Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2017 m. vasario 14 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis. Euro zonos biudžeto pajėgumai (diskusijos)
 4.Iškilmingas posėdis. Austrija
 5.Prašymas ginti imunitetą (žr. protokola)
 6.Pirmininko pranešimas (žr. protokola)
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas (A8-0010/2017 - João Ferreira) (balsavimas)
  8.2.ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (balsavimas)
  8.3.Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (balsavimas)
  8.4.Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (balsavimas)
  8.5.Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  8.6.Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (balsavimas)
  8.7.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Nyderlandų paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (balsavimas)
  8.8.Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (balsavimas)
  8.9.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (balsavimas)
  8.10.Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (balsavimas)
  8.11.Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Graikijai skirtos ekonominio koregavimo programos antros peržiūros dabartinė padėtis (diskusijos)
 13.Padėties Rytų Ukrainoje pablogėjimas (diskusijos)
 14.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 15.Padėtis Vakarų Krante, ypač gyvenvietėse (diskusijos)
 16.2016 m. ataskaita dėl Albanijos (diskusijos)
 17.2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 18.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje - Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga - Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (diskusijos)
 19.Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1126 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5100 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika