Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 15. februar 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada - Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (afstemning)
  7.2.Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (afstemning)
  7.3.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (afstemning)
  7.4.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (afstemning)
  7.5.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (beslutning) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (afstemning)
  7.6.Aftale om handel med civile luftfartøjer (bilaget om produktdækning) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (afstemning)
  7.7.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (A8-0003/2017) (afstemning)
  7.8.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (afstemning)
  7.9.2016-rapport om Albanien (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (afstemning)
  7.10.2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
  7.11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (afstemning)
  7.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (afstemning)
  7.13.Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (afstemning)
  7.14.Bankunionen - Årsberetning 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  7.15.Biologiske lavrisikopesticider (B8-0140/2017) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer (A8-0003/2017)
  8.5.2016-rapport om Albanien (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biologiske lavrisikopesticider (B8-0140/2017)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Bekæmpelse af terrorisme (forhandling)
 12.Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (forhandling)
 13.Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten (forhandling)
 14.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (forhandling)
 15.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (forhandling)
 16.Det europæiske cloud-initiativ (forhandling)
 17.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde - Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (forhandling)
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1182 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5282 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik