Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά - Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά (συζήτηση)
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (ψηφοφορία)
  7.2.Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (ψηφοφορία)
  7.3.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  7.4.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  7.5.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (Ψήφισμα) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  7.6.Συμφωνία περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (ψηφοφορία)
  7.7.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (A8-0003/2017) (ψηφοφορία)
  7.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105(3): Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (ψηφοφορία)
  7.9.Έκθεση του 2016 για την Αλβανία (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (ψηφοφορία)
  7.10.Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
  7.11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (ψηφοφορία)
  7.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (ψηφοφορία)
  7.13.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (ψηφοφορία)
  7.14.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (ψηφοφορία)
  7.15.Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (B8-0140/2017) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (A8-0003/2017)
  8.5.Έκθεση του 2016 για την Αλβανία (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (B8-0140/2017)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 12.Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (συζήτηση)
 13.Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
 14.Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (συζήτηση)
 15.Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (συζήτηση)
 16.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (συζήτηση)
 17.Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (συζήτηση)
 18.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1182 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5282 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου