Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 15 februari 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU - Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada - Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada (debat)
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Samenstelling delegaties: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (stemming)
  7.2.Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (stemming)
  7.3.Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (stemming)
  7.4.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (stemming)
  7.5.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (resolutie) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (stemming)
  7.6.Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de daaronder vallende producten betreft) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (stemming)
  7.7.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (A8-0003/2017) (stemming)
  7.8.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Technische reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten voor grondstoffenderivaten (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (stemming)
  7.9.Verslag 2016 over Albanië (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (stemming)
  7.10.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (stemming)
  7.11.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (stemming)
  7.12.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (stemming)
  7.13.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (stemming)
  7.14.De bankenunie - jaarverslag 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (stemming)
  7.15.Biologische pesticiden met een laag risico (B8-0140/2017) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen (A8-0003/2017)
  8.5.Verslag 2016 over Albanië (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biologische pesticiden met een laag risico (B8-0140/2017)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Terrorismebestrijding (debat)
 12.Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)
 13.Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (debat)
 14.Civielrechtelijke bepalingen over robotica (debat)
 15.Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (debat)
 16.Europees cloudinitiatief (debat)
 17.Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen - Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang (debat)
 18.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1182 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5282 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid