Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 1 maart 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad (artikel 69 quinquies van het Reglement): zie notulen
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 8.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 9.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 10.Ingekomen stukken: zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Verklaring van de voorzitter van de Commissie over het Witboek over de toekomst van de Europese Unie
 17.Voorbereidingen voor de vergadering van de Europese Raad van 9 en 10 maart 2017 (debat)
 18.Het tegengaan van de verdwijning van migrantenkinderen in Europa (debat)
 19.Loonkloof tussen mannen en vrouwen (debat)
 20.Recente gedeeltelijke decriminalisering van huiselijk geweld in Rusland (debat)
 21.Schending van het recht op vrij verkeer van EU-burgers die in het VK verblijven en uitzetting na zes maanden (debat)
 22.Genderevenwicht bij rechters van het Hof van Justitie (debat)
 23.Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied (debat)
 24.Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen (debat)
 25.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (752 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3800 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid