Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 15 lutego 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UA a Kanadą - Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą - Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada (debata)
 5.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 6.Skład delegacji: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UA a Kanadą (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (głosowanie)
  7.2.Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (głosowanie)
  7.3.Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (głosowanie)
  7.4.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  7.5.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (rezolucja) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (głosowanie)
  7.6.Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi (załącznik dotyczący zakresu produktów) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (głosowanie)
  7.7.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017) (głosowanie)
  7.8.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (głosowanie)
  7.9.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (głosowanie)
  7.10.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
  7.11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (głosowanie)
  7.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (A8-0037/2017 - Yana Toom) (głosowanie)
  7.13.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (głosowanie)
  7.14.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  7.15.Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (B8-0140/2017) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UA a Kanadą (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (A8-0003/2017)
  8.5.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku (B8-0140/2017)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Zwalczanie terroryzmu (debata)
 12.Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych (debata)
 13.Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (debata)
 14.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (debata)
 15.Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (debata)
 16.Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (debata)
 17.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (debata)
 18.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1182 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5282 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności