Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 14 februari 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie - Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon - Begrotingscapaciteit voor de eurozone (debat)
 4.Plechtige vergadering - Oostenrijk
 5.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 6.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden (A8-0010/2017 - João Ferreira) (stemming)
  8.2.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden (resolutie) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (stemming)
  8.3.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (stemming)
  8.4.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (stemming)
  8.5.Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten sluit (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  8.6.Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (stemming)
  8.7.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (stemming)
  8.8.Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (stemming)
  8.9.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (stemming)
  8.10.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (stemming)
  8.11.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Stand van zaken van de tweede evaluatie van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 13.Verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne (debat)
 14.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 15.Situatie op de Westelijke Jordaanoever, met name in de nederzettingen (debat)
 16.Verslag 2016 over Albanië (debat)
 17.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 18.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 - Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 - Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (debat)
 19.De bankenunie - jaarverslag 2016 (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1126 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5100 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid