Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 14. února 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Možný vývoj a změny současného institucionálního uspořádání Evropské unie – Zlepšení fungování Evropské unie využitím potenciálu Lisabonské smlouvy – Rozpočtová kapacita pro eurozón (rozprava)
 4.Slavnostní zasedání – Rakousko
 5.Žádost o ochranu imunity: viz zápis
 6.Sdělení předsednictví: viz zápis
 7.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (A8-0010/2017 - João Ferreira) (hlasování)
  8.2.Dohoda mezi EU a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (hlasování)
  8.3.Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (hlasování)
  8.4.Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (hlasování)
  8.5.Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  8.6.Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (hlasování)
  8.7.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (hlasování)
  8.8.Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (hlasování)
  8.9.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (hlasování)
  8.10.Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (hlasování)
  8.11.Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Úloha oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Aktuální stav druhého přezkumu ekonomického ozdravného programu pro Řecko (rozprava)
 13.Zhoršení situace na východní Ukrajině (rozprava)
 14.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 15.Situace na Blízkém východě, zejména politika osidlování (rozprava)
 16.Zpráva o Albánii za rok 2016 (rozprava)
 17.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (rozprava)
 18.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 - Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 - Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (rozprava)
 19.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1126 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5100 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí