Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 15 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada - Încheierea CETA UE-Canada - Acordul de parteneriat strategic UE-Canada (dezbatere)
 5.Declarația Președinției
 6.Componența delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 7.Votare
  7.1.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (vot)
  7.2.Încheierea CETA UE-Canada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (vot)
  7.3.Acordul de parteneriat strategic UE-Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (vot)
  7.4.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (vot)
  7.5.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (rezoluție) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (vot)
  7.6.Acordul privind comerțul cu aeronave civile (anexa privind produsele vizate) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (vot)
  7.7.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu (A8-0003/2017) (vot)
  7.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (vot)
  7.9.Raportul privind Albania pe 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (vot)
  7.10.Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (vot)
  7.11.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (vot)
  7.12.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (vot)
  7.13.Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (vot)
  7.14.Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  7.15.Pesticidele biologice cu risc redus (B8-0140/2017) (vot)
 8.Explicații privind votul
  8.1.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Încheierea CETA UE-Canada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Acordul de parteneriat strategic UE-Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu (A8-0003/2017)
  8.5.Raportul privind Albania pe 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Pesticidele biologice cu risc redus (B8-0140/2017)
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verbal
 11.Combaterea terorismului (dezbatere)
 12.Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere)
 13.Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (dezbatere)
 14.Normele de drept civil privind robotica (dezbatere)
 15.Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (dezbatere)
 16.Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (dezbatere)
 17.Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene - Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (dezbatere)
 18.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1182 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5282 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate