden- und Defizitreduktion engagiert fortsetzen, dass makroökonomische Ungleichgewichte innerhalb der Mitgliedstaaten anzuschauen sind – und zwar dort, wo sie die Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Staates mindern –, dass die Rahmenbedingungen für private Investitionen, für Innovation, Bildung und Forschung verbessert werden, dass die Unternehmensfinanzierung verbessert und auf breitere Beine gestellt wird und dass die wirtschaftliche Konvergenz eine Angleichung nach oben und nicht nach unten werden muss.

In der Stellungnahme wiederholen wir sehr deutlich unsere Kritik an der fehlenden Beachtung der für die Mitgliedstaaten spezifischen Empfehlungen. Es ist meiner Ansicht nach nicht nachvollziehbar, dass gerade einmal 4 % der Empfehlungen umgesetzt wurden. Wir, das Parlament und die Kommission, können uns nicht gefallen lassen, dass die Mitgliedstaaten das Europäische Semester zu einem zahnlosen Tiger machen. Wenn schon der Semesterprozess nicht funktioniert, wie soll dann die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion funktionieren?

Im gleichen Atemzug sehen wir mit großer Besorgnis, dass acht Mitgliedstaaten im Herbst letzten Jahres keine regelkonformen Haushaltspläne vorgelegt haben. Das sind acht Euro-Staaten von 19, also zahlenmäßig fast die Hälfte. Das sind Tatsachen, die man weder schönreden noch verschleiern sollte. Wir haben immer unterstrichen, dass wir eine aggregierte Betrachtung der Eurozone kritisch sehen. Die nationale Souveränität und Eigenverantwortung muss respektiert, die eigene Problemlösung gefördert werden.

Ein positiver fiskalischer Kurs ist eine Ablenkung vom gemeinsamen wirtschaftspolitischen Rahmenwerk, die wir so nicht gutheißen können.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD), Domanda "cartellino blu". – Ringrazio il collega Balz per la risposta che mi darà. Lei ha detto che i paesi non rispettano quelle che sono le indicazioni date dalla Commissione. Io volevo sapere cosa ne pensa allora delle indicazioni che dà la Commissione sulla MIP, cioè quello che riguarda il processo di squilibri economici all'interno dell'area euro, per quanto riguarda il surplus della bilancia commerciale sulle partite correnti da parte della Germania. Sappiamo che c'è una regola che dice che oltre il 6 % queste parte correnti creano dei grossi squilibri e quindi dovrebbe agire per porre fine a questo squilibrio. Volevo capire cosa ne pensa e perché la Germania ripetutamente non segue queste raccomandazioni. Volevo una sua opinione in merito, grazie.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Das ist jetzt eine Frage, die natürlich vollkommen überraschend für mich kommt und der Kollege Valli mir auch noch nie gestellt hat.

Insofern will ich auch gerne darauf antworten. Ich glaube wirklich, dass dieser Semesterprozess im engeren Sinne von den Mitgliedstaaten ganz anders aufgefasst und eingehalten werden muss. Sicherlich gibt es eine Reihe von Mitgliedstaaten, die das bisher nicht gemacht haben, und ich bin darüber persönlich sehr enttäuscht. Ich kann nur eines sagen – weil immer wieder Deutschland angesprochen wird: Ich glaube, dass diese Europäische Union auch zu einem großen Teil deswegen wirtschaftlich durchaus in eine richtige Richtung gegangen ist, weil wir eben starke Länder haben. Das ist nicht nur Deutschland, es ist auch eine ganze Reihe von anderen starken Ländern und ich würde mir wünschen, dass wir viel, viel mehr von solchen starken Ländern innerhalb der EU hätten.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, le Semestre européen est un mécanisme de coordination des politiques économiques.

Oublier le volet social serait, il me semble, une grave erreur; d’où l’importance d’avoir introduit dans le Semestre une approche plus qualitative en matière d’emploi. Je remercie particulièrement la rapporteure Toom pour avoir intégré des préoccupations sociales dans son rapport, comme le renforcement de la garantie jeunesse, l’importance des politiques d’éducation, les aides aux microentreprises, la garantie de la durabilité des systèmes de sécurité sociale ou encore la participation des partenaires sociaux au Semestre.

Mais il nous semble, au niveau du S&D, qu’il manque des points essentiels dans ce rapport. C’est la raison pour laquelle nous proposons des amendements pour la plénière de demain, en ce qui concerne, par exemple, la question du droit syndical et de la négociation collective – qui sont les garants, en matière de travail, d’une meilleure cohésion sociale –, le salaire minimum décent, la lutte contre l’écart salarial, la qualité de l’emploi ou encore l’accès à un système de pension publique, digne et soutenable – mais pas soutenable uniquement du point de vue de la longévité, mais également d’autres réalités du monde des travailleurs.

Nous voulons aussi insister sur des plans de réforme basés sur la solidarité, l’intégration et la justice sociale, qui permettent de protéger les plus vulnérables et d’augmenter le niveau de vie de tous. Je suis persuadée que ces propositions raisonnables d’améliorations seront entendues par un grand nombre, demain en plénière, afin de nous permettre de faire un pas en avant pour le bien-être de tous les citoyens européens.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę, że ożywienie gospodarcze w większości krajów Unii Europejskiej, w szczególności w wielu krajach południa strefy euro, jest słabe i nierównomierne, co więcej jest stymulowane głównie poluzowaniem polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego, a także fiskalnej, oraz zewnętrznymi czynnikami o charakterze przejściowym, takimi jak na przykład niskie ceny ropy naftowej.

Na tym tle mój kraj Polska, nienależący do strefy euro, wykazuje stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, który w roku 2016 wyniósł 2,8 % PKB, a w roku 2017 jest zaplanowany na poziomie 3,6 % PKB, przy jednoczesnym utrzymywaniu odpowiedzialnej polityki budżetowej, czego przejawem jest deficyt sektora finansów publicznych, utrzymywany wyraźnie poniżej 3 % PKB. Na najniższym od 27 lat poziomie jest także bezrobocie, które według klasyfikacji GUS na koniec 2016 roku niewiele przekroczyło 8 %, a na koniec 2017 roku będzie zdecydowanie poniżej tego poziomu.

Na tej podstawie chcę stwierdzić, że stan gospodarek i finansów publicznych krajów Unii posługujących się własnymi walutami jest jednak wyraźnie lepszy niż wielu krajów strefy euro, w szczególności krajów południa tej strefy.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión, me congratula mucho el excelente trabajo desarrollado por la ponente Yana Toom y, por supuesto, por sus compañeros del grupo de trabajo, porque este informe, que trata del aspecto social del Semestre Europeo, es absolutamente esencial desde el punto de vista político, y más en este momento. Y es esencial porque es el informe que vuelve a poner al ciudadano europeo en el centro de las políticas y en el objetivo de las políticas, porque todo lo que se hace en el Semestre Europeo, incluidos los sacrificios, está hecho para los ciudadanos europeos, y ahí es donde conviene acertar.

No erremos el tiro; esto es el análisis de una serie de políticas coyunturales —un Semestre— y, particularmente, de políticas macroeconómicas y su eficacia sobre una serie de valores que ahora voy a decir. Esto no es un debate sobre el mercado de trabajo ideal o sobre unas cifras absolutamente disparatadas desde el punto de vista aritmético o unos objetivos estructurales de cómo llegar a las pensiones.

Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuáles han sido las consecuencias de las políticas en el empleo (considerado en sentido muy general: calidad, dónde han ido las bolsas de desempleo), en las desigualdades, cuya dinámica hay que romper de una vez, porque están siendo exageradas y porque dañan incluso el crecimiento económico, y no solo socialmente, y también en la financiación de las políticas sociales: cómo han ido, cómo hemos evolucionado.

En ese campo, y en la lucha contra la pobreza y la igualdad de género dentro las desigualdades, hay unas excelentes ideas, sugerencias, incluso exigencias, en el texto que mañana aprobaremos.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – O Semestre Europeu confirma, mais uma vez, a sua natureza com mais um ciclo de austeridade e de políticas neoliberais. Vinte e cinco anos após a aprovação do Tratado de Maastricht, é, hoje, por demais evidente que o euro e os seus instrumentos de governação económica não cumpriram minimamente as promessas de estabilidade, crescimento económico e coesão.

O euro é, hoje, reconhecido como um instrumento de divergência que desarticulou grande parte das economias dos Estados-Membros, impondo cortes no investimento, privatizações, ataques às funções sociais do Estado e aos seus serviços públicos.

Quinze anos depois da introdução do euro, Portugal está mais pobre e dependente, divergiu da média da União Europeia, debate-se com o fardo de uma dívida que lhe foi imposta pela troica e pelas políticas do euro e da União Europeia.

Perante este quadro, perante o profundo descontentamento das populações e dos trabalhadores, estes relatórios apontam para mais do mesmo: o mesmo triângulo infernal de austeridade que amarra os Estados nacionais e impede, com as ameaças do tratado orçamental, qualquer política alternativa.

O euro representa, hoje, parte do problema e não da solução. Neste sentido, entendemos que a libertação de Portugal dos constrangimentos do euro representa uma condição necessária e indispensável para voltar a colocar o nosso país no rumo ao desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Mr President, I am very happy that we are discussing in a much more optimistic mood than two or three years ago. And indeed we have grounds for that because the euro area has been growing, at least. But let me tell you that there is no room for complacency because there are a number of trends that in the past supported the recovery but right now they are weakened or even disappearing.

First, oil prices have started to rise again and will therefore act as an additional tax on output. The second thing is the euro which has strengthened against the other major currencies. And finally monetary policy has reached its limits and cannot provide any further stimulus to the European economy. So we have to rely on other measures and among them I think the most important are structural reforms and, of course, investment.

The problem with investment is that not only is public investment lagging behind, a long-term trend, but also, what is most important, private investment is not picking up, at least not to the extent expected. This calls clearly for more structural reforms aimed at improving the business climate and increasing the confidence of investors and consumers, and these are mostly tasks for individual Member States. There is not so much we can do at Union level. More action is needed on the part of the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come ha sentito, le relazioni che sono state presentate relative al Semestre mettono in evidenza problemi che hanno tra di loro dimensione e carattere diversi, ma che hanno bisogno anche di essere messi in una giusta e logica sequenza data dalle loro dimensioni.

Il primo riguarda la crescita complessiva che è largamente insufficiente. Per farla crescere bisogna avere a disposizione un piano di investimenti pubblici e privati che ancora non c'è. Il piano Juncker ha mostrato tutti i suoi limiti e la sua inefficacia. Dentro questa crescita poi ci sono zone grigie, ma anche uniformità, ci sono territori nei quali bisogna puntare ad interventi mirati, a cominciare da quelli infrastrutturali per dare a quei territori la capacità di attrarre investimenti e capitali.

Poi c'è l'occupazione, l'occupazione difforme, anch’essa largamente insufficiente, con un problema evidente che riguarda da un lato le donne e dall'altro i giovani. Il programma Garanzia per i giovani non funziona, non è uno strumento per far crescere l'occupazione giovanile, è semplicemente una forma di protezione di chi non ha un lavoro e, attraverso la formazione, viene almeno protetto dai disagi che incontra.

Da ultimo vorrei dire che la governance del mercato interno ha mostrato nel corso di questi ultimi mesi tutte le sue crepe. Abbiamo bisogno di una migliore applicazione della normativa dell'Unione europea per far sì che i territori rappresentino davvero nel loro insieme un mercato unico e che come tale siano in grado di dare una prospettiva alle persone che vivono in quelle terre.

 
  
MPphoto
 

  Dita Charanzová (ALDE). – Mr President, I will speak only with regard to the report by Antonio López-Istúriz White. The ALDE Group will support this report tomorrow. We are in favour of creating a real single market pillar within the European Semester, and this must be strengthened.

We need a system of regular monitoring so that we can identify country-specific barriers to the single market and stop any attempts by national, regional or local authorities to reintroduce national protectionism, be it the traditional economy or the collaborative economy. We must say no to attempts to divide the single market, and work instead to encourage measures that will lead to growth.

The ALDE Group also believes that evaluation of the state of single market integration should become an integral part of the economic government framework. I am proud to say that, according to a recent study on the single market, my country, the Czech Republic, is the third most integrated Member State. I would support an official report on this topic so that we do not have to rely solely on outside studies. Such reporting would be an important part of strengthening governments, and I hope that the Commission will work further to make this happen.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, l’examen annuel de la croissance se déroule dans un contexte que nul ne peut ignorer.

Ce contexte est marqué, d’abord, par la victoire de Donald Trump aux États-Unis, qui fait peser de lourdes incertitudes sur l’économie européenne à travers l’enjeu des relations transatlantiques, et laisse craindre la menace d’une baisse d’activité en Europe liée à un retour du protectionnisme aux États-Unis, un risque de guerre des devises, qui pourrait se matérialiser, ou une remontée excessive des taux d’intérêt. L’examen intervient aussi dans un contexte où l’Union européenne doit s’engager à négocier avec l’un de ses membres, le Royaume-Uni, une sortie avec des conséquences possibles pour sa propre économie dont personne ne mesure encore totalement l’ampleur. Il se déroule aussi dans un contexte où beaucoup de nos États membres sont confrontés à une montée du populisme face à laquelle nous devons, nous qui sommes convaincus qu’une solution doit venir de l’Europe, adapter notre stratégie de croissance à cette réalité.

Pour cela, nous avons besoin d’une réponse qui soit à la hauteur. Elle doit être claire, forte et articulée autour d’une vraie stratégie d’investissement, afin d’éviter une stagnation séculaire et permettre le développement d’une nouvelle économie sobre en ressources, respectueuse des êtres comme de l’environnement; bref, permettre à l’Union européenne de réussir sa transition écologique.

À cet égard, il est nécessaire, d’abord, de renforcer les infrastructures durables, y compris dans leur volet social. Ensuite, il faut s’attacher au verdissement de l’union des marchés des capitaux – vous n’en parlez quasiment jamais, cher Vice-président. Il faut prendre le pli, sinon nous n’avancerons pas. Enfin, il faut lancer une véritable réflexion sur la mise en place d’une taxe carbone qui nous permettra d’atteindre nos objectifs, tels que nous les avons définis à la COP21.

Enfin, il faut que la Commission poursuive le travail courageux qu’elle a engagé utilement autour de la définition d’une position budgétaire agrégée qui permette à chacun d’être gagnant dans une stratégie économique commune.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – Panie Przewodniczący! Już wielu z was, Koleżanki i Koledzy, podkreślało centralną rolę dalszego rozwoju jednolitego rynku w tym procesie, ale jeszcze raz, jako członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, chciałabym podkreślić kilka punktów: konieczność wypracowania zestawu narzędzi analitycznych, w tym wskaźników społecznych, aby móc naprawdę oceniać na bieżąco postępy w znoszeniu barier na wspólnym rynku. Musimy wzmocnić monitorowanie, ocenę prawidłowego i skutecznego wdrażania i stosowania przepisów regulujących nasz jednolity rynek. To jest bardzo duża rola – jeszcze raz podkreślam – dla krajów członkowskich i nasza komisja ponawia apel, aby bardziej skutecznie stosowały one narzędzia zarządzania jednolitym rynkiem. W krajach członkowskich trzeba unowocześnić administrację publiczną. Konieczne jest szybsze i lepsze wprowadzanie usług cyfrowych. A na zakończenie, cieszę się bardzo, że komisja proponuje jeden portal cyfrowy, aby dostęp do informacji był łatwiejszy. Ale zastanawiam się, czy należy koniecznie tworzyć nowy portal, czy byłoby może lepiej robić to w ramach już istniejącego portalu „Your Europe” czy „Twoja Europa”. Można go przecież rozbudować. Można go ulepszyć. A dobra i łatwo dostępna informacja dla wszystkich aktorów na jednolitym rynku to jest niezwykle ważny element, żeby osiągnąć sukces. To jest tylko kilka punktów, o których mówię, a które są potrzebne, żeby Unia Europejska rozwijała się dalej bez zbędnych barier.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). – Herr Präsident! Immer wieder wird über die Krise der Europäischen Union diskutiert und darüber, dass die Bürger das Vertrauen in Europa wieder zurückgewinnen sollen. Ich hoffe nicht, dass das alles Sonntagsreden sind und dass morgen das Ergebnis der Abstimmungen über die vorliegenden Berichte auch diese Handschrift zeigt.

Unsere Anforderungen für ein soziales Europa sind klar. Dazu gehören unter anderem Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit, existenzsichernde Löhne, denn Menschen müssen von ihrer Arbeit auch leben können, und zwar überall in Europa. Und das muss eine Richtlinie für gute Arbeit garantieren, so wie wir sie auch im Initiativbericht zur sozialen Säule gemeinsam beschlossen haben. Die muss auch deshalb im Europäischen Semester wieder auftauchen.

Auch bei der Einkommensverteilung in Europa muss sich etwas ändern – viele Kolleginnen und Kollegen haben es ja bereits angesprochen –, denn die Schere geht immer weiter auseinander. Der Niedriglohnsektor in Europa nimmt in einem erschreckenden Maße zu, auch da muss gegengelenkt werden.

Deshalb mein Appell an die Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und auch an jene, die heute Abend nicht da sind: Tragen Sie unsere Änderungsanträge mit, damit Europa tatsächlich auch ein sozialeres Gesicht bekommt!

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich begrüße ausdrücklich den Schwerpunkt einer größeren sozialen Dimension in den drei Initiativberichten zum Europäischen Semester, wo auch viele Forderungen des Parlaments an die Mitgliedstaaten enthalten sind.

Als Sozialsprecher und Seniorenpolitiker möchte ich mich hier speziell auf Generationenfragen konzentrieren. Die Arbeitslosigkeit in Europa sinkt zwar langsam, ist aber in zwei Bevölkerungsgruppen weiterhin sehr hoch: Bei den 15- bis 29-Jährigen sind immer noch 15 % weder in Ausbildung noch in Beschäftigung. Die Beschäftigungsquote von älteren Menschen steigt zwar langsam an, jedoch liegt der Anteil von Langzeitarbeitslosen im Alter ab 55 Jahren bei besorgniserregenden 67 %. Das ist nicht weiter akzeptabel. Die Mitgliedstaaten sind gefordert, die geeigneten Instrumente einzusetzen: Jugendgarantie, duale Ausbildung, verstärkte Qualifizierung ab 40, 45 Jahren. Auf EU-Ebene gibt es viel Unterstützung, aber vergessen wir nicht: Arbeitsmarktpolitik und Berufsbildung sind nationale Kompetenzen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass das soziale Unternehmertum gefördert werden muss. Der Weg dafür ist seitens der Kommission exzellent vorgezeichnet. Das Europäische Parlament wird das auch aktiv unterstützen. Das Prinzip der Prävention im Gesundheitsbereich für Jung und Alt fehlt noch völlig. Hier haben wir eine Offensive zu starten als europäisches Großprojekt.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Kolego! Mówił tutaj Kolega, i bardzo słusznie, o wysokim bezrobociu wśród ludzi młodych, z którym trzeba walczyć, i o systemie dualnym, czyli kształceniu równocześnie teoretycznym i praktycznym młodzieży. W jaki sposób Kolega przekonywałby do wprowadzenia tego systemu kształcenia równocześnie teoretycznego i praktycznego kraje, które jeszcze tego nie zrobiły? Co jest najważniejszym elementem tego kształcenia i co prowadzi tak szybko do sukcesu?

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Liebe Kollegin! Ich bedanke mich für diese Frage, weil sie Gelegenheit gibt darzulegen, dass es überhaupt kein Patentrezept gibt, Regierungen von Konzepten zu überzeugen, außer der Tatsache, dass in mehreren Staaten als Best-Practice-Modell hier eindeutig die positivsten Erfahrungen gegeben sind. Das muss man studieren, man muss es übertragen, man muss es nicht imitieren, man muss es nicht völlig gleich gestalten, aber man kann daraus lernen und kann eigene Konzepte darauf aufbauen. Ich bin fest überzeugt, dass das die Zukunft ist. Ich glaube nur, der Leidensdruck auf die Politik ist hier noch zu gering.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). – Señor presidente. Señor comisario, si hay un consenso generalizado en esta Cámara es que Europa vive una situación excepcional. La crisis de los refugiados, el brexit, el auge de los populismos. Pero ante esa crisis excepcional la respuesta que se da desde la Comisión Europea es prácticamente ordinaria, como si no hubiera pasado nada desde el año 2014. Y yo creo que es necesario dar un giro, un giro social y un giro también en la política económica, precisamente para combatir hoy los problemas que nos azotan en el conjunto de la Unión Europea.

Necesitamos una Europa más social. Necesitamos apostar por el incremento de los salarios, no solo para hacer una recuperación de carácter más justo, sino también y fundamentalmente para que la recuperación sea también más sostenida a lo largo del tiempo. Necesitamos apoyar más a los parados de larga duración. Necesitamos apoyar más, también, el empleo juvenil. Y necesitamos, también, impulsar la política expansiva no solo con el Plan Juncker, no solo apostando por la iniciativa público-privada, sino permitiendo también a los Estados miembros invertir en áreas estratégicas, aumentar la inversión pública.

Creemos que en esta situación debemos no solo aportar buenas palabras y buenas intenciones, sino que tenemos que encontrar soluciones contundentes para evitar que este año 2017 sea un año más en el déficit político y en la respuesta política de la Comisión Europea a los problemas que azotan a los ciudadanos.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE). – We stellen vast dat een volgehouden driesporenbeleid van investeringen, structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën zijn vruchten begint af te werpen. Alle critici ten spijt moet iedereen toegeven dat het EFSI-Fonds werkt. Het doel was om tegen midden 2018 315 miljard extra investeringen in onze economie te pompen en volgens de recente evaluaties is de Commissie goed op weg om dat resultaat te behalen. De Belgen staan trouwens, met een output van 2,9 miljard, op een mooie zevende plaats in het Europese klassement.

Ten tweede worden echter ook structurele hervormingen doorgevoerd. De lidstaten zelf leren wel degelijk van elkaars goede voorbeelden, zodat de hervormingen van de arbeidsmarkt zorgen voor kwalitatieve jobcreatie. Ook daar liegen de cijfers niet. In het derde kwartaal van 2016 kwamen er maar liefst 2,8 miljoen extra vaste contracten bij. Dat is zes keer meer dan de tijdelijke jobs. Kwalitatieve jobs bieden bescherming, niet alleen omdat men centen verdient, maar omdat ze ook sociale bescherming bieden. Een adequaat sociaal stelsel wapent landen en hun burgers in tijden van economische terugval en daarom kijk ik straks ook uit naar het voorstel voor een Europese sociale pijler.

Het is evenwel een en-enverhaal. Het strikte pad van het stabiliteits- en groeipact mag absoluut niet worden verlaten. Kijken we naar de staatsschuld bijvoorbeeld: die gaat er in de hele Europese Unie gelukkig op achteruit maar België hinkt achterop met een openbare schuld van 107 procent van ons BBP. Een zwaard van Damocles hangt boven de toekomstige generaties. Hoog tijd daarom dat ook mijn land zijn verantwoordelijkheid opneemt en een schuldenrem bij wet verankert.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández (S&D). – Señor presidente, en primer lugar me gustaría agradecer el tono de este informe anual sobre el crecimiento que ha elaborado la Comisión, porque probablemente sea la primera vez en la que la Comisión incorpora la necesidad de tener una aproximación global a la zona del euro.

Hasta ahora, en los últimos años, siempre había análisis país por país, y eso impide —o impedía— tener una visión global de cuál tiene que ser la política económica para el conjunto de la zona del euro.

En esta ocasión se hace. Y esa reflexión global lleva a la Comisión a asumir que es necesaria una política fiscal distinta, una política fiscal expansiva para el conjunto de la zona del euro, que probablemente tenga que combinarse con aproximaciones distintas en cada uno de los países.

Pero es muy necesaria esa aproximación global porque la política monetaria no es suficiente para reanimar el crecimiento, y necesitamos una política fiscal expansiva seria, que vaya unida también, por cierto, a lo que pedía mi colega Sergio Gutiérrez: la necesidad de construir el pilar social en la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, comisario, lo primero que quería es felicitar al colega Hökmark por el trabajo realizado. La coordinación de las políticas económicas y presupuestarias dentro de la Unión Europea es la clave del Semestre Europeo y es nuestra responsabilidad contribuir a garantizar la convergencia y la estabilidad en la Unión Europea, contribuir a garantizar unas finanzas públicas saneadas, fomentar el crecimiento económico, prevenir los desequilibrios macroeconómicos excesivos y aplicar la estrategia Europa 2020.

Es cierto que la salida de la crisis comienza a ser una realidad y los últimos datos son positivos, como lo demuestra que el desempleo continúa cayendo y está ya a niveles de 2009, que la inflación se aproxima a los objetivos del Banco Central Europeo, y que el crecimiento ganó fuerza en el último trimestre de 2016. Pero no es menos cierto que todavía queda un largo camino por recorrer.

El Banco Central Europeo ha hecho su parte. La política monetaria por sí sola no es suficiente para estimular el crecimiento. Son necesarias las inversiones en sectores estratégicos, y también las reformas estructurales. La salida de la crisis pasa por un estrechamiento de la gobernanza económica y por continuar con las reformas a nivel nacional.

Esa es la única receta y España es un buen ejemplo. España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión Europea. Las reformas estructurales son la clave para salir de la crisis. Afrontémoslas sin miedo.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). – Mr President, the Annual Growth Survey talks about focusing on social fairness to deliver more inclusive growth. I would like to ask the Commissioner whether he believes that the policy approaches which are built into the Commission’s European Semester approach are actually delivering this focus on social fairness and inclusive growth?

Let us look at the data. There are some signs of recovery on the labour market but, as we have heard, growth is pretty moderate. The share of long-term unemployed is increasing, employment rates among low-skilled workers have continued to fall by 1.4% since 2014.

My question has to do with much of what colleagues have been saying. Is there not a realisation in the Commission that if you do not build a strong social component into the European Semester, it will not deliver what people are expecting? Namely build in the European pillar of social rights in the reading of the resolution that this House passed a couple of weeks ago. If that is not done, I believe that there will be a growing rejection by people of the very recipes that you are offering.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, comme chaque année, nous faisons aujourd’hui un point sur la coordination de nos politiques économiques et celles-ci commencent à porter leurs fruits. Je voudrais citer les 8 millions d’emplois créés depuis 2013 dans l’Union européenne et un taux de chômage qui diminue, certes lentement, mais qui néanmoins diminue.

Malheureusement, la reprise est très inégale en fonction des secteurs, en fonction des États membres et des régions, et je regrette que mon pays, la France, soit à la traîne dans cette embellie.

Dans cet examen de la croissance, nous listons des pistes pour renforcer notre compétitivité. Je voudrais insister sur deux aspects: l’aspect «compétences» et l’aspect «environnement favorable à la création d’emplois».

Sur les compétences, je voudrais d’abord dire que, pour favoriser l’emploi, il faut une formation adaptée aux besoins des entreprises. Comment comprendre que certaines petites et moyennes entreprises sont prêtes à embaucher mais ne trouvent pas les compétences pour répondre à leurs offres? Par conséquent, les États membres doivent vraiment réformer leur système éducatif et mettre également l’accent sur les compétences numériques. Il faut aussi améliorer la reconnaissance des compétences formelles et informelles.

Enfin, sur le volet entreprises, je crois qu’il est urgent de créer un environnement réglementaire stable et simple pour nos PME, qui sont les principales pourvoyeuses d’emplois.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Mr President, years of austerity measures have left the EU at a crossroads. Populism is rising, confidence in the establishment is at an all-time low, and the UK is leaving. Clearly, Europeans are dissatisfied and anxious. As the famous saying goes, ‘It’s the economy, stupid’. Therefore, I welcome that this House now considers taking a positive fiscal stance as an important political development. It may have taken us years to convince colleagues on the right on the need for more public investment, but I am glad we have got there, given the challenges that lie ahead for everyone.

It is good that the EU is experiencing green shoots of growth, but that should not make us complacent. The growth needs to be sustained by four points. CMU needs to become reality sooner rather than later. Future Basel reforms have to be mindful of the impact on the real economy. It is good that unemployment is reducing, but we need to make a greater impact on youth unemployment, and the Council and the Member States need to take seriously tackling tax evasion, which will bring back billions into the European economy.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). – Elnök Úr! Előre szeretném bocsájtani, hogy nagyra becsülöm az európai szemeszternek a jelentőségét és nagyon nagyra tartom azt a fejlődési pályát, amit az európai szemeszter tartalmában is leírt eddig. Meggyőződésem, hogy akkor használjuk ezt az eszközt megfelelően és hatékonyan, hogyha ez alkalmas arra, hogy valamennyi tagállamnál egyformán járjunk el, és ezek a reformtörekvések összehangoltak is legyenek, mert csak akkor tudja az európai szemeszter azt a funkciót betölteni, hogy egy közös cél érdekében használjuk mint eszközt. Ha a 2017-es szemeszterre nézek, akkor azt látom, hogy vannak olyan fontos tényezők, amelyek mellett nem mehetünk el. Az egyik ilyen fontos tényező, hogy az európai gazdaság továbbra is nagyon szerény mértékben növekszik. A másik, hogy a külső kockázatok viszont felerősödtek.

Éppen ezért meggyőződésem, hogy fokozni kell a hatékonyságot, és erre külön, célzottan oda kell figyelni a Bizottságnak. Ehhez az kell, hogy partnerség alakuljon ki még inkább a Bizottság és a szereplők között, benne a Parlamentet értem és benne a nemzeti szereplőket értem. Az kell ehhez, hogy az egyes mérföldköveket sokkal intenzívebben meg tudjuk vitatni, és célzottan fókuszáljunk a 2020-as célra is. Utoljára azt kell figyelembe venni, hogy számos jogszabályt fogadunk el, aminek az implementálása azonban akadályokba ütközik. Ezért erre külön kell fókuszálni.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'analisi annuale della crescita del 2017 continua a dipingere una situazione estremamente cupa per quanto riguarda i suoi aspetti sociali e occupazionali. In particolare, al netto di una sempre debole crescita, i livelli occupazionali, l'indebolimento dei salari e la crescente povertà lavorativa costituiscono un problema ormai protratto nel tempo.

In questo contesto diventa essenziale un’accelerata sulle politiche sociali comunitarie, esemplarmente delineate nella relazione che questo Parlamento ha adottato giusto il mese scorso sul pilastro dei diritti sociali. L'unica vera riforma strutturale di cui abbiamo urgentemente bisogno è la creazione di una vera Europa sociale.

A pochi mesi di distanza dalle celebrazioni dei sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma e a poche ore dal voto in Aula su relazioni importanti sul futuro dell'Unione, dobbiamo ottenere l'obiettivo di un'Europa più equa come priorità assoluta, ritrovando lo spirito dei padri fondatori e lavorando insieme.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – Želim spregovoriti nekaj besed o enotnem trgu in pravilih enotnega trga.

Veseli me, da vsi skupaj ugotavljamo, da smo že veliko naredili, vendar do cilja, da bi bil enotni trg resnično živ, žal še nismo nikoli prišli. Ukrepi posameznih držav v zadnjem času potrjujejo, da se od njega celo oddaljujemo.

Spremembe v okolju ne morejo biti izgovor za to, da puščamo trg razdrobljen in opravičujemo kršitve. Kljub odpravi tarifnih ovir na enotnem trgu, še vedno obstaja zelo veliko netarifnih. To ovira zlasti čezmejne dejavnosti malih in srednjih podjetij, nesorazmerne upravne zahteve, inšpekcije in sankcije predstavljajo odmik od dosežkov enotnega trga.

Veliko primerov je, naj omenim enega izmed zadnjih. Avstrija je z začetkom leta sprejela zakonodajo, ki močno ovira poslovanje podjetij iz drugih držav. Zato podpiram poziv, ki od Komisije zahteva odločno ukrepanje proti protekcionizmu držav članic. Države članice bi se morale vzdržati takih diskriminatornih ukrepov, kot so trgovinski, delovno-pravni ali davčni zakoni, ki izkrivljajo konkurenco.

Pravila so torej jasna, samo nekateri jih pač ne upoštevajo. Unija pa odreagira prepočasno ali pa sploh ne, ker nimamo dovolj razdelanih meril.

Veljajo tudi različni standardi in regulirani poklici – vse to so ovire za naš enotni trg. In dokler bodo obstajale, bo evropski potencial spodbujanja rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti ostal neizkoriščen.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan (PPE). – Mr President, this week we are witnessing several fundamental debates about the future of economic and monetary union and the shape of the European economy. The main question is what we can do to strengthen the economy of the European Union. The answer is that every Member State of the European Union has to have a stronger economy in order to make the economy of the Union as a whole much stronger. Member States have to converge, and they have to converge towards the level of the strongest and most competitive members.

How can we achieve this in practice? Firstly, the implementation of structural reforms, as outlined in the country—specific recommendations, is essential. Only 4% of country—specific recommendations are fully implemented, and more than 50% are not implemented at all. We have to support Member States in order to improve on the implementation of the country—specific recommendations and we have to find incentives for Member States to implement the reforms which we all know that they need, and which are written in the country—specific recommendations, but which are not yet implemented well enough. To strengthen our economies so that they can face the next crisis, improving their competitiveness and reforming is the best recipe.

The second element is trust. What improves trust in the Union’s economy is its predictability and credibility. In this sense, respecting existing financial rules – the two-pack, six-pack and Stability and Growth Pact – is of the essence.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospodine predsjedniče, I u ovom godišnjem pregledu rasta kao ključni prioriteti istaknuti su poticanje ulaganja, provedba strukturnih reformi i provedba odgovornih fiskalnih politika. Na njima inzistiramo već tri godine i vide se pozitivni pomaci. Zimske prognoze isto su tako optimističnije od jesenskih, očekujemo povećanje izvoza, rast investicija, pad nezaposlenosti i gospodarski rast u svim državama članicama. Ipak, svi priželjkujemo veći rast od prognoziranog. Želimo vidjeti Europu kao globalnog lidera.

Za to moramo ubrzati donošenje odluka o novim poslovnim modelima koji omogućuju razvoj, npr. cirkularne ekonomije, digitalizacije, novih tehnoloških rješenja. Moramo jačati sustave financiranja i edukacije za poticanje inovacija i start-upova, omogućiti stvaranje scale-upova i dati punu podršku širenju i njihovom rastu, povezivati znanstvene institucije s gospodarstvom, biti spremni na rizik, a ne sve izvore financiranja poput EFSI-ja pretvarati u garancije za stabilne i sigurne investicije. Mjere koje svi zajedno poduzimamo su dobre, prioriteti koje smo postavili su neophodni, ali trebamo djelovati brže i konkretnije odgovarati na potrebe naših poduzetnika i građana.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). – Mr President, coming from Romania where a critical 20% of young people are inactive and not in education or training, where a similar rate of children leave school early and where opportunities for adults to benefit from lifelong learning are still very scarce, I can only welcome the emphasis on education in the growth survey and the joint employment report. Without reassuringly dealing with our gaps in the education system, there can be no proper foundation for future economic growth, competitiveness or social development. Every young person who falls through the cracks of inadequately designed education systems, or who fills the ranks of the long-term unemployed and is pushed to the margins, is also an asset lost for the whole of society. Acknowledging that this area is a Member State competence, I can only repeat my calls for my country to increase investment in the public education system, reform it to better match economic and social challenges and be more supportive towards the disadvantaged. And this better use of structural investment funds and the youth guarantee would be essential, just as an efficient uptake of the newly designed instruments for the skills agenda and the structural reform support programme.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, já budu hovořit ke zprávě Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, tedy z hlediska zaměstnanosti a sociální politiky, které jsou důležitou součástí Evropského semestru na rok 2017. Zpráva konstatuje zlepšení a oživení hospodářství, pokles nezaměstnanosti, ale přesto nezaměstnanost mladých lidí je i nadále velkým problémem. 4,2 milionu mladých nezaměstnaných, to je stále velký úkol, který musíme řešit. Zpráva jasně hovoří o přínosech rozpočtové odpovědnosti a vyzývá k podpoře malých a středních podniků, které jsou doslova motorem evropské ekonomiky, vždyť tvoří 90 % všech evropských podniků. Velká část zprávy se správně zaměřuje na podporu vzdělávání a mládeže, včetně uznávání dovedností z neformálního vzdělávání a na kvalitu odborného vzdělávání. V oblasti zaměstnanosti klade důraz zejména na aktivní politiku zaměstnanosti, zejména vůči kategoriím osob, které jsou ohroženy nezaměstnaností, ať už jsou to ženy či zdravotně znevýhodněné osoby. Posílit by se měla rovněž dimenze Evropského investičního fondu a dále zaměření na snižování chudoby, které je cílem Evropy 2020. Tuto zprávu mohu podpořit, protože má správné důrazy a priority.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). – Señor presidente, llevamos tiempo debatiendo temas de gran importancia actual y futura, como son los retos demográficos derivados del envejecimiento, y la cohesión económica y social, en especial en relación con el empleo, la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Sin embargo, y pese a la necesidad de seguir avanzando en estos aspectos, considero que estamos dejando en un segundo plano la vertiente territorial necesaria para lograr un desarrollo armonioso de la Unión.

Procedo de Aragón, una región en la que, además del envejecimiento de la población, gran parte de su territorio sufre problemas de despoblación y de dispersión. A este respecto, a lo largo de los últimos años, he presentado junto con varios compañeros muchas enmiendas que se han aprobado tanto dentro como fuera del Semestre Europeo, y ahora es el momento de que se conviertan en medidas concretas.

Como Aragón, hay muchas regiones en España y en el resto de Europa con los mismos problemas. Por ello, sería conveniente que Europa y los Estados miembros se planteen la elaboración de un plan europeo que haga frente a este reto.

Señor Dombrovskis, si no actuamos pronto y conseguimos que estas regiones sean capaces de fijar población y, en particular, favorezcan la permanencia de los jóvenes en sus territorios, corremos el riesgo de condenar a la desaparición muchas de estas zonas europeas.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'inizio della crisi economica risale al 2008, eppure l'Unione europea continua ad attraversare un periodo di stagnazione con una lenta ripresa economica. Lo slogan “consolidare la ripresa e promuovere la convergenza” mal si addice a quelle parti d'Europa, e sono tante, che pagano le conseguenze sociali del prolungato periodo di elevata disoccupazione.

Il Semestre europeo finalizzato al coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri pone tra i suoi obiettivi l'equità e la protezione sociale delle fasce più vulnerabili. Ma questi obblighi sembrano essere posti in secondo piano. Recenti studi dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale sottolineano che le disuguaglianze sociali in Europa sono tra le cause della mancata ripresa economica.

Non potremo parlare di crescita senza garantire investimenti nelle infrastrutture sociali e di sostegno per aiutare chi è stato colpito più duramente dalla crisi economica. Finché i diritti sociali non verranno anteposti alle libertà economiche non tuteleremo adeguatamente i diritti di tutti i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, η ανάπτυξη και η απασχόληση στις χώρες της Ένωσης παρεμποδίζονται από τον κίνδυνο που ενέχουν ορισμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Όμως, κύριε Dombrovskis, δεν ακούσαμε τίποτε για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που προκαλεί στην ευρωζώνη η Γερμανία, της οποίας το εμπορικό πλεόνασμα έφτασε στα τέλη του 2016 στα ύψη, στα 253 δισεκατομμύρια EUR και της οποίας το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε ακόμα και της Κίνας και έφτασε στα 266 δισεκατομμύρια EUR. Τι έχετε να πείτε, λοιπόν, κύριε Dombrovskis, γιατί δεν παίρνει μέτρα η Επιτροπή κατά της Γερμανίας που με τα υπερβολικά πλεονάσματα παραβιάζει το Σύμφωνο Σταθερότητας; Διότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή χαλιναγωγεί ουσιαστικά και χειραγωγεί την ευρωζώνη και απομυζά τον πλούτο του ευρωπαϊκού Νότου. Ταυτόχρονα, τα μέτρα που παίρνετε εις βάρος του ευρωπαϊκού Νότου, τα μέτρα λιτότητας και βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, διαλύουν την ανάπτυξη. Περιμένουμε μια απάντηση σε αυτό το κρίσιμο θέμα, κύριε Dombrovskis.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io per il mio gruppo ho seguito quasi sempre le discussioni che riguardano il Semestre e su questa discussione – devo dire la verità – abbiamo fatto addirittura dei passi indietro, in quanto tutto quello che riguarda la questione degli squilibri, come evidenziava il collega greco che ha parlato prima di me, non è assolutamente preso in considerazione.

Noi abbiamo uno squilibrio evidente da parte della Germania e per quanto ne dicano Draghi e la Merkel io non penso che i tedeschi abbiano iniziato a innovare nel 1999. Posso farvi vedere il grafico: da quando è entrato in vigore il vincolo di cambi fissi euro, che non è un'unione monetaria vera ma un vincolo di cambi fissi, la Germania ha goduto di una moneta sottovalutata per la sua economia e ha iniziato a creare questo surplus. Ora sta fagocitando e disintegrando il mercato interno dell'Unione europea e dell'area euro e anche esternamente se questo squilibrio è evidenziato da vari report del Fondo monetario o quant'altro. Quindi bisogna evidenziare questi problemi, altrimenti quello che voi volete difendere, cioè la moneta unica, è indifendibile e quindi bisogna assolutamente abbandonarla prima che un paese stacchi la spina unilateralmente.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, first of all I would like to thank everyone very much for this interesting and fruitful exchange of views on the European Semester. This will certainly feed into our further work in this regard. As I mentioned in the introductory remarks, following the impetus given by the autumn economic governance package, the European Semester is now entering the country-specific phase where we will also be closely engaging with national stakeholders, with governments, parliaments, social partners and other stakeholders.

On discussions on the macroeconomic imbalances procedure: for the first time this year our country reports will also contain a deeper assessment of the implementation of company-specific recommendations in different Member States. This will, of course, also imply country-specific recommendations relating to the surplus countries, something which has been raised by several Members. Indeed that is the reason why Germany, along with some other countries, is already now seen as having economic imbalances, because a current account surplus is about the reference value and this is also part of macroeconomic imbalances.

But that is not the only part of the macroeconomic imbalances, of course. We see that there are also a number of important imbalances in other countries that need to be addressed with equal urgency and equal determination.

 
  
MPphoto
 

  Ian Borg, President fil-Kariga tal-Kunsill. – Grazzi Sur President, grazzi wkoll lill-Viċi President Dombrovkis u lill-Membri kollha li pparteċipaw, kif ukoll anke rapporteurs u d-diversi kummissjonijiet li kienu rrappreżentati.

Naħseb illi indirizzajtu diversi punti importanti, u r-rimarki tagħkom żgur se jingħataw piż ukoll fid-diskussjonijiet li se jkollna fi ħdan il-Kunsill u d-diversi oqsma li intom irreferejtu għalihom waqt din id-diskussjoni: l-importanza ta’ oqsma bħall-edukazzjoni, il-kompetittività, l-ambjent u anke l-politika soċjali.

Ir-rapporti fuq il-pajjiżi li ser tippubblika l-Kummissjoni l-ġimgħa d-dieħla tirrappreżenta wkoll pass importanti fuq dan il-proċess tas-Semestru Ewropew, u allura se jkunu qegħdin janalizzaw il-progress illi sar u l-isfidi illi fadlilna quddiemna f’kull Stat Membru differenti. Allura meta nkunu qegħdin naħdmu fuq dan is-Semestru Ewropew u niddibattu rakkomandazzjonijiet ta’ kull pajjiż speċifiku, naħseb li l-iktar ħaġa importanti huwa li nżommu f’moħħna li dan il-proċess għandu jilħaq kemm jista’ jkun ċittadini, u b’dan il-mod anke nkunu qegħdin inżidu wkoll l-“ownership” ta’ kull nazzjon. U allura nixtieq infaħħar l-inizjattiva li ttieħdet f’dan ir-rigward, inkluż anke d-djalogu li ser ikun hemm f’kull kapitali u l-konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali.

U naħseb li d-dibattitu tal-lum, anke jekk jeżistu d-differenzi fuq kif wieħed jaħsibha dwar dan il-proċess, għandna ħafna aktar x’jgħaqqadna u fuqiex nibnu, sabiex inkomplu nikkooperaw flimkien u nkomplu naħdmu għall-isfidi li se joffrilna l-futur u allura anke nsibu s-soluzzjonijiet bejnietna, naqsmu l-għarfien li għandna sabiex nindirizzaw dawn l-isfidi għall-ġid taċ-ċittadini Ewropej kollha kemm huma.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, rapporteur. – Mr President, I would like to thank the Commission and the Council. I think there are some main conclusions from these debates. First of all, we must not be complacent about what has been achieved. It is a slow growth, and it is fragile due to the unique monetary policy we have. Unemployment is still far too high. Investments are still far too small, and growth is far too slow. We need to do more. The aggregated level is important to see, but it is important to see also the different developments in different countries, because there we can see that different policies have been giving different results. We have countries with quite better growth, and we have those who are lagging behind. We have those who have dealt with the deficits, and we have those who are still suffering from the deficits. So learning is important, and that is why the country-specific recommendations are important to discuss and to follow up on. And I think some of the most important issues are the need to go ahead with structural reforms, to consolidate, but also when you have a positive fiscal stance to do it in the framework of the Stability Pact and the limits we have there.

May we also remember that the main social issue we have to address is the emergence of new jobs, stability and a qualitative budgeting that is ensuring that we are giving priority to the most important task we have in the public spending and in our welfare nations: the security for people to know that you can get a job. That requires reforms, stability and certainty, and that is the framework for the country-specific recommendations that we need to have.

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom, rapporteur. – Mr President, I want, first of all, to thank my colleagues and the Commission Vice-President for a very fruitful discussion. We may disagree on the ways of achieving our goals but what unites us is the European project itself.

Looking at the European semester from the point of view of the Committee on Employment and Social Affairs, I would like to remind all of us that unemployment and poverty are dangerous, and not only in terms of economic development. They can also undermine European integration as a political project, and if we want to convince people that they need more Europe, or even that they need the European Union as such, they should be able to see the benefits of integration in their everyday life. Let us make an effort.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D), zilās kartītes jautājums. – Liels paldies jums, Toom kundze, par to, ka jūs pieņēmāt manu zilās kartītes jautājumu!

Es uzmanīgi noklausījos šīs debates, un tiešām tās ir ārkārtīgi svarīgas gan Parlamentam, gan visai Eiropas Savienībai.

Tomēr mans jautājums būtu — kuru no izdebatētajām problēmām vai tēmām jūs uzskatāt par pašu galveno, kas steidzami jāatrisina gan Parlamentam, gan Eiropas Savienībai kopumā?

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom, rapporteur, blue—card answer. – As I understand it, I only have 30 seconds, which means that I am not able to answer your question, as we really have a huge number of problems here. But, as I said, from the point of view of the Committee on Employment and Social Affairs, for which I am rapporteur, the main thing is, of course, the increasing – or possibly decreasing but still high – social inequality in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Președinte. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc miercuri, 15 februarie 2017.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Nors ir siekiame ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo visoje Europos Sąjungoje, tačiau dar daugelyje valstybių narių situacija negerėja, ypač socialinių reikalų, užimtumo ir švietimo srityse. Europoje ypač išaugo vaikų skurdas – net apie 20 milijonų vaikų skursta arba balansuoja ant skurdo ribos. Taigi raginu Komisiją ir valstybes nares sukurti Vaikų garantiją, t. y. priemonę su tam specialu biudžetu, pagal kurią kiekvienas vaikas Europoje galėtų gauti nemokamas sveikatos ir vaikų priežiūros, ugdymo, deramo apgyvendinimo ir tinkamos mitybos paslaugas. Taip pat turime kuo didesnį dėmesį skirti ir moterų skurdui, nes šiuo metu didžiausią mažiausias pajamas ir pensijas gaunančių asmenų dalį sudaro moterys. Norėčiau paraginti Komisiją ir valstybes nares nustatyti konkrečias rekomendacijas ir priemones, siekiant sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumą. Taigi, Komisija ir valstybės narės, atsižvelgdamos į pateiktas EP rekomendacijas, savo politinėse programose turėtų užtikrinti ir įgyvendinti, kad visiems žmonėms būtų suteikta reikalinga ir atitinkama socialinė apsauga, prieinamumas prie sveikatos ir socialinių paslaugų, reikėtų didesnio pažeidžiamų grupių įtraukimo į darbo rinką, dirbančiųjų skurdo mažinimo, lyčių lygybės skatinimo. Be to, būtina skatinti sveikatą ir saugą darbe, stiprinti darbuotojų, dirbančių darbą be garantijų, pagal netipines darbo sutartis, teises ir užtikrinti didesnę savarankiškai dirbančiųjų socialinę apsaugą.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), in writing. – The report stresses the need for structural reforms; it falls short on crucial areas such as enforceability and concrete measures. On the one hand, the low implementation rate of country-specific recommendations is deplored, but on the other hand, the good performance of those countries who did reform structurally is not mentioned, while these best practices can spur countries falling behind to take the necessary measures. On the one hand, the report stresses the necessity of labour market reforms, but on the other hand, makes this conditional on full respect for social dialogue. Does this mean social dialogue can effectively block labour market reforms deemed necessary? On the one hand, the report recognises the futility and adverse effects of quantitative easing by the ECB, but on the other hand claims it has stimulated growth in the eurozone and warns of the effect of rising interest rates on the ability of indebted countries to improve their public finances. These are just three examples of the seemingly contradictory recommendations in the report, which only entered the report via the shadow meetings and have sadly degraded it from being a useful regulatory guideline to several pages of highly—politicised empty rhetoric.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Le processus du Semestre européen (SE) a commencé avec l’Examen annuel de croissance (AGS): c’est l’occasion pour la Commission de se féliciter des résultats de sa politique d’austérité, alors que les chiffres du chômage, notamment chez les Jeunes, demeurent alarmants. Malgré une volonté affichée de «mettre sur un pied d’égalité le pilier social et le pilier économique de l’UE», l’objectif de la gouvernance reste invariable, à savoir imposer les réformes structurelles, en accompagnant la conversion à l’ultra-libéralisme de l’ensemble des institutions nationales.

On le sait pourtant, la croissance reste atone, et l’espace européen, loin d’être un espace de liberté, organise le dumping social et le chaos migratoire. Pire encore : aucune priorité d’action sociale n’est réservée aux citoyens européens! L’ensemble des outils européens, à commencer par le Fonds Social Européen (FSE) ou la Garantie pour la Jeunesse servent à financer l’intégration des migrants sur le marché du travail des États membres. La seule vertu du SE consiste à renforcer la tutelle européenne sur les politiques économiques et sociales des États membres, le fameux «pilier social» n’étant qu’un nouvel outil de communication de la Commission visant à déjouer les critiques!

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Wir brauchen eine Neuausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik. Im neunten Jahr der Krise müssen wir der neoliberalen Sparpolitik endlich den Rücken kehren und mit öffentlichen Investitionen Beschäftigung schaffen. Das „European Semester Package“ der Kommission geht hier in die richtige Richtung mit den Schwerpunkten auf soziale Gerechtigkeit und expansive Fiskalpolitik. Aber schöne Worte alleine reichen nicht aus. Die Mitgliedsstaaten müssen sich nach wie vor an die strikten Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts halten. Wir können uns nicht aus der Krise heraussparen. Investitionen in die Zukunft müssen durch mehr Flexibilität möglich sein. Eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik muss aber auch heißen, sich nicht nur an Wachstumszahlen zu orientieren. Vielmehr müssen Wohlstand und Wohlbefinden der Europäerinnen und Europäer in den Mittelpunkt gerückt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. – Az Európai Szemeszter keretében a 2017. évi növekedési jelentés felvázolta a legsürgetőbb gazdasági és szociális prioritásokat, amelyekre az EU-nak és a tagállamoknak összpontosítaniuk kellene. A Bizottság elnöke kijelentette, hogy a cél egy olyan gazdasági fellendülés megvalósítása, amelynek előnyeit mindenki, de különösen társadalmaink kiszolgáltatottabb rétegei érzékelik, és amely fokozza a méltányosságot, valamint erősíti egységes piacunk szociális dimenzióját. Ma Magyarországon éppen ez az a réteg, amely a közszférát teljes egészében átszövő, a magyar kormány működését alapjaiban meghatározó korrupció miatt semmit nem érzékel a gazdaság esetleges növekedéséből. Hiába tűzi ki a Bizottság a beruházási tevékenység élénkítését célul, vagy sürgeti a strukturális reformok végrehajtását, amíg a magyarországihoz hasonló mértékű tagállami korrupció létezik az EU-ban, addig nem lehet tartós változásokat elérni.

A legkiszolgáltatottabb magyar polgárok még az elmúlt időszakban jelentkező kedvező globális hatásokat sem érezhették, mivel azt mind felszívta az állami korrupció. Eközben növekedett a társadalmi egyenlőtlenség, valamint a kirekesztettség és a szegénység kockázata. Nem is szólva arról, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben, a tagállami korrupció nem csak gazdasági, de komoly biztonságpolitikai veszélyt is jelent az EU számára. Ezért sürgetem, hogy a jövőben, többek között az Európai Szemeszter keretein belül is fordítson nagyobb figyelmet a Bizottság a tagállami korrupcióra, és határozottabban lépjen fel az ellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), na piśmie. – W ramach realizacji założeń europejskiego semestru z zakresu zatrudnienia i aspektów społecznych za kluczowe uznaję wyróżnienie trzech elementów. Przede wszystkim podkreślam potrzebę reform ukierunkowanych na projekty edukacyjne i szkoleniowe dostosowujące umiejętności młodych ludzi do obecnych i przyszłych wymogów rynku pracy. Apeluję tym samym o stałe zaangażowanie UE na rzecz programu „Erasmus+” oraz wyrażam moje poparcie dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, stanowiącej narzędzie pomagające państwom członkowskim zapewnić młodym ludziom wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

W tym kontekście pragnę także zwrócić uwagę, że sektory kultury i kreatywny znacznie przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia. Ponad 6 milionów osób w UE pracuje w sektorze kulturalnym, co oznacza, że jego wspieranie przynosi wymierne korzyści w postaci tworzenia nowych miejsc pracy i zwalczania bezrobocia. W związku z tym apeluję o większe wykorzystanie unijnych programów finansowania, zwłaszcza takich jak „Horyzont 2020” i EFIS, właśnie do tego celu.

W końcu przypominam również, jak ważną rolę powinny odgrywać nasze działania na rzecz lepszego informowania o wszystkich funduszach i programach europejskich mogących wspierać przedsiębiorczość, inwestycje i dostęp do finansowania, takich jak np. Erasmus dla przedsiębiorców, Europejskie Służby Zatrudnienia, program COSME, program UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych czy wspominany już Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika