Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 14. februar 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur - Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale - Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (forhandling)
 4.Højtideligt møde - Østrig
 5.Anmodning om beskyttelse af immunitet: se protokollen
 6.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne (A8-0010/2017 - João Ferreira) (afstemning)
  8.2.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne (beslutning) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (afstemning)
  8.3.Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (afstemning)
  8.4.Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (afstemning)
  8.5.Liste over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (afstemning)
  8.6.At underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (afstemning)
  8.7.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (afstemning)
  8.8.Revision af den europæiske konsensus om udvikling (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (afstemning)
  8.9.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (afstemning)
  8.10.Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (afstemning)
  8.11.EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Kontrol af registret over og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Whistlebloweres rolle for beskyttelsen af EU's finansielle interesser (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Fremme af ligestilling mellem kønnene inden for psykisk sundhed og klinisk forskning (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.EU's prioriteter for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Status over den anden gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 13.Forværring af situationen det østlige Ukraine (forhandling)
 14.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 15.Situationen på Vestbredden, særligt bosættelser (forhandling)
 16.2016-rapport om Albanien (forhandling)
 17.2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 18.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 - Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (forhandling)
 19.Bankunionen - Årsberetning 2016 (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1126 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5100 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik