Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 15. februára 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou - Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (rozprava)
 5.Vyhlásenie predsedníctva
 6.Zloženie delegácií: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (hlasovanie)
  7.2.Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (hlasovanie)
  7.3.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  7.4.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  7.5.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (uznesenie) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda o obchode s civilnými lietadlami (príloha obsahujúca zoznam výrobkov) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (hlasovanie)
  7.7.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (A8-0003/2017) (hlasovanie)
  7.8.Námietka podľa článku 105 ods. 3: regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (hlasovanie)
  7.9.Správa o Albánsku za rok 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (hlasovanie)
  7.10.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
  7.11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (hlasovanie)
  7.12.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (hlasovanie)
  7.13.Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)
  7.14.Banková únia – výročná správa za rok 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  7.15.Biologické pesticídy s nízkym rizikom (B8-0140/2017) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (A8-0003/2017)
  8.5.Správa o Albánsku za rok 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biologické pesticídy s nízkym rizikom (B8-0140/2017)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Boj proti terorizmu (rozprava)
 12.Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (rozprava)
 13.Výmena informácií v oblasti presadzovania práva v EÚ a nahradenie nástrojov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou (rozprava)
 14.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (rozprava)
 15.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (rozprava)
 16.Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (rozprava)
 17.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov - Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (rozprava)
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1182 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (5282 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia