Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel Reviderad upplaga

7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy