Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 16 februari 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.En luftfartsstrategi för EU (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez
  3.2.Avrättningar i Kuwait och Bahrain
  3.3.Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare
 4.Välkomsthälsning
 5.Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister
 6.Omröstning
  6.1.Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francesca Ramirez (RC-B8-0156/2017, B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017) (omröstning)
  6.2.Avrättningar i Kuwait och Bahrain (RC-B8-0150/2017, B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017) (omröstning)
  6.3.Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare (RC-B8-0152/2017, B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017) (omröstning)
  6.4.Bekämpande av terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  6.5.Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna (A8-0218/2016 - Monica Macovei) (omröstning)
  6.6.Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) (omröstning)
  6.7.Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) (omröstning)
  6.8.Budgetkapacitet för euroområdet (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) (omröstning)
  6.9.Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (A8-0005/2017 - Mady Delvaux) (omröstning)
  6.10.Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster (A8-0006/2017 - Jerzy Buzek) (omröstning)
  6.11.Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij) (omröstning)
  6.12.En luftfartsstrategi för EU (A8-0021/2017 - Pavel Telička) (omröstning)
  6.13.Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (B8-0149/2017) (omröstning)
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Röstförklaringar
  8.1.Bekämpande av terrorism (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier)
  8.2.Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt)
  8.3.Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (A8-0005/2017 - Mady Delvaux)
  8.4.Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag (A8-0385/2016 - Lambert van Nistelrooij)
  8.5.En luftfartsstrategi för EU (A8-0021/2017 - Pavel Telička)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Framställningar: se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 15.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy