Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. marca 2017 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 69d rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 14.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Vyhlásenie predsedu Komisie o Bielej knihe o budúcnosti Európskej únie
 17.Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca) (rozprava)
 18.Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe (rozprava)
 19.Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)
 20.Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku (rozprava)
 21.Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (rozprava)
 22.Rodová rovnováha medzi sudcami Súdneho dvora (rozprava)
 23.Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky (rozprava)
 24.Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (752 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3800 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia