Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 69δ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της ΕΕ
 17.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017 (συζήτηση)
 18.Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 19.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (συζήτηση)
 20.Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία (συζήτηση)
 21.Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (συζήτηση)
 22.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου (συζήτηση)
 23.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας (συζήτηση)
 24.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (752 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3800 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου