Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel Reviderad upplaga

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy