Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 15. februar 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 4.Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado - Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado (razprava)
 5.Izjava predsedujočega
 6.Sestava delegacij: gl. zapisnik
 7.Čas glasovanja
  7.1.Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (glasovanje)
  7.2.Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (glasovanje)
  7.3.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (glasovanje)
  7.4.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  7.5.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (resolucija) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  7.6.Sporazum o trgovini na področju civilnega letalstva (Priloga o zajetih proizvodih) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (glasovanje)
  7.7.Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (A8-0003/2017) (glasovanje)
  7.8.Ugovor v skladu s členom 105(3) Poslovnika: regulativni tehnični standardi za uporabo omejitev pozicij za izvedene finančne instrumente na blago (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (glasovanje)
  7.9.Poročilo o Albaniji za leto 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (glasovanje)
  7.10.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (glasovanje)
  7.11.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (glasovanje)
  7.12.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (glasovanje)
  7.13.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  7.14.Bančna unija – letno poročilo za leto 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  7.15.Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (B8-0140/2017) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Sklenitev celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Kanado (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (A8-0003/2017)
  8.5.Poročilo o Albaniji za leto 2016 (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2016 (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Upravljanje enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biološki pesticidi z majhnim tveganjem (B8-0140/2017)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Boj proti terorizmu (razprava)
 12.Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (razprava)
 13.Izmenjava informacij na področju kazenskega pregona v EU in nadomestitev predlizbonskih instrumentov (razprava)
 14.Pravila civilnega prava o robotiki (razprava)
 15.Odobritev Komisije za spremenjeni načrt Nemčije za uvedbo cestnin (razprava)
 16.Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (razprava)
 17.Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov - Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (razprava)
 18.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1182 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (5282 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov