Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas - Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu - Eurozonas budžeta kapacitāte (debates)
 4.Svinīgā sēde - Austrija
 5.Pieprasījums aizstāvēt imunitāti (sk. protokolu)
 6.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (A8-0010/2017 - João Ferreira) (balsošana)
  8.2.ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (rezolūcija) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (balsošana)
  8.3.Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (balsošana)
  8.4.Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (balsošana)
  8.5.To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  8.6.Kontroles pasākumi jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (balsošana)
  8.7.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (balsošana)
  8.8.Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (balsošana)
  8.9.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (balsošana)
  8.10.Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (balsošana)
  8.11.Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Grieķijas ekonomikas korekciju programmas otrās pārskatīšanas norise (debates)
 13.Stāvokļa pasliktināšanās Ukrainas austrumos (debates)
 14.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 15.Stāvoklis Rietumkrastā, jo īpaši apmetnēs (debates)
 16.2016. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 17.2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 18.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums - Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (debates)
 19.Banku savienība — 2016. gada ziņojums (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1126 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5100 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika