Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francesca Ramirez
  3.2.Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν
  3.3.Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4.Υποδοχή
 5.Ομιλία του Justin Trudeau, Πρωθυπουργού του Καναδά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francesca Ramirez (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (ψηφοφορία)
  6.2.Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (ψηφοφορία)
  6.3.Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (ψηφοφορία)
  6.4.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (ψηφοφορία)
  6.5.Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (ψηφοφορία)
  6.6.Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (ψηφοφορία)
  6.7.Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (ψηφοφορία)
  6.8.Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (ψηφοφορία)
  6.9.Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  6.11.Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (ψηφοφορία)
  6.12.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (ψηφοφορία)
  6.13.Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (B8-0149/2017) (ψηφοφορία)
 7.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου