Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2017. gada 15. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 4.ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums - ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana - ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums (debates)
 5.Priekšsēdētāja paziņojums
 6.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (balsošana)
  7.2.ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (balsošana)
  7.3.ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (balsošana)
  7.4.ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (balsošana)
  7.5.ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (balsošana)
  7.6.Līgums par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem (pielikumā pievienotais produktu saraksts) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (balsošana)
  7.7.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos (A8-0003/2017) (balsošana)
  7.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: regulatīvie tehniskie standarti par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (balsošana)
  7.9.2016. gada ziņojums par Albāniju (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (balsošana)
  7.10.2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (balsošana)
  7.11.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (balsošana)
  7.12.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (A8-0037/2017 - Yana Toom) (balsošana)
  7.13.Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (balsošana)
  7.14.Banku savienība — 2016. gada ziņojums (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  7.15.Bioloģiskie zema riska pesticīdi (B8-0140/2017) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos (A8-0003/2017)
  8.5.2016. gada ziņojums par Albāniju (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Bioloģiskie zema riska pesticīdi (B8-0140/2017)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Terorisma apkarošana (debates)
 12.Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām (debates)
 13.ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa un pirms Lisabonas līguma pieņemšanas izveidotu instrumentu aizstāšana (debates)
 14.Civiltiesību noteikumi par robotiku (debates)
 15.Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (debates)
 16.Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (debates)
 17.Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana - ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (debates)
 18.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1182 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5282 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika