Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 15 februari 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 4.Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada - Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (debatt)
 5.Uttalande av talmannen
 6.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) (omröstning)
  7.2.Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) (omröstning)
  7.3.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) (omröstning)
  7.4.Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (A8-0382/2016 - Helmut Scholz) (omröstning)
  7.5.Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (resolution) (A8-0383/2016 - Helmut Scholz) (omröstning)
  7.6.Överenskommelse om handel med civila flygplan (bilaga om produkttäckning) (A8-0007/2017 - Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández) (omröstning)
  7.7.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (A8-0003/2017) (omröstning)
  7.8.Invändning enligt artikel 105.3: Tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (B8-0139/2017, B8-0147/2017, B8-0148/2017) (omröstning)
  7.9.Rapport för 2016 om Albanien (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein) (omröstning)
  7.10.Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
  7.11.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark) (omröstning)
  7.12.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom) (omröstning)
  7.13.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White) (omröstning)
  7.14.Bankunionen – årsrapport 2016 (A8-0019/2017 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  7.15.Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (B8-0140/2017) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (A8-0009/2017 - Artis Pabriks)
  8.2.Ingåendet av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)
  8.3.Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (A8-0028/2017 - Charles Tannock)
  8.4.Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar (A8-0003/2017)
  8.5.Rapport för 2016 om Albanien (A8-0023/2017 - Knut Fleckenstein)
  8.6.Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina (A8-0026/2017 - Cristian Dan Preda)
  8.7.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017 (A8-0039/2017 - Gunnar Hökmark)
  8.8.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017 (A8-0037/2017 - Yana Toom)
  8.9.Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017 (A8-0016/2017 - Antonio López-Istúriz White)
  8.10.Biologiska bekämpningsmedel med låg risk (B8-0140/2017)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Bekämpande av terrorism (debatt)
 12.Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (debatt)
 13.EU:s informationsutbyte i brottsbekämpande syfte och ersättning av instrument från tiden före Lissabonfördraget (debatt)
 14.Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (debatt)
 15.Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (debatt)
 16.Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (debatt)
 17.Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag - Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (debatt)
 18.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1182 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5282 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy