Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 15. veebruar 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping - ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine - ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping (arutelu)
 5.Presidentuuri avaldus
 6.Delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (hääletus)
  7.2.ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (hääletus)
  7.3.ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (hääletus)
  7.4.ELi ja Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (hääletus)
  7.5.ELi ja Mongoolia partnerluse ja koostöö raamleping (resolutsioon) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (hääletus)
  7.6.Tsiviilõhusõidukitega kauplemise leping (lisa lepingu kohaste toodete kohta) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hääletus)
  7.7.Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud (A8-0003/2017) (hääletus)
  7.8.Vastuväide vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kaubatuletisinstrumentide suhtes positsioonipiirangute kohaldamist (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (hääletus)
  7.9.2016. aasta Albaania aruanne (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (hääletus)
  7.10.2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
  7.11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (hääletus)
  7.12.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0037/2017 - Yana Toom) (hääletus)
  7.13.Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (hääletus)
  7.14.Pangandusliit – 2016. aasta aruanne (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  7.15.Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (B8-0140/2017) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.ELi–Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.ELi–Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu sõlmimine (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.ELi–Kanada strateegilise partnerluse leping (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Heite kulutõhus vähendamine ja süsinikdioksiidiheite vähendamist toetavad investeeringud (A8-0003/2017)
  8.5.2016. aasta Albaania aruanne (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.2016. aasta Bosnia ja Hertsegoviina aruanne (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2017. aasta majanduskasvu analüüs (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2017. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Ühtse turu juhtimine 2017. aasta Euroopa poolaasta raames (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Madala riskiastmega bioloogilised pestitsiidid (B8-0140/2017)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Terrorismivastane võitlus (arutelu)
 12.Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel (arutelu)
 13.Õiguskaitsealane teabevahetus ELis ja Lissaboni lepingu eelsete õigusaktide asendamine (arutelu)
 14.Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (arutelu)
 15.Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (arutelu)
 16.Euroopa pilvandmetöötluse algatus (arutelu)
 17.Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine - Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud (arutelu)
 18.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1182 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5282 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika