Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 1. marts 2017 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69d): se protokollen
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 8.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 9.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 14.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Redegørelse ved Kommissionens formand om hvidbogen om EU's fremtid
 17.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 9.-10. marts 2017 (forhandling)
 18.Håndtering af problemet med forsvundne migrantbørn i Europa (forhandling)
 19.Kønsbestemte lønforskelle (forhandling)
 20.Nylig delvis afkriminalisering af vold i hjemmet i Rusland (forhandling)
 21.Krænkelser af den gældende ret til fri bevægelighed for unionsborgere med ophold i Det Forenede Kongerige og brug af seksmånedersudsendelser (forhandling)
 22.Ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt dommerne ved Den Europæiske Unions Domstol (forhandling)
 23.Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet (forhandling)
 24.EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (752 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3800 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik