Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2054(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 4
CRE 02/03/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.9
CRE 02/03/2017 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0064

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

7.6. Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (A8-0012/2017 - Emma McClarkin)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Panie Przewodniczący! Głosowałam za przyjęciem sprawozdania dotyczącego wspólnej polityki handlowej Unii w kontekście wymogów dotyczących dzikiej fauny i flory. Świat stoi w obliczu bezprecedensowego wzrostu nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roślinami oraz produktami z dzikiej fauny lub flory. Grozi to zaprzepaszczeniem wypracowanych z trudem przez dekady osiągnięć w zakresie ochrony środowiska. W istocie nielegalny handel dziką fauną i florą oraz produktami z dzikiej fauny lub flory stał się jedną z najbardziej lukratywnych gałęzi działalności przestępczej na świecie. Łączna wartość tego handlu szacowana jest na 8–20 miliardów euro rocznie. Nielegalny handel szkodzi nie tylko różnorodności biologicznej, ale także wywiera negatywny wpływ na rozwój i praworządność ze względu na jego ścisłe powiązania z korupcją, co przyczynia się do destabilizacji bezpieczeństwa w niektórych państwach zagrożonych.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Οι αιτιολογήσεις ψήφου περατώνονται.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου