Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Стратегия за въздухоплаването в Европа (разискване)
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  3.1.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес
  3.2.Екзекуции в Кувейт и Бахрейн
  3.3.Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Обръщение на Джъстин Трюдо, министър-председател на Канада
 6.Време за гласуване
  6.1.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (гласуване)
  6.2.Екзекуции в Кувейт и Бахрейн (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (гласуване)
  6.3.Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (гласуване)
  6.4.Борбата срещу тероризма (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (гласуване)
  6.5.Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (гласуване)
  6.6.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (гласуване)
  6.7.Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (гласуване)
  6.8.Бюджетен капацитет за еврозоната (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (гласуване)
  6.9.Гражданскоправни норми за роботиката (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (гласуване)
  6.10.Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  6.11.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (гласуване)
  6.12.Стратегия за въздухоплаването в Европа (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (гласуване)
  6.13.Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (B8-0149/2017) (гласуване)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 8.Обяснение на вот
  8.1.Борбата срещу тероризма (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Гражданскоправни норми за роботиката (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Стратегия за въздухоплаването в Европа (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Петиции: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Решения относно някои документи: вж. протокола
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 14.График на следващите заседания: вж. протокола
 15.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност