Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 4.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus - EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen - EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (äänestys)
  7.2.EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (äänestys)
  7.3.EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimus (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (äänestys)
  7.5.EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (äänestys)
  7.6.Siviili-ilma-alusten kauppaa koskeva sopimus (sopimuksen kattamat tuotteet) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (äänestys)
  7.7.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit (A8-0003/2017) (äänestys)
  7.8.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen: Positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevat tekniset sääntelystandardit (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (äänestys)
  7.9.Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (äänestys)
  7.10.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
  7.11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (äänestys)
  7.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0037/2017 - Yana Toom) (äänestys)
  7.13.Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (äänestys)
  7.14.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  7.15.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (B8-0140/2017) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit (A8-0003/2017)
  8.5.Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (B8-0140/2017)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Terrorismin torjunta (keskustelu)
 12.Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla (keskustelu)
 13.Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (keskustelu)
 14.Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (keskustelu)
 15.Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (keskustelu)
 16.Eurooppalainen pilvipalvelualoite (keskustelu)
 17.Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (keskustelu)
 18.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1182 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5282 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö