Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 1 marca 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: patrz protokół
 4.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 69d Regulaminu): Patrz protokól
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Przesunięcie środków: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 14.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól: Patrz protokól
 15.Porządek obrad
 16.Oświadczenie przewodniczącego Komisji w sprawie białej księgi na temat przyszłości UE
 17.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (9-10 marca) (debata)
 18.Zwalczanie problemu zaginięć dzieci migrujących w Europie (debata)
 19.Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (debata)
 20.Niedawna częściowa depenalizacja przemocy domowej w Rosji (debata)
 21.Naruszenia obowiązujących praw do swobodnego przemieszczania się obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz stosowanie wydaleń po sześciu miesiącach (debata)
 22.Równowaga płci wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości (debata)
 23.Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii (debata)
 24.Możliwości zwiększenia dostępu do leków (debata)
 25.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (752 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3800 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności