Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas - ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas - ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas (diskusijos)
 5.Pirmininko pareiškimas
 6.Delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (balsavimas)
  7.2.ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (balsavimas)
  7.3.ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (balsavimas)
  7.4.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (balsavimas)
  7.5.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (balsavimas)
  7.6.Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (balsavimas)
  7.7.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (A8-0003/2017) (balsavimas)
  7.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymui skirti techniniai reguliavimo standartai (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (balsavimas)
  7.9.2016 m. ataskaita dėl Albanijos (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (balsavimas)
  7.10.2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (balsavimas)
  7.11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (balsavimas)
  7.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0037/2017 - Yana Toom) (balsavimas)
  7.13.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (balsavimas)
  7.14.Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  7.15.Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (B8-0140/2017) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas (A8-0003/2017)
  8.5.2016 m. ataskaita dėl Albanijos (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (B8-0140/2017)
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Kova su terorizmu (diskusijos)
 12.Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes (diskusijos)
 13.ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (diskusijos)
 14.Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (diskusijos)
 15.Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (diskusijos)
 16.Europos debesijos iniciatyva (diskusijos)
 17.Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas - Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 18.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1182 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5282 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika