Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 16. februar 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Luftfartsstrategi for Europa (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  3.1.Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde
  3.2.Henrettelser i Kuwait og Bahrain
  3.3.Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere
 4.Velkomstord
 5.Tale ved Justin Trudeau, Canadas premierminister
 6.Afstemningstid
  6.1.Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (afstemning)
  6.2.Henrettelser i Kuwait og Bahrain (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (afstemning)
  6.3.Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (afstemning)
  6.4.Bekæmpelse af terrorisme (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  6.5.Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (afstemning)
  6.6.Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (afstemning)
  6.7.Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (afstemning)
  6.8.Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (afstemning)
  6.9.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (afstemning)
  6.10.Det europæiske cloud-initiativ (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  6.11.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (afstemning)
  6.12.Luftfartsstrategi for Europa (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (afstemning)
  6.13.Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (B8-0149/2017) (afstemning)
 7.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Bekæmpelse af terrorisme (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Luftfartsstrategi for Europa (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Andragender (jf. protokollen)
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 13.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 14.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 15.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik