Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 14. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset - Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia - Euroalueen budjettikapasiteetti (keskustelu)
 4.Juhlaistunto - Itävalta
 5.Koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 6.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (A8-0010/2017 - João Ferreira) (äänestys)
  8.2.EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (äänestys)
  8.3.Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (äänestys)
  8.4.Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (äänestys)
  8.5.Luettelo kolmansista valtioista ja organisaatioista, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (äänestys)
  8.6.Uuden psykoaktiivisen aineen metyyli 2-[[1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karbonyyli]amino]-3,3-dimetyylibutanoaatti (MDMB-CHMICA) saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (äänestys)
  8.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Alankomaiden hakemus – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (äänestys)
  8.8.Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (äänestys)
  8.9.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (äänestys)
  8.10.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (äänestys)
  8.11.Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Painopisteet naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 61. istuntoa varten (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Kreikan talouden sopeutusohjelman toisen tarkastelun tilanne (keskustelu)
 13.Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen (keskustelu)
 14.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 15.Länsirannan ja erityisesti siirtokuntien tilanne (keskustelu)
 16.Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 17.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 18.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 - Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (keskustelu)
 19.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1126 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5100 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö