Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel Herziene uitgave

11. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid