Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 14. februára 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie - Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy - Rozpočtová kapacita pre eurozónu (rozprava)
 4.Slávnostná schôdza - Rakúsko
 5.Žiadosť o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 6.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (A8-0010/2017 - João Ferreira) (hlasovanie)
  8.2.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (hlasovanie)
  8.3.Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (hlasovanie)
  8.4.Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (hlasovanie)
  8.5.Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  8.6.Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (hlasovanie)
  8.7.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (hlasovanie)
  8.8.Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (hlasovanie)
  8.9.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (hlasovanie)
  8.10.Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (hlasovanie)
  8.11.Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Aaktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 13.Zhoršenie situácie na východnej Ukrajine (rozprava)
 14.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Situácia v Predjordánsku, najmä otázka osád (rozprava)
 16.Správa o Albánsku za rok 2016 (rozprava)
 17.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (rozprava)
 18.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 - Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (rozprava)
 19.Banková únia – výročná správa za rok 2016 (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1126 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5100 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia