Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 16. februar 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Letalska strategija za Evropo (razprava)
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramirez
  3.2.Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu
  3.3.Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
 4.Dobrodošlica
 5.Nagovor predsednika kanadske vlade Justina Trudeauja
 6.Čas glasovanja
  6.1.Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramirez (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (glasovanje)
  6.2.Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (glasovanje)
  6.3.Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (glasovanje)
  6.4.Boj proti terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (glasovanje)
  6.5.Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (glasovanje)
  6.6.Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (glasovanje)
  6.7.Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (glasovanje)
  6.8.Proračunska zmogljivost euroobmočja (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (glasovanje)
  6.9.Pravila civilnega prava o robotiki (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (glasovanje)
  6.10.Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  6.11.Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (glasovanje)
  6.12.Letalska strategija za Evropo (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (glasovanje)
  6.13.Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (B8-0149/2017) (glasovanje)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Boj proti terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Pravila civilnega prava o robotiki (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.Letalska strategija za Evropo (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Peticije: glej zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 14.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 15.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov