Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 16 februari 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Een luchtvaartstrategie voor Europa (debat)
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francesca Ramirez
  3.2.Executies in Koeweit en Bahrein
  3.3.Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten
 4.Welkomstwoord
 5.Toespraak door Justin Trudeau, premier van Canada
 6.Stemmingen
  6.1.De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francesca Ramirez (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (stemming)
  6.2.Executies in Koeweit en Bahrein (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (stemming)
  6.3.Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (stemming)
  6.4.Terrorismebestrijding (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (stemming)
  6.5.Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (stemming)
  6.6.Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (stemming)
  6.7.Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (stemming)
  6.8.Begrotingscapaciteit voor de eurozone (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (stemming)
  6.9.Civielrechtelijke bepalingen over robotica (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (stemming)
  6.10.Europees cloudinitiatief (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (stemming)
  6.11.Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (stemming)
  6.12.Een luchtvaartstrategie voor Europa (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (stemming)
  6.13.Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang (B8-0149/2017) (stemming)
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Stemverklaringen
  8.1.Terrorismebestrijding (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Civielrechtelijke bepalingen over robotica (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Een luchtvaartstrategie voor Europa (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Verzoekschriften: zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid