Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 16. helmikuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Ilmailustrategia Euroopalle (keskustelu)
 3.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  3.1.Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus
  3.2.Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa
  3.3.Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Kanadan pääministerin Justin Trudeaun puhe
 6.Äänestykset
  6.1.Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (äänestys)
  6.2.Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (äänestys)
  6.3.Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (äänestys)
  6.4.Terrorismin torjunta (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (äänestys)
  6.5.Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (äänestys)
  6.6.Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (äänestys)
  6.7.Euroopan unionin toiminnan parantaminen hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (äänestys)
  6.8.Euroalueen budjettikapasiteetti (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (äänestys)
  6.9.Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (äänestys)
  6.10.Eurooppalainen pilvipalvelualoite (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  6.11.Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (äänestys)
  6.12.Ilmailustrategia Euroopalle (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (äänestys)
  6.13.ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (B8-0149/2017) (äänestys)
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Terrorismin torjunta (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdolliset kehityskulut ja mukautukset (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Ilmailustrategia Euroopalle (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Poslanecký mandát
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö