Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 14. februar 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije - Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe - Proračunska zmogljivost euroobmočja (razprava)
 4.Slavnostna seja - Avstrija
 5.Zahteva za zaščito imunitete: gl. zapisnik
 6.Sporočilo predsedujočega: gl. zapisnik
 7.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (A8-0010/2017 - João Ferreira) (glasovanje)
  8.2.Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki (resolucija) (A8-0015/2017 - João Ferreira) (glasovanje)
  8.3.Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (A8-0002/2017 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  8.4.Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (A8-0004/2017 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  8.5.Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume (A8-0035/2017 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  8.6.Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) (A8-0024/2017 - Lorenzo Fontana) (glasovanje)
  8.7.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (A8-0036/2017 - Nedzhmi Ali) (glasovanje)
  8.8.Revizija Evropskega soglasja o razvoju (A8-0020/2017 - Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser) (glasovanje)
  8.9.Letno poročilo EU na področju konkurence (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi) (glasovanje)
  8.10.Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea) (glasovanje)
  8.11.Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Nadzor registra in sestava strokovnih skupin Komisije (A8-0002/2017 - Dennis de Jong)
  9.2.Vloga prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU (A8-0004/2017 - Dennis de Jong)
  9.3.Letno poročilo EU na področju konkurence (A8-0001/2017 - Tibor Szanyi)
  9.4.Spodbujanje enakosti spolov na področju duševnega zdravja in kliničnih raziskav (A8-0380/2016 - Beatriz Becerra Basterrechea)
  9.5.Prednostne naloge za 61. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (A8-0018/2017 - Constance Le Grip, Maria Arena)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Trenutno stanje drugega pregleda programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)
 13.Poslabšanje razmer v vzhodni Ukrajini (razprava)
 14.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Razmere na Zahodnem bregu, zlasti v naselbinah (razprava)
 16.Poročilo o Albaniji za leto 2016 (razprava)
 17.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (razprava)
 18.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 - Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 - Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (razprava)
 19.Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1126 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5100 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov