Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 1 mars 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 69d i arbetsordningen): se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Anslagsöverföringar: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Uttalande av kommissionens ordförande om vitboken om EU:s framtid
 17.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 9–10 mars 2017 (debatt)
 18.Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa (debatt)
 19.Lönegapet mellan kvinnor och män (debatt)
 20.Delvis avkriminalisering nyligen av våld i hemmet i Ryssland (debatt)
 21.Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar på sex månader (debatt)
 22.Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (debatt)
 23.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet (debatt)
 24.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (752 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3800 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy