Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 16. februára 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej
  3.2.Popravy v Kuvajte a Bahrajne
  3.3.Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv
 4.Oficiálne privítanie
 5.Príhovor Justina Trudeaua, predsedu vlády Kanady
 6.Hlasovanie
  6.1.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (hlasovanie)
  6.2.Popravy v Kuvajte a Bahrajne (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (hlasovanie)
  6.3.Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (hlasovanie)
  6.4.Boj proti terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (hlasovanie)
  6.5.Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (hlasovanie)
  6.6.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (hlasovanie)
  6.7.Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (hlasovanie)
  6.8.Rozpočtová kapacita pre eurozónu (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (hlasovanie)
  6.9.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (hlasovanie)
  6.10.Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  6.11.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (hlasovanie)
  6.12.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (hlasovanie)
  6.13.Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (B8-0149/2017) (hlasovanie)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Boj proti terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Petície: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 15.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia