Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel Reviderad upplaga

9. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy